Oznaka: Bihamk

Besplatne usluge za sve vozače

U skladu sa Ugovorom koji je potpisan sa Direkcijom za ceste F

Dino Dino 17. Novembra 2010.

Lukavac-Vijenac-Banovići

Do povremenih kraćih zastoja u odvijanju saobraćaja, zbog deminiranja terena, dolazi na

Dino Dino 22. Oktobra 2010.