Da li Općinsko vijeće Lukavac djeluje suprotno pravnim propisima koji su na snazi?

10 min. za čitanje
Processed with VSCO with a5 preset

Piše: Prof. dr Dženeta Omerdić

Dešavanja u vezi sa izborom predsjedavajućeg Općinskog vijeća Lukavac, kao i reakcije koje su uslijedile nakon toga ponukale su me da napišem par riječi na ovu temu. Naime, hronologija događaja je manje-više svima poznata, ali evo i kratkog rezimea: na posljednjim općinskim izborima, voljom građana za općinskog načelnika u Lukavcu izabran je Edin Delić (pripadnik kategorije “Ostalih”), te je odlukom većine u Općinskom vijeću Lukavac (čiji favorit nije “pobijedio” u utrci za načelnika) za predsjedavajućeg izabran gospodin Mehmed Suljić (također pripadnik kategorije “Ostalih”). Ova odluka Općinskog vijeća, izazvala je reakciju predstavnika opozicije, što je rezultiralo i reakcijama OHR-a, ali i davanjem mišljenja Federalnog ministarstva pravde.

Imajući u vidu mišljenja i stavove iznesene od strane pozicije, opozicije, OHR-a, spomenutog federalnog ministarstva, predstavnika političkih partija, odgovorno tvrdim da izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Lukavac, nisu u skladu sa pravnim propisima koji su bili na snazi u vrijeme izbora. A evo i zašto: članom 28. st. 1 i 2 Statuta općine Lukavac određeno je da: “Predsjedavajući Općinskog vijeća i Općinski načelnik ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih”, ali da se prilikom predlaganja “izbora predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća” treba osigurati “ravnopravna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te ravnopravnost spolova”. U konkretnom primjeru koji je predmet ove kratke analize, gender sensitive pristup očigledno predstavlja potpuno ireleventan „faktor“ o kojem se nužno treba voditi računa prilikom formiranja vlasti. Samo po sebi se nameće pitanje: Ima li ijedna vijećnica u predstavničkom organu općine Lukavac koja je dovoljno kompetentna da bude izabrana za zamjenicu ili čak za predsjedavajuću općinskog vijeća? Prema reakcijama i pozicije i opozicije vjerovatno da nema.

Sa druge strane, pozivanje na izuzetak od proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda, temeljene na rezultatima popisa stanovništva iz 1991. godine, i pozivanje na rezultate posljednjeg popisa stanovništva u potpunosti se zanemaruje stvarna intencija ustavotvorca.

Naime, u skladu sa odredbama Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (tzv. Dejtonski sporazum), čiji sastavni dio predstavlja i Ustav BiH (Aneks IV), najmjerodavniji popis stanovništva je onaj koji je izvršen 1991. godine i koji se treba primjenjivati sve dok se u potpunosti ne implementira Aneks VII (dio sporazuma koji se odnosi povratak izbjeglih i raseljenih lica). Ustav BiH sa aspekta državnog, javnog prava predstavlja akt najviše pravne snage u BiH i svi ostali akti trebaju biti u skladu sa njim. Tako barem kaže načelo ustavnosti. I sad ono ključno: Kada ćemo znati da je implementiran Aneks VII i kako ćemo znati da su izbjegla i raseljena lica vraćena u svoje prijeratne domove? Da li kada nam to predstavnici entiteta saopšte (onako ad hoc) ili, pak, trebamo čekati predstavnike postojećih etničkih zajednica u BiH? Ništa od navedenog. Odgovor treba tražiti u međunarodnom ugovornom pravu. Obaveze su izvršene onda kada to potvrde ugovorne strane (potpisnice sporazuma) i kada se na nedvosmislen način naglasi da je ostvaren cilj povodom kojeg je i zaključen ugovor (u našem slučaju aneks). Podsjećanja radi – tu potvrdu još uvijek čekamo.

Nadalje, zašto je bitan popis iz 1991. i zašto se ustavnim normama (kako državnim tako i entitetskim) primat daje ovom popisu? I tu je odgovor sasvim logičan – normirajući obavezu primjene popisa stanovništva iz 1991. do implementacije Aneksa VII i koristeći ga prilikom imenovanja i izbora članova državnih organa vlasti izbjegava se institucionaliziranje posljedica etničkog čišćenja do kojeg je došlo u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu. Drugim riječima, daje se prilika da se donekle ublaže posljedice izazvane ratnim dešavanjima.

