Rang lista kandidata za obavljanje volonterskog rada

10. Marta 2010.
17 min. za čitanje

Rang lista kandidata-volontera utvrđena prema dužini čekanja na evidenciji Biroa za zapošljavanje

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PROFESOR BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

1. Kurtović (Enver) Lejla, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 28.02.2005.godine
2. Hodžić (Nihad) Nermina, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od od 05.06.2006.godine
3. Hodžić (Refik) Naida, iz Poljica, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 12.09.2006.godine
4. Mujezinović (Mirsad) Džana, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 02.10.2006.godine
5. Hamzić (Salih) Maksida, iz Dobošnice, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 12.02.2007.godine
6. Husić (Ekrem) Senita, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 04.05.2007.godine
7. Mujkić (Izet) Alma, iz Prokosovića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 16.04.2008.godine
8. Mrkaljević (Sead) Samra, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 15.07.2008.godine
9. Dugonjić (Dževad) Amela, iz Puračića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 17.07.2008.godine
10. Đulović (Bego) Amela, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 19.09.2008.godine
11. Mujić (Muhamed) Ehlimana, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 01.07.2009.godine
12. Džinić (Rifat) Amra, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 26.08.2009.godine
13. Junuzović (Muhamed) Azra, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 04.09.2009.godine
14. Imamović (Munever) Sandra, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 07.12.2009.godine

Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu rangirani zbog popune potrebnog broja volontera:

1. Imamović (Esad) Alena, iz Lukavaca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 04.01.2010.godine
2. Avdić (Hazim) Aida, iz Prokosovića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 05.01.2010.godine
3. Memić (Kemal) Mirela, iz Dobošnice, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 05.02.2010.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PROFESOR RAZREDNE NASTAVE

1. Ibrahimović (Zijad) Alma, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 06.03.2008.godine
2. Kovačević (Omer) Edin, iz Gnojnice, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 01.10.2009.godine
3. Musić (Mevludin) Mevlisa, iz Puračića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 05.01.2010.godine
4. Kučević (Tasim) Alma, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 13.01.2010.godine

Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu rangirani zbog popune potrebnog broja volontera:

1. Osmanović (Zihnija) Jasmina, iz Bikodža, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 29.01.2010.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PSIHOLOG – PEDAGOG

1. Kasumović (Omer) Adela, iz Poljica, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 27.04.2007.godine
2. Ibričić (Mujaga) Selma, iz Devetaka, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 26.06.2007.godine
3. Ograšević (Saudin) Selma, iz Tabaka, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 17.09.2007.godine
4. Memić (Mehmed) Sanja, iz Prokosovića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 12.08.2008.godine
5. Nurković (Zajim) Sabira, iz Dobošnice, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 11.09.2008.godine
6. Mahmutović (Sead) Vedrana, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 14.11.2008.godine
7. Šabanović (Mirsad) Alisa, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 02.12.2008.godine
8. Hrvić (Nevres) Dženita, iz Lukavca-G. Bistarac 52, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 17.12.2008.godine
9. Ivanović (Zoran) Šejla, iz Lukavca-D.Bistarac bb, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 28.01.2009.godine
10. Karić (Suvad) Alma, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 25.02.2009.godine

Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu rangirani zbog popune potrebnog broja volontera:

1. Salihović (Jusuf) Samra, iz Babica, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 01.06.2009.godine
2. Dautović (Mirsada) Alma, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 30.09.2009.godine
3. Nuhić (Subhija) Jasna, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 16.12.2009.godine
4. Čedić (Džemal) Arijana, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 28.12.2009.godine
5. Hodžić (Fehim) Erna, iz Modraca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 12.01.2010.godine
6. Alidžić (Fikret) Sandra, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 20.01.2010.godine
7. Hamustafić (Naza) Emina, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 01.02.2010.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – DEFEKTOLOG – LOGOPED

1. Salkić (Rizah) Senada, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 07.04.2006.godine
2. Karić (Muris) Mersiha, iz Prokosovića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 03.10.2006.godine
3. Kamenčić (Fikret) Sabina, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 11.07.2007.godine

Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu rangirani zbog popune potrebnog broja volontera:

1. Mujić (Adem) Azra, iz Hrvata, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 23.11.2007.godine
2. Rikert (Nusret) Amila, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 25.12.2007.godine
3. Tufekčić (Hazim) Elvisa, iz Babica, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 03.10.2008.godine
4. Omerović (Najla) Medisa, iz Tabaka, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 18.11.2008.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PROFESOR BIOLOGIJE

1. Halilagić (Sakib) Selma, iz Bokavića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 14.02.2006.godine
2. Bajrić (Ekrem) Alen, iz Orahovice, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 27.11.2006.godine
3. Nukić (Fazlija) Selma, iz Bokavića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 25.12.2009.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PROFESOR HISTORIJE-GEOGRAFIJE

1. Aljukić (Emin) Mirsada, iz Prokosovića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 13.02.2008.godine

Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu rangirani zbog popune potrebnog broja volontera:

1. Alibašić (Ibrahim) Mihret, iz G. Jarušaka, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 20.03.2008.godine
2. Grahić (Nihad) Mersiha, iz Bikodža, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 26.01.2010.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PROFESOR HEMIJE

1. Ahmetović (Ramiz) Amira, iz Puračića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 25.01.2008.godine
2. Tufekčić (Adem) Alma, iz Puračića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 21.05.2008.godine

Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu rangirani zbog popune potrebnog broja volontera:

1. Talović (Ahmet) Amela, iz Turije-Mosorovac, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 21.11.2008.godine
2. Tunjić (Ivo) Sanda, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 02.02.2010.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PROFESOR TJELESNOG ODGOJA

1. Ibrahimagić (Bego) Mediha, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 19.09.2006.godine
2. Tunjić (Mato) Vedran, iz D. Bistarca bb, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 31.03.2008.godine
3. Bijeljenčević (Ekrem) Mirela, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 08.04.2008.godine
4. Alihodžić (Rašid) Sanel, iz Lukavca Mj., na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 11.04.2008.godine
5. Šiljegović (Rešad) Mirsad, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 21.07.2009.godine
6. Zimić (Nusret) Adela, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 15.09.2009.godine
7. Memić (Šaban) Almir, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 08.02.2010.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA

1. Ibrahimagić (Muhamed) Sanela, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 25.02.2008.godine
2. Đozić (Izet) Erna, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 06.07.2009.godine
3. Omerović (Ibrahim) Selma, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 06.10.2009.godine
4. Omerdić (Zihnet) Amela, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 10.12.2009.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PROFESOR ELEKTRO-GRUPE PREDMETA

1. Cibrić (Huso) Alma, iz Tabaka, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 17.11.2009.godine
2. Suljkić (Zijad) Eldin, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 04.01.2010.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PROFESOR TEHNIČKOG ODGOJA I INFORMATIKE

1. Kovačević (Omer) Amela, iz Devetaka, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 14.12.2009.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – PROFESOR EKONOMSKE GRUPE PREDMETA

1. Mujagić (Eniz) Sabina, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 23.12.2008.godine
2. Omerkić (Mehmed) Eldisa, iz Poljica, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 09.01.2009.godine
3. Kovačević (Safer) Enisa, iz Gnojnice, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 25.05.2009.godine
4. Agić (Fehim) Adela, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 24.12.2009.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – DIPLOMIRANI KRIMINALIST

1. Nuhić (Sead) Amir, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 07.12.2006.godine
2. Imširović (Ibrahim) Melisa, iz Poljica, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 20.12.2006.godine
3. Ćosić (Mefail) Nihad, iz Puračića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 13.11.2007.godine
4. Imamović (Mirsad) Amel, iz Puračića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 08.02.2008.godine

Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu rangirani zbog popune potrebnog broja volontera:

1. Memić (Zikrija) Eldin, iz Prokosovića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 26.11.2009.godine
2. Smajić (Ćazim) Aid, iz Tabaka, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 15.12.2009.godine
3. Mušanović (Nazif) Enida, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 29.12.2009.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – DIPLOMIRANI INŽENJER GEOLOGIJE

1. Arapčić (Ćazim) Enisa, iz Bokavića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 21.03.2007.godine
2. Osmanović (Mirsad) Alisa, iz Bikodža, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 19.02.2008.godine
3. Baluković (Nusret) Mirela, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 24.11.2008.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – DIPLOMIRANI INŽENJER RUDARSTVA

1. Barčić (Kasim) Edis, iz Poljica, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 01.04.2005.godine
2. Ćosićkić (Ibrahim) Refik, iz Puračića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 18.08.2008.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – DIPLOMIRANI PRAVNIK

1. Hukić (Bajazit) Senada, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 17.06.2009.godine
2. Orić (Nedžad) Nejra, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 22.12.2009.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – DIPLOMIRANI EKONOMISTA

1. Hamzić (Zijad) Mersiha, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 26.10.2007.godine

Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu rangirani zbog popune potrebnog broja volontera:

1. Arapčić (Zlatko) Amir, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 12.06.2009.godine
2. Mahovkić (Nihad) Nedim, iz Turije, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 15.07.2009.godine
3. Halilagić (Hazim) Edin, iz Bokavića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 25.09.2009.godine
4. Nuhić (Zlatko) Nermin, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 20.10.2009.godine
5. Fazlić (Nedret) Samra, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 22.10.2009.godine
6. Mahmutović (Senaid) Selma, iz Devetaka, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 04.11.2009.godine
7. Hrnjić (Fikret) Irnela, iz Devetaka, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 18.11.2009.godine
8. Morankić (Izet) Jasmina, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 28.12.2009.godine
9. Alić (Ismet) Emina, iz Gnojnice, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 19.01.2010.godine
10. Kurtić (Enes) Amela, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 27.01.2010.godine

ODABRANI KANDIDATI ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG RADA IZ REDA – DIPLOMIRANI EKONOMISTA (TROGODIŠNJI STUDIJ)

1. Iljazagić (Sajma) Merima, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 15.09.2008.godine

Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu rangirani zbog popune potrebnog broja volontera:

1. Baćić (Fadil) Šekib, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 02.10.2008.godine
2. Memić (Šefik) Jasmin, iz Dobošnice, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 28.01.2009.godine
3. Salkić (Đulaga) Erna, iz Lukavca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 10.03.2009.godine
4. Bašić (Džemal) Enida, iz Modraca, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 29.05.2009.godine
5. Nuhanović (Izet) Ajdina, iz Bokavića, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 05.05.2009.godine
6. Garagić (Mehmed) Elvis, iz Dobošnice, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 08.02.2010.godine

KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG POZIVA ALI SU VEĆ RANIJE VOLONTIRALI ILI SU RADNO ANGAŽOVANI):

1.Bašić (Fikret) Enita, diplomirani defektolog logoped – obavila volonterski rad i ima položen stručni ispit
2.Kurbatfinski-Vujanović (Vladimir) Vesna, profesor engleskog jezika i književnosti – nema nostrificiranu diplomu iz R Srbije
3.Saletović (Šahbaz) Samra, diplomirani pedagog psiholog – obavila volonterski rad u JU Centar za socijalni rad Lukavac
4.Suljagić (Rizah) Mirela, diplomirani pravnik – obavila volonterski rad u općini Lukavac
5.Dugonjić (Vehid) Azra, profesor bosanskog jezika i književnosti – odustala od prijave na Javni poziv
6. Mahmutović (Enver) Mediha, profesor engleskog jezika i književnosti – zasnovala radni odnos u OŠ Turija
7. Velijević (Burhamedin) Dženana, diplomirani defektolog tiflolog – zasnovala radni odnos
8. Tufekčić-Behrić (Rasim) Hajra, profesor bosanskog jezika i književnosti – zasnovala radni odnos kao komercijalista
9. Dugonjić (Munib) Dajana, profesor razredne nastave – zasnovala radni odnos
10. Karić (Ismet) Irma, diplomirani pedagog psiholog – obavlja volonterski rad u JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac
11. Zombra (Tomislav) Željko, profesor tjelesnog odgoja, ne nalazi se na evidenciji nezaposlenih-trenutno volontira u OŠ Lukavac Mjesto o vlastitom trošku

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA (VIŠA ŠKOLA-NASTAVNICI):

1. Kovačević (Omer) Elvir, u radnom odnosu kao vlasnik TNM „Đulistan“ od 01.03.2009.god.
2. Hankić (Dževad) Dževida, u radnom odnosu kao trgovac od 01.06.2005.godine
3. Kavgić (Ismet) Azra, ima ukupno 4 godine radnog staža na poslovima nastavnika razredne nastave
4. Alihodžić (Omer) Subhija, ima ugovor o radu od 01.01.2010.godine
5. Hamustafić (Šefik) Melisa, nastavnik razredne nastave diplomirala 01.11.2008.godine
6. Čičkušić (Nesib) Amra, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 25.06.2008.godine
7. Sprečak (Nezir) Nermina, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 04.05.2007.godine
8. Malkić (Husein) Mirela, nastavnik razredne nastave diplomirala 29.08.2007.godine
9. Kasumović (Fahrudin) Enida, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 03.11.2008.godine
10. Ćosić (Jakub) Enisa, nastavnik razredne nastave diplomirala 16.09.2005.godine

KANDIDATI KOJE NE TRETIRA JAVNI POZIV (NISU PREDVIĐENA ZANIMANJA U JAVNOM POZIVU):

1. Hodžić (Mehmed) Mirnesa, diplomirani socijalni radnik, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 21.12.2009.godine
2. Bektić (Izet) Mirela, diplomirani socijalni radnik, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 03.02.2010.godine
3. Bešić (Šefik) Amra, dipl. ing. tehnologije, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 22.04.2009.godine
4. Sejdinović (Sejdo) Miralem, dipl. ing. tehnologije, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 02.09.2009.godine
5. Semić (Mirsad) Mirnad, diplomirani menadžer javne uprave, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 26.01.2010.godine
6. Tokić (Fadil) Adil, diplomirani upravni organizator, na evidenciji Biroa za zapošljavanje od 29.01.2010.godine

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG POZIVA (SA DRUGE OPĆINE):

1. Kurtović (Hadže) Jasmina, diplomirani socijalni radnik
2. Cvjetić (Muhamed) Merima, diplomirani pravnik

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments