Radnicima KHK po 100 KM jednokratne pomoći

2 min. za čitanje

vladaVlada Tuzlanskog kantona danas je u skladu sa Zaključkom Skupštine donesenim 15.7.2009. godine usvojila Informaciju o realizaciji radno-pravnog satusa radnika Koksno-hemijskog kombinata Lukavac.

U Informaciji je naglašeno da će Vlada Tuzlanskog kantona dati garanciju za realizaciju Sporazuma koji KHK treba sačiniti sa Zavodom PIO/MIO, a u skladu sa Programom za rješavanje radno-pravnog statusa zaposlenika. Sporazumom bi se regulisale obaveze KHK prema ovom Fondu do 1.10.2009. godine koje iznose oko 2,3 miliona KM i bile bi reprogramirane na 4 godine.

Ovim Sporazumom bi bile obuhvaćene i obaveze prema Službi za zapošljavanje od 195 000,00 KM. Navedeni Sporazum bi bio uradjen u skladu sa Zakonom o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje i izmjenama koje je prihvatio Parlament Federaciji BiH.

Programom koji je uradila Komisija za rješavanje radno-pravnog statusa radnika KHK planirana je isplata otpremnina radnicima od 571,20 KM po svakoj godini provedenoj u KHK. Obaveze po ovom osnovu iznose 2 980 000,00 KM. Kako prodaja 16% kapitala ovog privrednog društva nije uspjela resorno Ministarstvo je predložilo da visina otpremnina iznosi 500 KM za svaku godinu radnog staža u KHK i da se isplati u 12 rata počev od oktobra 2009. godine uz potpisivanje pojedinačnih ugovora. Ukupne obaveze bi u tom slučaju iznosile 2 miliona KM, za što bi Vlada Kantona dala pozajmicu poslodavcu. Vlada bi ovu Odluku donijela u roku od 10 dana, ali će za nju saglasnost trebati dati i Skupština Tuzlanskog kantona s obzirom na to da sredstva za sve navedene obaveze Vlade podrazumijevaju i sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu.

U današnjoj Informaciji je navedeno da će se do 7.8.2009. godine isplatiti jednokratna novčana pomoć od 100 M po radniku za mjesec juni ove godine, a nakon usvajanja rebalansa Budžeta bit će nastavljeni i razgovori o načinu raspodjele materijalne pomoći radnicima KHK. Informacija Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, koju je Vlada danas usvojila, bit će proslijeđena Kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona.

(SodaLIVE.ba)

OZNAKE: ,
Podijeli ovaj članak
1 komentar
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Nije im dobra računica:
-Jedino ako su naumili korigovati već postojeće spiskove,jer računica govri sledeće:Ukupan broj radnika 209:Ukupan staž sa koeficijentom je 5201,3 godine i kad se taj broj pomnoži sa 500,00KM dobije se iznos od 2.600.650,00KM.
Činjenica da je u dvanaest rata malo pogoršava situaciju jer nije najsrećnije rješenje,produžiti život za 12 mjeseci,šta poslije?Prosječan staž po radniku je 24,88 god,prosječan iznos naknade je 1.036,94 KM mjesečno što nikako nije loše ali posle godinu dana,tom prosječniku treba još 15,12 godina do penzije ako preživi.Prosječnik ima i 48 godina života i pohabanog je zdravlja i vjerujem da ga niko neće uposliti kao takvog (mislim na prosječnog),onda ostaje jedino pitanje šta sa predstojećih 15 godina života do penzije.Ko dočeka sretan je! Sa srećom nad prosječni.