fbpx

GIKIL zapošaljava: Konkurs za prijem više osoba na tri pozicije

2 min. za čitanje

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu Društva „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 12/23),  raspisuje se

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za slijedeća zanimanja:

 1. MAJSTOR STROJNE OBRADE (1)
 2. BRAVAR (3)
 3. BRIGADIR RM   (1)

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

Pozicije 1 i 2 – Majstor strojne obrade i Bravar:

 • KV  stepen stručne spreme, mašinski smjer
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva
 • Organizacione sposobnosti i komunikativnost
 • Spremnost na timski rad

Pozicija 3 – Brigadir RM:

 • VK stepen stručne spreme, mašinski smjer
 • Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva
 • Organizacione sposobnosti i komunikativnost
 • Spremnost na timski rad

Prijave uz biografiju o radnom angažmanu (CV),  potrebno je dostaviti u roku od 7 dana od dana objave javnog konkursa, a najkasnije do 26.04.2024. godine.

Prijaviti se možete lično u sjedište Društva, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac,
ul. Željeznička br. 1,
75300 Lukavac,
Bosna i Hercegovina

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podijeli ovaj članak