Modernizacija usluga zemljišne administracije

3 min. za čitanje

U prostorijama općine Lukavac jučer je potpisan memorandum o razumijevanju za pilot projekt koji je pokrenut u cilju postizanja usklađenih i pouzdanih registara katastra i zemljišne knjige.

Nosioci projekta su Federalno ministarstvo pravde sa Jedinicom za implementaciju Projekta registracije zemljišta, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Općinski sud u Tuzli, Općina Lukavac a tehničku podršku projektu pruža GTZ u sklopu Projekta zemljišne administracije, koji se finansira od strane vlade Njemačke, Švedske i Austrije a čiji su partneri entitetska ministarstva pravde i uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Prva aktivnost pilot projekta je digitalizacija katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u općini Lukavac te nakon toga treba uslijediti proces usklađivanja ova dva registra, čime će se obezbijediti pouzdan registar nekretnina i prava nad njima. Digitalizaciju zemljišnih knjiga će finansirati Projekt registracije zemljišta, kojeg finansira Svjetska banka, a nadzor nad digitalizacijom će vršiti Jedinica za registraciju zemljišta

Naime, u Općini Lukavac usluge zemljišne administracije se još uvijek pružaju na klasičan način, što znači da se katastarski dokumenti i zemljišne knjige vode ručno i ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu, odnosno ne pozivaju se na iste katastarske premjere i numeričke oznake parcela, zbog čega je teško jasno identificirati nekretninu i osigurati imovinska prava. Posljedica toga je veoma malo tržište nekretnina, čime se sprječavaju investicije i ekonomski razvoj.

Imajući u vidu sve veću potrebu za potpuno kompatibilnim i visoko-kvalitetnim podacima o nekretninama, zbog registriranja prava u zemljišnim knjigama kao i veliku potražnju za geo-informacijama potrebnim za prostorno planiranje, razvoj infrastrukture, upravljanja javnim komunalnim radovima, upravljanja i zaštite prirodnih resursa, Općina Lukavac će putem ovog pilot projekta modernizirati svoje rad i pružati zemljišnoknjižne usluge koje će odgovarati modernim zahtjevima: procedure koje se tiču zemljišta će biti efikasne i transparentne, a zemljišne informacije će biti dostupne u digitalnom obliku, ažurirane, pouzdane i dostupne putem interneta pod povoljnim uvjetima kako javnoj upravi tako i građanima i privatnim poduzetnicima.

Kako navodi Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, pored uvođenja novih alata za moderno i efikasno upravljanje podacima, potrebno je izvršiti i obuku stručnog kadra, čime će se postići odlična početna situacija za uspjeh ovog projekta. “Nadamo se da će i ostale općine prepoznati važnost ovakvog pristupa modernizaciji katastra i zemljišnih knjiga od kojeg će prije svega građani, javni sektor ali i mogući investitori imati veliku korist,” ističe Obradović. Za obuku osoblja će biti nadležna Jedinica za registraciju zemljišta i stručnjaci GTZ-a a predviđeno trajanje projekta je cca 12 mjeseci.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
adbanner