fbpx

Pravila komentiranja napisana su s ciljem da komunikacija na portalu SodaLIVE bude u skladu s važećim zakonima i opće prihvaćenim normama pristojnog komuniciranja. Svrha komentara je iznošenje mišljenja i rasprava s drugim korisnicima, a svaki oblik njihove zloupotrebe kažnjavat će se sukladno odlukama administratora i uredništva. Prilikom pisanja ovih pravila uredništvu SodaLIVE portala nije bila namjera ušutkati kritiku i spriječiti korisničko upozoravanje na pogreške u člancima. Za takve komentare mogu se koristiti obrascem za kontakt redakciji koji se nalazi na dnu portala.

PRAVILA KOMENTIRANJA NA PORTALU SODA LIVE

Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Takva imena će se odmah cenzurisati ili brisati. Također nije dopuštena upotreba uvredljivih korisničkih imena. Zabranjuje se prikupljanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetitelja ili korisnika portala.

U komentarima su zabranjeni vrijeđanje, govor mržnje te propagiranje nasilja. Neće se tolerisati vrijeđanje ili direktne prijetnje, kako drugim korisnicima, tako ni novinarima, autorima članaka, administratorima te osobama na koje se članak posredno ili neposredno odnosi. Prijetnje drugim korisnicima, administratorima, novinarima ili subjetkima članka mogu biti podložne kaznenom progonu.

Zabranjeno je raspravljanje o odlukama administratora. Administratori se uvijek pridržavaju Pravila.

Pisanje isključivo velikim slovima smatra se vikanjem i također će se prvo  upozoravati a ukoliko se korisnik ogluši na opomenu i brisati.

Komentari se moraju držati teme članka. Nije dopušteno međusobno prepucavanje korisnika u komentarima i rasprave koje nemaju veze s temom.

Psovke u komentarima dopuštene su samo kao stilski izraz. Brisat će se svi komentari u kojima je psovanje usmjereno na ostale korisnike, novinare, administratore ili subjekte članka.

Nije dopušteno objavljivanje lažnih informacija s ciljem zavaravanja ili klevete drugih korisnika, novinara ili subjekata članka.

Zabranjeno je postanje linkova na druge internetske stranice koje nemaju veze sa temom članka, odnosno ne pružaju dodatne informacije o temi. Zabranjeno je reklamiranje drugih internetskih stranica i tzv. spamanje. Nije dopuštena uporaba keyeva, hackova, crakova te ilegalnih internetskih stranica za downloadanje.

Prije komentarisanja pročitajte svaki post. Ako imate nedoumice, provjerite je li u skladu s pravilima. Kršenje bilo kojeg od navedenih pravila u komentarima, diskusijama rezultirat će njihovim brisanjem. Krši li korisnik učestalo neku odredbu, njegov komentari će automatski biti brisani.

Redakcija zadržava pravo brisanja komentara bez prethodne najave.

Administratori imaju pravo djelomično ili potpuno brisati komentare. Ako korisnik ima prigovor na rad administratora ili smatra da mu je nepravedno izbrisan komentar, može se žaliti na e-mail: redakcija@sodalive.ba

Portal SodaLIVE.ba nije odgovoran za sadržaj poruka objavljenih na komentarima. Poruke na forumu odražavaju isključivo stavove njihovih autora, a nikako i stavove internet portala SodaLIVE.ba

Ova pravila i uslovi korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala SodaLIVE.ba