Prof. dr Dženeta Omerdić

U tom “normativnom duhu” su i odredbe Ustava Federacije BiH kojima se naglašava da će “konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biti proporcionalno zastupljeni u općinskim organima vlasti”, pri čemu će ta zastupljenost odražavati “popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII u skladu sa članom XIII 1.11. ovog Ustava”. Naravno, u pravu postoje izuzeci. S tim u vezi, uslijedile su amandmanske izmjene pojedinih odredbi Ustava FBiH koje su za cilj trebale imati omogućavanje funkcionisanja općinskih organa vlasti, a ne “zaštita“ političkih opcija kojima je, u cilju realizacija kratkoročnih političkih ciljeva i  daljeg stvaranja “mita o tri odvojene sobe” odgovarala primjena rezultata posljednjeg popisa stanovništva. Korektnosti radi, bitno je naglasiti da je amandmanskim izmjenama normirano da “općinski načelnik i predsjedavajući općinskog vijeća u općinama višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini” (član VI 3.(5) Ustava FBiH). Ovom amandmanskom izmjenom nastojale su se izbjeći eventualne blokade prilikom formiranja vlasti u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima se u mnogome izmijenila etnička struktura stanovništva, te iz tih razloga nije moguće izvršiti imenovanje, odnosno izbor predstavnika svih bosanskohercegovačkih konstitutivnih naroda.

Međutim, naknadno učinjene izmjene kojima se rezultati popisa stanovništva iz 1991. “mijenjaju” rezultatima “posljednjeg” popisa, predstavnici političkih partija, zavisno od njihovih (dnevnih) interesa, u velikoj mjeri “obesmišljavaju” princip konstitutivnosti i načelo proporcionalnosti (i/ili pariteta) u Bosni i Hercegovini.

Nadalje, ukoliko se nastavi sa neopravdanim insistiranjem na primjeni rezultata posljednjeg popisa stanovništva,  princip zaštite konstitutivnih naroda i njegova dosljedna primjena bi mogli biti dovedeni u pitanje. „Zahvaljujući“ rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine (o kojima je i u stručnim i u nestručnim krugovima bilo oštre polemike, posebice u vezi s terminima poput etnički i nacionalno) multietničnost je za većinu općina (i gradova) u FBiH postala (ili će u dogledno vrijeme postati) apstraktan pojam. Pored Lukavca, proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i Ostalih upitna je, na primjer u: Bihaću, Bosanskoj Krupi, Bužimu, Cazinu, Ključu, Sanskom Mostu, Velikoj Kladuši, Domaljevac-Šamac, Orašju, Banovićima, Čeliću, Doboj-Istoku, Gračanici, Gradačcu, Kalesiji, Kladnju, Sapni, Srebreniku, Teočaku, Živinicama, Brezi, Kaknju, Maglaju, Doboj-Jugu, Tešnju, Usori, Visokom, Zavidovićima, Zenici, Goraždu i da ne nabrajamo više.

Insistirajući na izuzetku od pravila proporcionalne zastupljenosti konstitutivnosti naroda, slijedi institucionalna legalizacija etničkog čišćenja. I na scenu stupa tzv. majorizacija kojoj se nikada ne protivi većinska grupa – uvijek su protiv nje one grupe koje su u datoj sredini u manjini. Drugim riječima, šta ce se desiti kada većina postane manjina? Da li će i dalje primjena izuzetka biti povoljnija od dosljedne primjene principa konstitutivnosti naroda?

No, da se vratimo Općinskom vijeću Lukavac.

Članovi Općinskog vijeća Lukavac, bez obzira kojoj političkoj opciji (ne)pripadaju odgovaraju za ustavnost i zakonitost svojih akata. Ravnopravnost spolova je demokratski princip koji se treba poštivati. A djelovanje lukavačkih vijećnika je posebno “pod lupom” obzirom da većina u općinskom vijeću nema “svog” načelnika, što prema logici stvari (teoriji i praksi) vodi svakodnevnoj blokadi procesa odlučivanja. To u konačnici šteti jedino i isključivo građanima općine Lukavac, bez obzira kojoj društvenoj grupi oni (ne)pripadaju.

Općim pravnim aktima koji su na snazi i općinsko vijeće i općinski načelnik imaju legitimitet koji su dobili od strane građana. I trebaju to cijeniti. Opravdati povjerenje svojih birača. Niti jedan od općinskih organa vlasti ne smije zapostavljati interes građana koji se ogleda u ubrzanom socijalnom i ekonomskom razvoju općine Lukavac. Gubljenje vremena, resursa i energije političkim “prepucavanjima” onemogućava organe jedinica lokalne samouprave da rješavaju pitanja koja građanima “život” znače. Općinsko vijeće nije i ne smije biti arena za stranačke političke borbe – treba da predstavlja arenu u kojoj se članovi nadmeću za projekte. Ukoliko se trend blokade nastavi, općina Lukavac će se pridružiti tzv. općinama-slučajevima čije (ne)djelovanje je suprotno principima sadržanim u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, a prema kojima je lokalna samouprava ključni faktor razvoja i jačanja Evrope.

Stoga i općinski načelnik i općinsko vijeće, djelujući u službi građana, trebaju učiniti sve kako bi djelovali u ustavnim, zakonskim i podzakonskim normativnim okvirima. Život ne čeka. Koliko god predstavnici vlasti mislili drugačije.

Prof. dr Dženeta Omerdić – https://www.facebook.com/prof.omerdic

OZNAKE: ,
Podijeli ovaj članak
14 komentara
14 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Jesu li to Bošnjaci na opštini Lukavac krivi što ih ima preko 80%, kome se to mi treba da dodvoravamo i pravdamo jel treba da budemo takve hablečine i kažemo izvinite molimo Vas što Vam ne možemo dati ono što vas po zakonu ne sleduje, izvinite ima nas ima preko 80% i poštujemo zakon. Član zakona koji govori da može načelnik i predsjedavajuću biti iz istog naroda u ovom slučaju iz reda ostalih je jasan i tu nema polemike, sviđalo se to kome ili ne. A to što je ispranim mozgovima draži “partizan” sa Ozrena od ljiljana iz Lukavca je druga stvar i stvar njihove lične nakardne komunističke ideologije.

De mi reci ko je taj ljiljan,da ni mozda civilni invalid iz devetaka s dopisanim glasovima u berkovici,svi ljudi su u startu isti bez obzira na naciju religiju,isti su oni koji su popalili dobosnicu ali i oni koji su kao vlast unistili smolucu,ja onaj sto nas je granariro ja onaj sto nam stvori kamate vece od glavnog duga ista su oni bagra.Jedino se slazemo ne treba nam stranac podpredsjednik viheca Gracanlija biti u OV,direktor klinike dole,netrebaju nam preletaci LDS pa u SBIH pa sutra u SDA ko sto je prezimenjak od podpredsjedavajuceg OV,i sam Predsjedavajuci nam ne treba slovo P zamijenio slovom A a vijecnik S.B. iz Imama Hodza presao u politiku

Gospođa piše :”Korektnosti radi, bitno je naglasiti da je amandmanskim izmjenama normirano da “općinski načelnik i predsjedavajući općinskog vijeća u općinama višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini (član VI 3.(5) Ustava FBiH). ”
Ova korektnost je jedino i tačna u čitavom romanu a koja potvrđuje da nije bilo nepravilnosti pri izboru Predsjedavajućeg OV Lukavac.
Da je sve ostalo u romanu navijački , prezimenjački apsurd, govori pozivanje na Popis iz 1991 godine .Pa što smo se popisivali 2013 ?

2013 smo legalizirali etnicko ciscenje,stvaranje rs hb i id,u mom mjestu tri milje stanovnika od tog cetri milje bosnjaka,kako,to je nama popis donio legalizaciju rata,potvrdio ono sto nestalo ratom i dejtonom,sramota.

Ako ćemo realno, Ustav BiH (Anex IV Dejtona) i Ustav F BIH su diskriminirajući prema licima koja nisu konstitutivna, pa prema tome, birajući nekog za presjedavajućeg OV iz reda nekonstitutivnih naroda predstavlja presedan svemu diskriminirajućem što je predviđeno u tim aktima! Prema tome, glupa je ikakva daljnja polemika o tome ko će biti presjedavajući OV. Glupo je uopšte se prepucavati oko toga i gubiti dragocjeno vrijeme koje je moglo biti usmjereno na jako bitnije stvari. U ovoj našoj nakaradnoj zemlji ti političari o kojima pričate se jedan dan izjašnjavaju kao Srbi, drugi kao Hrvati a treći kao Bošnjaci samo da bi imali određene privilegije. Prema tome, dajte ba više okrenite list na drugu stranu, ko da je bitno ko je iz kojeg naroda, svi akti ove naše smrdljive države su protivni evropskim i svjetskim poveljama o ljudskim pravima…

Manite se više ćorava posla i udaranja “violinskog ključa pred svakom notom”. Pošto tu kajdu više niko ne ferma, ne mora vala ni Bosna.

