fbpx

JP RAD upoznao korisnike sa obavezama, ali …

1 min. za čitanje

Prije nekoliko dana građani koji koriste usluge JP RAD uz mjesečne račune dobili su obavještenje, tačnije upoznavanje sa obavezama korisnika, kao i nekoliko savjeta i uputa.

Zanimljivo da je pomenuto preduzeće građanima između ostaloga dalo do znanja korisnicima usluga da prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, davaoc usluga (JP RAD) je dužan da “snadbjevanjem pitkom vodom” podrazumijeva poslove zahvatanja, prečišćavanja, kontrole kvalitete i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, uključujući i mjerni instrument, odnosno zajednički mjerni instrument kod objekta kolektivnog stanovanja, kao i održavanje hidranata.

Ipak godinama gotovo svakodnevno ti isti korisnici od strane davaoca komunalnih usluga (JP RAD) budu opomenuti putem Facebook stranice da se “voda može koristiti samo za higijensko – sanitarne potrebe”!? Ostaje pitanje, da li je građani koriste pitku vodu samo “na papiru” i da li davaoc usluga poštuje Član 4. Zakona o komunalnim djelatnostima sa kojim je upoznato stanovništvo prije nekoliko dana…

Obavještenje možete pročitati u nastavku…

Podijeli ovaj članak
4 komentara
Subscribe
Notify of
4 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Sto dolazimo do konkluzije ukoliko davalac usluge krsi zakon treba ga tuziti za isporuku usluge/robe/proizvoda koji nije u skladu sa ugovorom odnosno zakonom, a takoder se pozvati na Zakon o zastiti potrosaca. Odnosno, ukoliko usluga/proizvod nisu isporuceni u skladu sa zakonom/ugovorom potrosac nije duzan platiti istu. Voda koja se isporucuje ne moze se koristi za pice jer je dobro poznato da ista nije ispravna.

Bitno je da se voda placa po cjeni pitke vode a svi mi znamo da voda nije za pice i tako preko 20 godina

Ispravno je “davalac”, a ne “davaoc”. ukoliko imenica označava vršioca radnje, a nastala je dodavanjem nastavka -lac na glagolsku osnovu, dolazi do promjene l u o u svim padežnim oblicima osim u nominativu jednine i genitivu množine.

E SVaka ti Čast! Sad će sigurno naplata ovih komunalnih taksi da krene glat nakon takovog iscrpnog objašnjenja za ovo”lac” -“kurac-palac” pardon Kuropalac!