40 mrtvih na minskim poljima u općini Lukavac

24. Decembra 2009.
4 min. za čitanje

Mine

Prema informacijama općinskog štaba Civilne zaštite u Lukavcu u minskim poljima na području naše općine nakon završetka rata 40 osoba smrtno je stradalo, a 21 je ranjena. Najviše stradlih je na području MZ Turija i Devetak.

U minskim poljima i od NUS stradali su:

Prezime i ime Mjesto stradanja Vrijeme stradanja Posljedice
1 Halilović Iljaz Trepale, Devetak januar 1996 smrt
2 Baluković Mustafa Trepale, Devetak januar 1996 smrt
3 Husić Seudin Trepale, Devetak januar 1996 smrt
4 Mekić Zijad Sižje mart smrt
5 Imamović Nusret Turija maj 1996 ranjavanje
6 Hrvanović Kasim Trepale, Devetak juli 1996 ranjavanje
7 Bajrić Ekrem Orahovica avgust 1996 ranjavanje
8 Ahmetović Redžo Sižje avgust 1996 smrt
9 Mešanović Safer Cerik, Turija avgust 1996 ranjavanje
10 Jukić Mehmedalija Trepale, Devetak avgust 1996 smrt
11 Bektić Bekto Sižje septembar 1996 smrt
12 Kišić Adem Cerik, Turija septembar 1996 ranjavanje
13 Mujkić Juso Orahovica septembar 1996 ranjavanje
14 Halilović Almir Sižje oktobar 1996 smrt
15 Kardašević Edin Gnojnica oktobar 1996 smrt
16 Mujkić Akif Rosulje januar 1997 ranjavanje
17 Mahovkić Jusuf Jaruške januar 1997 smrt
18 Jusufović Ermin Devetak maj 1997 ranjavanje
19 Huskić Besim Trepale, Borice avgust 1997 smrt
20 Huskić Muhamed Trepale, Borice avgust 1997 smrt
21 Karić Suljo Trepale, Borice avgust 1997 smrt
22 Smajić Mehmedalija Trepale, Borice avgust 1997 ranjavanje
23 Deminer firme RONCO Devetak novembar 1997 smrt
24 Bajrić Adem Orahovica april 1998 smrt
25 Hodžić Adem Trepale, Devetak april 1998 smrt
26 Mešanović Osman Cerik, Turija maj 1998 smrt
27 Deminer firme Amfibija Cerik, Turija april 1999 smrt
28 Kadrić Begzad Orahovica juli 1999 smrt
29 Jurkić Mato Sižje, Devetak M4 juli 1999 smrt
30 Hanić Senad Sižje, Devetak M5 juli 1999 smrt
31 Mujkić Jakub Sižje, Devetak M6 juli 1999 ranjavanje
32 Muratović Esad Sižje, Devetak M7 juli 1999 ranjavanje
33 Alikić Vahida Bistarac avgust 1999 smrt
34 Imamović Semir Malinjak, Turija maj 2000 smrt
35 Imamović Emir Malinjak, Turija maj 2000 smrt
36 Imamović Dino Malinjak, Turija maj 2000 ranjavanje
37 Kišić Jasmin Malinjak, Turija maj 2000 ranjavanje
38 Burgić Džemal Cerik, Turija juni 2000 smrt
39 Burgić Vahida Cerik, Turija juni 2000 ranjavanje
40 Alić Mirsad Šiškovac, Sižje oktobar 2000 smrt
41 Smajić Šanija Ribnjak, Sižje novembar 2000 smrt
42 Kurtić Rifat Huskići decembar 2000 smrt
43 Ibričić Samir Jagnjila, Devetak februar 2001 ranjavanje
44 Sakić Jasmin Trepale, Devetak avgust 2001 smrt
45 Ahmetović Alis Trepale, Devetak avgust 2001 ranjavanje
46 Ibrić Huso Trepale, Devetak april 2002 smrt
47 Bektić Mevludibn Trepale, Devetak april 2002 smrt
48 Sinanović Fahrudin Devetak maj 2003 ranjavanje
49 Krnjić Sabit Majinovići, Smoluća avgust 2003 smrt
50 Ferizović Samir Cage, Smoluća juli 2004 smrt
51 Ferizović Himzo Cage, Smoluća juli 2004 ranjavanje
52 Đukanović Miladin Polje, Krtova avgust 2004 ranjavanje
53 Jasenko Delić Lukavac Mjesto april 2005 smrt
54 Mujagić Muhamed Loševica, Orahovica mart 2006 smrt
55 Galamić Emir Vijenac, Jaruške septembar 2006 smrt
56 Srabović Ibro Trepale, Devetak juni 2007 smrt
57 Halilović Safet Trepale, Devetak juni 2008 smrt
58 Tagić Jasmin Čelari, Turija juni 2008 ranjavanje
59 Alibašić Ernest Čelari, Turija juni 2008 ranjavanje
60 Tagić Hismet Čelari, Turija juni 2008 smrt
61 Dagić Nihad Čelari, Turija juni 2008 smrt
OZNAKE:
Podijeli ovaj članak