Kome vjerovati institucijama države Ministarstvo pravde FBiH ili nekoj profesorici, svako normalan opredjelit će se za institucije države.

Žefna fino objasnila, samo je šteta što je prsječni Bošnjo neće razumjeti 🙂

onaj ko hoce moze da razumije da najvisi akt federacije nije skladu sa Dejtonskim sporazumom , zato nasi vajni ministri tumace akta kako hoce bez imalo srama i odgovornosti.profesorica je sve lijepo objasnila i pojasnila zasto odluka opstinskog vijeca nije u skladu sa dejtonskim sporazumom, ali posto je ovo Bosna onda kako babo kaze bez obzira na zakone.

bravo omerdić, udžaba ti je SDA davala stipendiju dok si studirala pravo (dodiplomski studij), ipak te nisu pridobili! oni misle da si nezahvalna (jel’ – njima), a ti kontaš da si stručna i nezavisna u svom radu

Svaka čast gospođo Omerdić. Uz vas sam 100%.

Dobra ova Dzeneta. Da li je udata? Ako nije mogli bismo pravno diskutovati o nekim stvarima.

Verovatno bi ovdje bilo i više komentara od članova i simpatizera SDA da su znali izračunati ovu matematičku provjeru da niste boot. Jer ko bi rekao da je 2+2=4? Većina u OV Lukavac sigurno to ne bi rekla, jer “općinski načelnik i predsjedavajući općinskog vijeća u općinama višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini”. Ovdje se naravno podrazumjeva Načelnik i Predsjedavajući OV mogu biti iz reda istog naroda, ali tog naroda kojeg je više od 80%, a ne nekog drugog ili trećeg.
Ma suština svega je da je SDA kupila većinu u OV i to je to. Znaju i oni da je to naopako i ne sviđa im se to, ali bolje i to nego biti u manjini.
Suljića su kupili tako što su mu obećali da će biti predsjedavajući, Frljanović javno priča da mu je samo jedan cilj, a to je da sina zaposli. Što se tiče SBIH tu već vidimo trgovinu, Đeđo direktor DZ,
Midhat direktor nečega u Domu K, a onaj treci je izgubljen, kao i Dr. Mašić.
I šta reći na konstataciju od uglednog malograđanina po imenu Emir? Kome vjerovati Ministru ili “nekoj” profesorici? Pa danas ti ministri koje imenuje SDA ili HDZ i ostali, “ulažu” u svoje kadrove tako što ih izaberu u neko OV ili neki parlament, pa za to vrijeme završe jedan ili dva fakulteta(pravo obavezno) i nakon slijedećih izbora imenuju ih za ministra. I to je formula za dobijanje “školovanih” poslušnika.
Tako je jedan od primjera i jedan ugledni Općinski zaposlenik po nadimku Drma. Čovjek do prije par godina imao samo osnovnu školu, a danas već i fakultet. Za očekivati je da će i on od idućih izbora biti kandidat za ministra.

Dabogda ,svi koja kažu da je Rukovodstvo Vijeća pravilno,Prošli u vijeće neke općine u RS i tamo podržali da je Pravilno Ako je Načelnik Srbin,Predsjednik Vijeća Crnogorac,Podpredsjednik vijeća Srbin,Sekretar Ostali.(Tamo se VIJEĆE zove Skupština Opštine),Kakvu mi poruku šaljemo svima koji nisu Bošnjaci,tjeramo ih od nas i stvaramo Islamsku državu,podržavamo Etničko čišćenje,SDA=SNSD,Potvrđeno SDA neda Srbinu(kojem je pomogla kroz dopisivanje u izbornim odborima) da bude bar Podpredsjednik Vijeća,tako ni Snsd neda Bošnjaku da bude u RS podpredsjednik.Izgleda po SDA SBIH HDZ da su Sarajevo,Zenica i Tuzla prekršili Ustav FBIH izabrali Pripadnika konstitutivnog Naroda koji je malobrojan za Predsjednika vijeća.Predsjedniče vijeća u kojoj si stranci bio tolike godine,Podpredsjednici idite u Čaršije Puračku i Gračaničku,Zar vas nije stid stvarate Islamsku državu.Ti Suljiću ti Sakiću zar ste vi bili neke Socijaldemokrate,Podpredsjedniče pustite Kuma da živi svoj život,on nikad više ni u jedan parlament nemože proći voljom naroda.Zar vas SBIH nije stid što ste pljuvani od SDA u Gnojnici….