Predstavljeni programi rada ministarstava za 2011.

31. Marta 2011.
6 min. za čitanje
Nađa Avdibašić Vukadinović

Kako su istakli učesnici konferencije svi programi rada su usklađeni sa ciljevima, politikom i Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona, te ekspozeom Premijera Tuzlanskog kantona koji je izložen Skupštini Tuzlanskog kantona prilikom inauguracije.

Kako je u svom obraćanju istakla ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona prof. dr. Nađa Avdibašić Vukadinović u oblasti obrazovanja nastavit će se sa sveobuhvatnom reformom na svim nivoima i to od predškolskog do visokog obrazovanja. U saradnji sa drugim ministarstvima i općinama u Tuzlanskom kantonu radit će se na povećanju obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U osnovnom obrazovanju reforma će se manifestirati kroz ustavno i zakonsko prenošenje nadležnosti upravljanja i finansiranja osnovnog obrazovanja sa kantonalnog na općinski nivo vlasti, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave. Reforma će se također odnositi i na usklađivanje i donošenje potrebne normativne regulative i provedbenih propisa. Jedan od ciljeva svakako je i poboljšanje uslova rada ustanova obrazovanja, što će omogućiti da škole, učenici i zaposlenici imaju bolje uslove i kvalitetniji pristup informacionim tehnologijama, istakla je ministrica Avdibašić Vukadinović.

„Kada je u pitanju Univerzitet u Tuzli treba stvarati predpostavke za realizaciju plana institucionalnog razvoja Univerziteta. Pitanja pravnog okvira, poboljšanje kvaliteta i standardizacije nastave, afirmacija naučno istraživačkog rada i međunarodne saradnje, poboljšanje standarda studenata, jačanje kadrovske politike i stabilizacija nastavnog procesa su pitanja koja će nas voditi ka prilagođavanju principima Bolonjske deklaracije“ riječi su Ministrice.

Kada su u pitanju kultura i sport fokus aktivnosti Ministarstva bi će poboljšanje propisa u ovim oblastima, te putem izgradnje i rekonstrukcije objekata značajnije podržavanje projekata iz oblasti kulture. Kada je u pitanju raspodjela sredstava za projekte iz oblasti kulture i sporta u narednom periodu će se raditi na poboljšanju kriterija o raspodjeli sredstava kako bi se postojeća sredstva što kvalitetnije usmjerila.
U oblasti sporta u narednom periodu planirano je usavršavanje i donošenje provedbenih propisa, usavršavati uslove i organizaciju trenažnog procesa, te vraćanje školskog sporta tamo gdje mu je mjesto.

Alen Taletović

Kada je u pitanju resor pravosuđa i uprave, ministar Alen Taletović je u svom obraćanju istakao da će fokus aktivnosti ovog ministarstva u narednom periodu osim izrade i predlaganja zakonskih i drugih normativno pravnih akata biti reforma javne uprave i reforma pravosuđa. Kada su u pitanju pomenuti reformski procesi ministar Taletović je već za narednu sedmicu najavio određene sastanke i nastavak rada na provođenju reformi. Jedna od naših prvih aktivnosti bit će analiza statusa trenutno zaposlenih osoba u institucijama Tuzlanskog kantona, kako bi smo prvo unutrašnjom reorganizacijom povećali stepen učinkovitosti i transparentnosti rada službi.

Osim pomenutog, suzbijanje maloljetničke delikvencije i uopšte kriminala bit će jedna od aktivnosti Ministarstva i pravosuđa koja će biti provođena kako samostalno, tako i sa drugim ministarstvima u Tuzlanskom kantonu, drugim kantonima ali i u saradnji sa federalnim nivoom vlasti.
Ministar Taletović je ukazao na visoke troškove koji su registrirani u pogledu pritvora i zakonskog zastupanja u parničnom i krivičnom postupku, pa će jedna od aktivnosti biti i izmjena normi u smislu iznosa koji se uplaćuju za ove namjene.

Merima Hajdarević

Program rada Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona prezentirala je Merima Hajdarević, Sekretar Ministarstva. Odgovarajućim budžetskim politikama i mjerama u ovoj oblasti, a u uslovima iskazanog budžetskog deficita, istrajati na osiguranju stabilnosti i likvidnosti budžeta kao preduslova za izvršenje svih funkcija Kantona bit će prioritet Ministarstva finansija TK.

Ministarstvo će u saradnji sa Vladom u cjelini utvrditi i provoditi politike koje obezbjeđuju ukupno smanjenje javne potrošnje i pojačane odgovornosti svih budžetskih korisnika. Posebna pažnja bit će posvećena analiziranju mogućnosti povećanja svih vrsta javnih prihoda, kao i rješavanja problema potraživanja i obaveza Tuzlanskog kantona po svim osnovama.

U toku 2011. godine nastavit će se sa izvršavanjem zakonima utvrđenih poslova iz oblasti finansijske politike, platnog prometa, poreske politike, poslova finansijsko-računovodstvenog karaktera, statističkih poslova, poslova privrednog i finansijskog prava, i svih drugih poslova na nivou Tuzlanskog kantona usaglašavajući iste sa propisima donosenim na nivou Federacije BiH.

Prioritetan zadatak bit će praćenje prikupljanja javnih prihoda koji su Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i finansiranju Federacije BiH, stavljeni u nadležnost Kantona. Kontinuirano će se pratiti izvršenje Budžeta za 2011. godinu i o tome izvještavati nadležni organi, te efekti Zakona o porezu na dohodak kao i novog Zakona o porezu na dobit privrednih društava, istakla je Hajdarević

(SodaLIVE.ba)

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments