fbpx
Policija
122
Vatrogasci
123 / 553-663
Dom zdravlja
124/ 553-212
Civilna zaštita
553-248
Općinski Načelnik
553-554
Pomoćnici općinskog Načelnika
553-501
Općinsko vijeće
553-253
Stručna služba općinskog načelnika
553-554
Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti
553-473
Služba za urbanizam, prostorno planiranje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
553-366
Služba za budžet i finansije
553-501
Služba za inspekcijske poslove
553-108
Služba za komunalno-stambene poslove, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica
553-501
Općinski Sud za prekšaje
553-270
Servis Osnovnih škola
567-354
JU ”Gimnazija” Lukavac
553-075, 550-540
JU ”MSEM” škola Lukavac
553-377
JU ”EH” škola Lukavac
550-250
JU ”Javna biblioteka” Lukavac
554-538
JU Dječije obdanište Lukavac
554-993
SodaLIVE redakcija
062 – 388 488
JU ”RTV” Lukavac
553-987
Centar za kulturu
554-440
JU ”RAD” Lukavac
554-439
Centar za socijalni rad
553-831
Veterinarska stanica
555-058

035/555-058