Servisne informacije za dan 16.08.2013.

1 min. za čitanje

IMG_0138Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe.

Danas košenje trave u ulicama Prijeka, Armije BiH, Titova i Redžep ef. Muminovića, jutros rano izvršeno zalivanje cvijeća, redovno pražnjenje korpica od smeća i uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu bez poteškoća.

Važno upozorenje: Poštovani građani Općine Lukavac, korisnici usluga J.P.»RAD» Lukavac grejna sezona je na pragu, zbog čega Vas upozoravamo da u što kraćem roku (najkasnije do 20. septembra) izmirite svoje obaveze prema J.P.»RAD» Lukavac kako bi grejna sezona mogla početi na vrijeme. Ukoliko to ne učinite, bit ćemo prinuđeni na isključenja sa sistema centralnog grijanja. Troškovi ponovnog priključenja padaju na teret korisnika.

Spiskovi sa dužnicima bit će istaknuti na oglasnim tablama pojedinih ulaza – zgrada. Istovremeno se zahvaljujemo korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.

Podijeli ovaj članak
4 komentara