fbpx

Zaključci sa Kolegija Općinskog vijeća

5 min. za čitanje

1. Razmatranje Zahtjeva UG „Plaže jezera Modrac“ Prokosovići za rješavanje problema na obali jezera Modrac na prostoru MZ Prokosovići.

2. Razmatranje Zahtjeva za pomoć grupe otpuštenih vojnika Oružanih snaga Armije BiH.

3. Razmatranje Zahtjeva za dodjelu prostora Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama Lukavac.

4. Razmatranje prijave Prelić Jasmina za nezakonit rad direktora JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac i prigovora na lični dohodak.

5. Upoznavanje sa prijedlogom zaključka Saveza osam mjesnih zajednica o planiranim budžetskim sredtvima za 2011.g.

6. Razmatranje Zahtjeva Udruženja žena Panjik za korištenje kancelarije Mjesnog ureda Panjik.

7. Razno.

ZAKLJUČCI

1. Kolegij  Općinskog  vijeća  konstatuje  da  će  se  Zahtjev    UG  “Plaže  jezera  Modrac”  Prokosovići  za  rješavanje  problema  na  obali  Jezera  Modrac  na prostoru  MZ  Prokosovići  uvrstiti  na  dnevni  red  naredne  sjednice  Općinskog vijeća,  te od nadležnih organa  traži da, do 20.04.2011.godine   vijeću dostave slijedeće:

–  da  JP  “Rad”  Lukavac,  dostavi  informaciju  o  tome  da  li  su,  sa  vlasnicima ugostiteljskih  objekata  ili  pravnim  licima  koja  obavljaju  djelatnost  na  obali Jezera Modrac MZ Prokosovići, zaključeni ugovori o obaveznom odvozu smeća,  da  li  isti  svoje  obaveze  izmiruju  redovno  u  suprotnom  da  li  su  pokrenuti postupci za naplatu potraživanja;

– da Službe  za  geodetske  i  imovinsko-pravne  poslove  da dostavi  informaciju koja  će  sadržavati  historijat  (  vrsta  promjene  i  pravni  osnov  za  uknjižbu  u katastarskom operatu i zemljišno-knjižnom uredu) uknjižbe parcela upisanih u p.l. broj:2053, p.l. broj:1845, p.l. broj:981, p.l. broj:190 i p.l. broj: 1837 sve k.o. Prokosovići, a  čija je kultura „obala“ i „plaža“

–  da  se  Služba  za  opću  upravu,  privredu  i  društvene  djelatnosti,  Služba  za inspekcijske  poslove  i    Službe  za  komunalno-stambene  poslove,  boračko-invalidsku  zaštitu  i  raseljena  lica,  svaka  iz  svoje  nadležnosti  očituju  o navodima  iz  Zahtjeva  UG  “Plaže  jezera  Modrac”  Prokosovići  za  rješavanje problema na obali jezera Modrac na prostoru MZ Prokosovići.
2. Kolegij  Općinskog  vijeća  sugeriše  Općinskom  načelniku  da,  u  okviru planiranih  budžetskih  sredstava,    iznađe  mogućnost  za  pružanje  novčane pomoći  grupi  otpuštenih  vojnika  Oružanih  snaga  BiH  sa  područja  Općine Lukavac.

Kolegij  istovremeno  upućuje  molbu  Ministarstvu  odbrane  BiH  da  se  ubrza  postupak za rješavanje radno-pravnog statusa navedenih lica.

3. Kolegij  Općinskog  vijeća  konstatuje  da  Općina  Lukavac  trenutno  ne raspolaže adekvatnim prostorom koji bi mogla ustupiti na korištenje Udruženju roditelja  djece  sa  posebnim  potrebama  Lukavac,  ali  isto,  do  obezdjeđenja odgovarajućeg  prostora,  može  obratiti  Rotary  klubu  za  korištenje  prostora  i opreme koje se nalaze u JU „Centar za kulturu“ Lukavac.

Kolegij    traži od Službe za opću upravu, privredu  i društvene djelatnosti da uputi poziv Udruženju roditelja djece sa posebnim potrebama Lukavac,  da u određenom  roku  isprazni  prostor  Udruženja,  koji  se  nalazi  u  JU  za  odgoj  i obrazovanje  djece  predškolskog  uzrasta  Lukavac,  obzirom  da  ustanova planira  isti  renovirati  za  svoje  potrebe.  U  suprotnom  će  Služba  formirati komisiju  sastavljenu  od predstavnika Službe  i Ustavove koja  će, u prisustvu pripadnika Policijske uprave Lukavac, obezbjediti izmještanje stvari Udruženja iz  predmetne  prostorije  u  odgovarajući  prostor  koji  će  obezbjediti  direktor Ustanove, te o svemu navedenom sačiniti zapisnik.

4. Kolegij  Općinskog  vijeća  konstatuje  da  Općinsko  vijeće  nije  nadležno  za  rješavanje pitanja  iz  radnog  odnosa   uposlenih u  JU  za  odgoj  i  obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac, te u vezi s tim sugeriše Ustanovi da ovo pitanje riješi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Kolegij,  vezano  za  imenovanje  Direktora  JU  za  odgoj  i  obrazovanje  djece predškolskog  uzrasta  Lukavac,  konstatuje  da  je  Općinsko  vijeće  Lukavac prilikom davanja saglasnosti za  imenovanje direktora Ustanove  imalo u vidu da imenovani ne ispunjava uslove   propisane odredbama člana 66. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju  (“Službene novine TK, broj: 12/09), ali  je  uzelo  u  obzir  činjenicu  da  je  Konkurs  za  izbor  istog  raspisan  tri  puta,  te  saznanja  da  predloženi  kandidat    posjeduje  iskustvo  na  poslovima prosvjetnog radnika.

5. Kolegij Općinskog  vijeća  je  saglasan da Služba  za  opću upravu, privredu  i društvene  djelatnosti  ustupi  prostorije  Mjesnog  ureda  Panjik  na  privremeno korištenje  Udruženju  žena  Panjik,  s  tim  da  Služba  posebnim  aktom  utvrdi uslove korištenja prostora.

 

(SodaLIVE.ba/Općina Lukavac)

 

 

Podijeli ovaj članak
1 komentar
Subscribe
Notify of
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Po tačci 4 mogu reći samo da se ovaj trgovac Prelić Jasmin , a do juče direktor JU Obdanište Lukavac – inače
” kadar ” SDP -a , nema šta žaliti , na novog direktora Obdaništa – ( a stvarno ne znam ko je novi dir.
) ,jer on da nije okrenuo janje Fikretu Žigiću – ne bi nikad bio direktor , već ono što jest po školskoj spremi – trogodišnji trgovac . Jer ma ko sada bio direktor , ne može biti gori od njega .
Nego nek se pokrije ponjavom i šuti – dobro mu je što je ostao u Ustanovi i ima Zaposlenje . Da SDA ima pameti trebala ga je napuriti prve godine kad su osvojili vlast .