Analizirano stanje i stepen provedbe reformskih procesa u zdravstvenom sistemu

2 min. za čitanje
Vlada TK

Direktori domova zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona su informisali predstavnike ministarstva o provedenim aktivnostima u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti na nivou Kantona, a u vezi sa Instrukcijom o ispunjavanju osnovnih uvjeta za priznavanje porodične medicine i Instrukcijom o načinu organizovanja i finansiranja specijalističko-konsultativne djelatnosti na području TK. Naime, Programom implementiranja prioritetnih mjera zdravstvene zaštite iz Programa rada Federalnog ministarstva zdravstva je naloženo da sva kantonalna ministarstva zdravstva u Federaciji implementiraju prioritetne mjere kako bi se zdravstveni sistem učinio što efikasnijim kako za pacijente, tako i za ljekare u zdravstvenim institucijama.

Na današnjem sastanku također su planirane i dalje aktivnosti u vezi sa provedbom navedenih instrukcija i Programa Ministarstva zdravstva FBiH. Pri Ministarstvu zdravstva TK formiran je Stručni tim za analizu i praćenje reforme zdravstvenog sistema i usklađivanje organizacije primarne zdravstvene zaštite sa zakonskim odredbama koji će u narednom periodu u koordinaciji sa javnim zdravstvenim ustanovama rješavati probleme na koje naiđu tokom provođenja instrukcija na terenu, istaknuto je na sastanku.

Zadovoljna do sada provedenim aktivnostima, ministrica zdravstva dr. med. sci. Nada Pavlović Čalić je istakla da „se reformski procesi moraju provoditi ali zahtijevaju određeno vrijeme i intenzivan angažman na analizi postojećeg stanja problema, izrade plana i programa kao i provođenju istih,“ te dodala da svakako ohrabruje kada se već i nakon ovako kratkog perioda vide pozitivni pomaci.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
11 komentara