U decembru 40 parova sklopilo brak

2 min. za čitanje

U 12-om mjesecu 2009. godine matični ured je zabilježio četrdeset vjenčanja. U zajednički život su ušli:

Semir Tufekčić i Sanela Mujkić,
Adis Sinanović i Jasmina Handanović,
Adi Salkić i Alma Mekić,
Mirdal Ćufta i Ljivejza Čauš,
Damir Ibrahimović i Sandra Božić,
Mirza Sejdinović i Nermina Džafić,
Sanel Dugonjić i Fata Šiljegović,
Alen Suljić i Hanka Karić,
Šefik Isaković i Sanela Husejnović,
Ernes Omić i Džana Bjelić,
Gezim Mučaj i Adisa Imamović,
Emil Halilović i Lejla Žigić,
Almir Omić i Maida Saletović,
Zihnija Dropić i Sanela Ramić,
Selman Delić i Samra Zahirović,
Nimet Ibraimi i Mirjeta Džemaili,
Seudin Mujagić i Senada Orlić,
Mirza Dugonjić i Fata Isaković,
Nedim Merdanović i Zina Ajanović,
Senad Islamović i Husnira Sinanović,
Munir Imamović i Elvira Suljić,
Selmir Sejdinović i Jasna Hasinović,
Vernes Hasanović i Amela Muminović,
Semir Begić i Kanita Brkić,
Endin Osmić i Emina Šehić,
Selmir Kadrić i Sadina Ćosić,
Elvir Džananović i Mirsada Suljić,
Matthias Schilz i Merima Alić,
Ibrahim Mustafić i Adela Memić,
Snježan Tokić i Azra Hasanhodžić,
Himzo Bibić i Zermina Aletić,
Senad Hrvanović i Edina Suljkić,
Erhad Ćisićkić i Amra Ćosićkić,
Mersed Čeperković i Azra Mujkić,
Zlatko Hamidović i Nataša Trogrlić,
Asim Mujagić i Almedina Mujić,
Nedim Tokić i Maja Mujčinović,
Asim Mešić i Ćamila Šabanović,
Selim Ibrahimović i Senada Šabić,
Denis Mašić i Eldina Ograšević.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar