U FBiH širenje mreža za sakupljanje električnog i elektronskog otpada

2 min. za čitanje

Ovogodišnja svjetska planina otpadne električne i elektronske opreme procjenjuje se na ukupno 57,4 miliona tona, što je više od težine Kineskog zida, najtežeg vještačkog objekta na Zemlji – navode iz društva ZEOS eko-sistem povodom Međunarodnog dana e-otpada.

Statistike pokazuju da će do 2030. godine količina e-otpada godišnje biti 74 miliona tona, što znači godišnji rast 3-4 posto. Navedeno je posljedica sve već broja korištenja elektronske opreme, kraćeg životnog vijeka i ograničenih mogućnosti servisiranja-popravke pokvarene opreme.

U Evropi, 11 od 72 elektronska uređaja u prosječnom domaćinstvu se više ne koriste ili su pokvareni. Javnost procjenjuje da se 40-50 posto e-otpada reciklira, dok zapravo, manje od polovine toga, samo 17,4 posto je pravilno tretirano i reciklirano 2019. godine.

Mnogi faktori obeshrabruju recikliranje, uključujući sigurnost podataka, vrijednost proizvoda, teško dostupna mjesta za predaju i neizvjesnost u pogledu odgovarajućeg recikliranja, između ostalih – navodi se u saopćenju.

Svaka tona recikliranog otpada električne i elektronske opreme sprječava oko dvije tone emisije CO2. Ako svi pravilno postupamo s našim e-otpadom, doprinosimo smanjenju u štetnih emisija CO2 – poručuju iz ZEOS eko-sistema.

U Bosni i Hercegovini putem ovlaštenog operatera za zbrinjavanje e-otpada, društva ZEOS eko-sistem, bit će organizirane različite aktivnosti u svrhu informiranja šire javnosti.

Građanima su na raspolaganju ulični e-kontejneri, zeleni namještaj u trgovačkim centrima i reciklažna dvorišta, čije lokacije mogu pronaći na web stranici društva ZEOS eko-sistem, dok kompanije mogu koristiti besplatnu uslugu preuzimanja e-otpada.

Također ideju Međunarodnog dana e-otpada u Gračanici će implementirati JP Komus d.o.o., a u Cazinu JKP Čistoća d.o.o. – navode iz društva ZEOS eko-sistem.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar