Podnijeli smo 6.423 tužbe protiv neplatiša centralnog grijanja

6. Januara 2013.
23 min. za čitanje
Nehrudin Osmić / Foto: Dino Osmanović/SodaLIVE.ba
Nehrudin Osmić
Nehrudin Osmić

Zbog sličnosti, neka su pitanja sastavljena a direktor je odgovorio na sva pitanja koja su postavili naši posjetitelji.

 SL: Zašto niko, i nikada, od radnika JKP Rad nije pomeo niti pokupio smeće, oko i u zanatskog centra ” Tri četvorke“?

U skladu sa Odlukom o komunalnom redu JP „Rad“ Lukavac vrši redovan odvoz smeća sa pomenute lokacije. Isto tako čišćenje javnih površina (ulice i parkovi) vrši se u skladu sa Programom održavanja čistoće, koji je usvojilo Općinsko vijeće Lukavac, dok su površine ispred poslovnih prostora u urednom i čistom stanju dužni održavati vlasnici.

Da li je moguće isključiti grijanje samo domaćinstvima koja imaju neizmirena dugovanja, a da nama, redovnim platišama ne isključite?

Zasto isključivati grijanje redovnim platišama? Ja živim o zgradi iza Omege tj. u Lucianinoj zgradi i imam jedno pitanje za Vas. Da li postoji neki drugi način da se isporuči grijanje za platiše u ovoj ili bilo kojoj drugoj zgradi a da ne dođe do isključenja sa sistema za grijanje kako najavljujete? Kako sam pročitao sa papira koji je bio zalijepljen na ulaznim vratima naše zgrade, mi smo dužni preko 14.000 KM i to jeste stvarno puno i bezobrazno, ali da li ćete poduzeti šta povodom toga da barem platiše imaju grijanje?

Isključenje pojedinih korisnika stanova nije moguće jer se jedna stambena zgrada smatra kao jedna energetska cjelina i u principu se samo ona može isključiti sa napajanja toplotnom energijom. Pojedinačno isključenje bez ulaska u stan nije moguće, osim u novim objektima u kojima je moguće isključenje u ormarićima, koji se nalaze u stubištima zgrade. U starijim zgradama, gdje je način razvoda grijanja drugačiji ( vertikale prolaze kroz stanove i na njih su priključeni radijatori), isključenje se može vršiti blindiranjem vertikala, radijatora ili blindiranjem kompletnog grejnog tijela. Za ulazak u stanove tih korisnika moraju se pobrinuti predstavnici etažnih vlasnika ili inspekcija i policija jer neplatiše i veći dužnici ne dozvoljavaju ulazak u stanove radnicima JP „Rad“ i ometaju ih u obavljanju poslova.

Prije 5 godina smo na sudu dokazali da nemamo nikakvog duga prema vama.
Jedno vrijeme ste priznali vodomjer gdje sam plaćala po potrošnji, a kasnije ste donijeli odluku da ne priznajete vodomjere i tada se stvorio dug od 421 KM. Zašto nikada nije “skinut” dug sa računa? Napomena:Redovan sam platiša svih vaših obaveza.

Zahtjeve lične prirode možete podnijeti službama JP „Rad“ Lukavac pismeno i putem knjige protokola i odgovor ćete dobiti u roku od sedam dana. Pošto se radi o presudi od prije pet godina pretpostavljam de se radi o periodu kada ja nisam bio na mjestu direktora.

Interesuje me da li će JKP „Rad“ zasaditi koje drvo i urediti stari dio grada od Petraka do Auto kuće „Gušić“ jer ja kako vidim Lukavac je samo od MUP-a do „Aqua“ kafića?

– Programom održavanja čistoće predviđeno je da se izvrše sadnje drveća i cvijeća, ali isključivo na lokacijama koje odrede nadležne općinske službe.

Do kada će se uposlenici komunalnog ponašati bahato i bezobrazno prema građanima Lukavca. Primjer: Kada se uradio asfalt (ul. Kulina bana), JKP je poslije 5 dana poslao radnika da isječe isti jer nisu neke cijevi promjenili, a prije toga su imali 5 godina da to urade. Drugi primjer: poslije intervencije na vodovodnoj mreži, ostave mjesto radova neasfaltirano ili urade po asfaltu beton a o smeću po gradu i ptice na grani znaju da je Lukavac deponija al direktor to ne vidi zato što ne šeta po gradu. 

– Sve što nije asfaltirano na mjestima gdje je JP „Rad“ obavljao intervencije na lokalnoj infrastrukturi bit će obavljeno nakon zime jer nam to trenutno vremenski uslovi ne dozvoljavaju. Sve je to ipak minimalno u odnosu na ostale izvođače radova u gradu.

Gospodine Direktore, samo nastavite raditi svoj posao, u potpunosti vas podržavam. Pljuju vas i blate samo ove neplatiše i “lukavačke” barabe! Veliki pozdrav

– Zahvaljujem gospodinu koji, kao i ja, zasigurno zna da ni po koju cijenu neću prestati raditi za dobro ovog preduzeća, njegovih radnika, a prije svega građana općine Lukavac.

Ako plaćanje ugrožava Vašu firmu, zašto ne uradite neke stvari koje u svakom selu na Zapadu funkcionišu. To je da se uvede individualno plaćanje odnosno mjerenje potrošnje, a što znači i individualno kažnjavanje? Znam reći ćete da je to velika investicija, nema se para itd. Međutim, tu investiciju pokriva 50% isporučioc, a ostalo korisnik usluge. Može se to uraditi i kreditima za primaoce 4 do 6 mjeseci bez kamate. Ovakav način garantuje korist svim stranama, a nema dodatnih troškova a ni briga. Tada dolazi ona floskula: Plaćaš grij se – Ne plaćaš – smrzavaj se! 

Zašto nemamo kalorimetar pa da nam se naplaćuje tačno koliko i potrošimo, a ne da se prijeti tužbama i isključenjem redovnim platišama ? Imaju li potrošači pravo da plaćaju onoliko koliko i potroše?

Zašto ne uvedete mjerače potrošnje (za grijanje) da plaćamo onoliko koliko smo i potrošili, a ne po kvadraturi? Unaprijed hvala.

– Za mjerenje potrošnje komunalnih usluga putem pojedinačnih brojila JP „Rad“ Lukavac daje saglasnost svakome ko se na propisan način obrati u službe preduzeća, s tim da se prilikom priključenja moraju ispoštovati svi tehnički uslovi navedeni u saglasnosti. Naglašavam da su stanari investitori nadogradnje brojila (kalorimetara) uz tehničke uslove, koji se navode u saglasnosti za priključenje.

Koji je granični iznos dugovanja za vodu ili grijanje za koji će građani biti isključivani sa mreže napajanja?

– Dva uzastopno neplaćena računa za izvršene komunalne usluge, bez obzira na visinu duga.

Nehrudin Osmić / Foto: Dino Osmanović/SodaLIVE.ba
Nehrudin Osmić / Foto: SodaLIVE.ba

Želim da postavim pitanje direktoru, ima li kakve šanse da se zaposlim u komunalnom kad se vratim iz Afganistana. Veliki pozdrav za direktora! Kakva je situacija sa zapošljavanjem u JKP “RAD”, koliko ima viška uposlenih, gdje se objavljuju konkursi za radna mjesta.? Možete li reći koliko ima uposlenih u administraciji?

– Postupak prijema zaposlenika u radni odnos u javnom preduzeću vrši se u skladu sa odredbama Zakona o radu FBiH (član 7 – 10), Statutom JP „Rad“ Lukavac (član 26), te Pravilnikom o radu JP „Rad“ (članovi 3, 4 i 15). Konkursi se objavljuju u jednom od dnevnih listova na području Federacije BiH.

U prošlom mjesecu većinu dana nije bila voda za piće (mada nikad i nije) tako su nam davali obavještenje na SodaLIVE, zašto se onda naplaćuje po tarifi pitke vode? U vašim servisnim informacijama na SodaLIVE.ba svakodnevno čitam kako je voda i smeće uredno. Molim Vas odgovorite mi da li je voda u Lukavcu za piće ili nije, i želio bih da i to navedete ubuduće u informacijama.

– Redovnu bakteriološku i hemijsku analizu vode vrše Dom zdravlja Lukavac i Zavod za javno zdravstvo TK. Za svako pojedinačno ispitivanje vode postoje nalazi, te ukoliko voda nije ispravna za piće, preduzeće je dužno obavijestiti javnost, što redovno i činimo. Napominjem da JP „Rad“ samo distribuira vodu, koju nabavlja od GIKIL-a, a sama hemijska priprema vode vrši se u Filter stanici Modrac.

Šta ste čekali do sada i zašto niste prije rješavali probleme s obzirom na to da Vam do sada nisu platili grijanje, kako mislite naplatiti svoja potraživanja? Gospodine direktore, da li Vi možete nama, građanima, pokazati koliko ste tužbi podnijeli protiv neplatiša gradskog grijanja u posljednje tri godine? Koliko radi vaša pravna služba?

– Preduzeće ne rješava problem potraživanja od jučer, nego to radi redovno na način da sve što se ne naplati na kraju kalendarske godine postane predmet sudskog rješavanja, jer svi korisnici komunalnih usluga koji nisu platili svoja dugovanja budu tuženi. U zadnje tri godine podnesene su ukupno 6423 tužbe.

Postoji li mogućnost da se smanji cijena takse za priključak na vodovodnu mrežu?

– Visinu taksi za priključenje na komunalnu infrastrukturu određuju nadležne općinske službe i iste naplaćuje Općina Lukavac.

Do kada traje mandat gospodinu direktoru, vjerovatno će se uskoro birati novi direktor pa se dotični gospodin odlučio na ovaj vid komunikacije sa jednim dijelom građana. Zašto nije na RTV Lukavac u nekoj emisiji uživo pa da svim građanima omogući da mu postave pitanje? Nestrpljivo čekam odgovore, lijep pozdrav!

Pretpostavljam da me dotični gospodin poznaje pa zna da nikada nisam odbio niti jedan poziv za razgovor. Zadnje gostovanje bilo je uživo u programu Radio Lukavca krajem mjeseca oktobra i tada sam odgovorio na sva postavljena pitanja. Rado ću se odazvati svakom pozivu za gostovanje i dati odgovore korisnicima naših usluga. Transparentnost u radu je moje opredjeljenje i u skladu s tim i ovom prilikom odgovaram na sva pitanja građana. Mandat direktora traje do kraja 2014. godine.

Zgrada B4
Zgrada B4

Pitanje je vezano za odvoz smeća. U moju ulicu vozilo za odvoz smeća ne ulazi, pa ja iznosim to 100njak metara, pa bi želio odgovor na to pitanje?!

Postavio bih samo jedno pitanje, a ono se odnosi na način odvoza smeća kod nas građana. Naime, radi se o samom preuzimanju kanti za smeće, bilo da su pored samog puta ili u dvorištima onih, koji i plaćaju vaše usluge odvoza smeća. Konkretnije, kada je riječ lično o meni, gdje imam problem koji je sigurno rješiv i ne bi trebao da bude predmet niti pitanja, niti bilo kakvog razmatranja. Problem je u tome, da je kanta za smeće, udaljena od glavnog puta svega četiri (4) metra, dakle, za samo jednu dužinu kapije na koju ulazim u svoje dvorište. Par puta sam o tome postavljao pitanja vašim radnicima, a oni su svaki put odgovorili, da kanta za smeće, mora biti pored samog puta.Vašim radnicima je to kako rekoše veoma daleko, da tu istu kantu za smeće, prenesu do vozila u koje se istresa smeće koje se u njoj i nalazi. Svaki puta, lično moram iznijeti kantu tih četiri metra, do samog ruba puta, da bih njima olakšao posao oko iznošenja i istresanja istog. Više puta, ja i moja porodica, budemo odsutni od kuće, pa tako, svakog tog dana (petka) ujutro prvo moram pripremiti tu kantu za preuzimanje, odnosno, iznijeti je do samog ruba puta, a kada bih se vraćali kući, tu istu kantu našao bih pored samog puta (asfalta) gdje ta kanta, često puta ili skoro svaki puta, postaje predmet smetnji, kod prolaznika, bilo pješaka ili vozača sa vozilima. Da bi se to riješilo, pitam vas gospodine direktore Osmiću, dali je to rješivo pitanje ili će se ovako nastaviti i dalje? Pozdrav i hvala vam lijepa!

– Odlukom o komunalnom redu propisano je da se odvoz smaća iz nepristupačnih dijelova MZ- ca vrši u dogovoru sa predstavnicima Vijeća MZ-ca i nadležnih općinskih službi uz prijedloge uslova, mjesta i načina sakupljanja smeća. Preduzeće će u narednom periodu pokušati riješiti problem nabavljanjem novog vozila za odvoz smeća, koje bi imalo pristup do svih naših korisnika. Istom odlukom propisano je da je korisnik usluge dužan smeće sakupiti u kantu ili PVC vreće i iznijeti ih pored puta kojim se kreće sabirno vozilo na dan odvoza smeća.

Zašto se već dugi niz godina ne riješava pitanje vodosnabdijevanja ulice “Imamovići” (bivša Mehe Tubića), ispod groblja “Danica”?
Čak ni često apelovanje građana, uključujući i mene samoga, ne pokreće nikakvu priču o riješavanju ovog problema. Mjesna zajednica i grad uopšte, očigledno imaju prioritetnije interese nego da njihovi građani budu snabdjeveni vodom.

Postoji li mogućnost da se ovaj problem riješi u skorije vrijeme, jer živimo u 21. stoljeću, želimo riješiti mnoštvo drugih problema, a nismo riješili ni egzistencijalna pitanja, kao što je snabdijevanje vodom.

– Osmići, Imamovići, Nuhići i Nezirovići imaju vodu, osim nekada u ljetnjim mjesecima kada je potrošnja vode prevelika, pa visinske zone nemogu biti snabdijevene vodom i to je samo povremeno.

Mene interesuje da li dotični gospodin zna da se ulice trebaju prati svakog dana kao što se uvijek radilo i radi u civilizovanom svijetu i da gospođe koje su navikle na vlastito dvorište ne mogu saditi cvijeće po gradu bez ikakvog ukusa i smisla? Hvala.

– Programom je predviđeno pranje asfaltnih površina, a broj pranja ulica određuje Služba za stambeno – komunalne poslove Općine Lukavac. Odlukom o komunalnom redu je zabranjeno sađanje cvijeća i drveća na javnim mjestima bez saglasnosti ove službe, a nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši inspekcija.

Ne mogu da shvatim koliki samo računi stižu za vodu, a znamo koliko litara iznosi 1 kubik vode, a mi kao potrošimo 12-20 kubika mjesečno, e pa sada imal to smisla ikakvog, a kada smo priključivali vodu zahtjev JP „Rad“ je bio da se kupe nekakvi slovenački satovi (mjerila) koja eto tako realno mnogo pokazuju. Hvala!

– Tip vodomjera, dozvola za ugradnju utvrđen je i propisan od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, a ne od strane JP „Rad“ Lukavac.

Poštovani direktore! Poznat mi je vaš način rada i vaš trud da unaprijedite saradnju građana i JKP “RAD” Lukavac za dobrobit svih nas i ja to zaista cijenim. Moj prigovor se odnosi na odvoz smeća u mojoj mjesnoj zajednici Gnojnica. Poznata mi je odluka Općinskog vijeća po pitanju komunalne službe, ali se na žalost ne sprovodi. Godinama sam redovno plaćao svoje obaveze i pokušao pozitivno djelovati na savjest svojih komšija. Na žalost nisam uspio. Do moje kuće treba preći potok u samom centru Gnojnice (preko puta džamije) i zaista je mučno od smeća i smrada. U tom svom okruženju u prečniku od 50 metara, sve ove godine smeće ne plaćaju sledeći domaćini (da budem vjerodostojan) (imena i prezimena poznata sugovorniku): I. H., I. F., D. M., S. S., S. J., S. I., S. A., S. S., S. S., S. Dž. , S. A. i S. M.

Od nedavno i ja sam prestao plaćati, jer ne vidim svrhu plaćanja ako je smeće svuda oko mene sve ove godine. Za svoje smeće sam našao rješenje i vaša služba više ne vozi moje smeće. Sa vama nisam potpisao nikakav ugovor, iako više ne vozite moje smeće račun sa dugovanjem mi i dalje dolazi. Dali je to korektno kada znamo da ove nabrojane komšije sve ove godine nisu dobile još niti jedan račun. Moj prigovor Vašoj službi niko nije htio preuzeti te sam ovakav sličan prigovor uputio Vijeću matične mjesne zajednice. Ovakvih slučajeva ima mnogo u našoj MZ.

Prema mojim informacijama smeće plaća samo 1/3 mještana. Preostale 2/3 su privilegovane te obaveze. Građani su ogorčeni i nisu zadovoljni. Moj stav je ili svi ili niko. Kada jednog dana svi dobijemo račune, ja ću naravno uredno izvršavati svoje obaveze. Dok se to ne desi, moja saradnja sa vama će izostati. Vi će te i dalje slati račune na moje ime, iako Vaše službe odavno ne voze moje smeće. Uvaženi direktore, ako smo pred Bogom svi jednaki, onda to moramo biti i pred zakonom. S poštovanjem. Zijad Kardašević.

Htio bih postaviti pitanje u vezi odvoza smeća na području MZ Šikulje.
Zbog čega u konkretnom slučaju odvoz smeća nije obavezan za sve mještane pomenute MZ jer samo neki imaju regulisanu ovu obavezu, dok ostali smeće bacaju u obližnju rječicu što predstavlja veliki ekološki problem? Pretpostavljam da je slična situacija i u ostalim MZ. Koliko znam, odvoz smeća u gradskom području je OBAVEZAN.

– JP „Rad“ Lukavac ne posjeduje mehanizme kojima će obavezati sva domaćinstva na potpisivanje ugovora o korištenju usluge odvoza smeća i to je isključivo u nadležnosti Općinske inspekcije za komunalne poslove. U svako vrijeme spremni smo svim zainteresovanim licima ponuditi Ugovor za odvoz komunalnog otpada i izvršiti uslugu u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i za to posjedujemo raspoložive kapacitete.

Postoji li mogućnost da se u Lukavac Mjestu na relaciji Osnovna škola do raskršća tj. autobuske stanice i cijeli park kraj Lukavčića pokrije sa jednim radnikom komunalnog koji bi održavao čistoću, kosio travu itd. 

– U narednom periodu imamo namjeru odrediti jednog radnika za poslove održavanja javnih površina u Lukavac Mjestu, ali uz saglasnost nadležnih općinskih službi.

Kako priključiti stambeno-poslovni objekat u Lukavcu na gradski toplovod? Zainteresovani su i vlasnici susjednih objekata u Ulici Armije RBiH.

– Kada se stvore tehnički uslovi tj. kada bude izgrađena vrelovodna mreža potrebnog kapaciteta isti će moći biti priključeni na daljinski sistem grijanja, a sve pod općim i tehničkim uslovima za priključenje. Proširenje vrelovodne mreže se finansira od sredstava koje obezbijeđuju Općina Lukavac i Tuzlanski kanton.

Po kojem zakonskom osnovu direktor komunalnog može selektivno da bira i da naređuje isključenje pojedinim ulazima u cjelosti i time da kažnjava redovne platiše? Znači, očekujem konkretno da navede zakonski akt, član ili šta već koji mu daje to za pravo a ne šupljiranje koje smo do sada čuli. Da li ga je strah da će doći do tužbi baš tih redovnih platiša koji su ili će biti isključeni potpuno nelegalno za uslugu koju redovno plaćaju i koji imaju zakonsko pravo da im ta usluga bude pružena u cjelosti i bez prekida.

G- ospodin koji je postavio ovo pitanje dobro poznaje materiju o kojoj je riječ, pa je bilo najbolje da se predstavio kao odgovoran građanin. Zna se tačno da prema Zakonu o komunalnim djelatnostima davalac komunalne usluge može uskratiti komunalnu uslugu ukoliko se ista ne plaća na vrijeme. Isto tako se zna da se komunalna usluga onima koji redovno izmiruju svoje račune ne može uskratiti. Ono što gospodine ne želi da zna, a definisano je istim zakonom je da korisnik ili vlasnik nekog stana dužan je omogućiti davaocu usluge grijanja intervenciju na komunalnoj infrastrukturi bez odlaganja što često nije slučaj. Predstavnici skupova etažnih vlasnika koji dobivaju novčane naknade, u svakom slučaju predsjednik skupa etažnih vlasnika, dužan je omogućiti radnicima JP „Rad“ Lukavac nesmetano blindiranje ili skidanje grejnih tijela u svakom stanu neplatiša komunalnih usluga.

Direktor JP „Rad“ Lukavac Nehrudin Osmić zahvalio se građanima na iskazanom interesovanu za usluge i način funkcionisanja i rada ovog preduzeća, te izrazio nadu da su zadovoljnim datim odgovorima. Pozvao je sve građane na saradnju u narednom periodu i redovnije plaćanje komunalija, čime će pokazati svoju građansku odgovornost i poštovanje lokalne zajednice. Ujedno im je poželio sretnu i uspješnu 2013. godinu.

* Komentarisanje dozvoljeno putem Facebook računa.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak