fbpx

Vlasnici zemljišta dužni ukloniti ambroziju!

5 min. za čitanje
Ambrozija
Ambrozija

Navedenom Odlukom se propisuju mjere za sprečavanje širenja suzbijanjem i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia Artemisiifolia L.-ambrozija, utvrđuju lica dužna da provode mjere i određuje nadzor nad provođenjem iste, a suzbijanje i uništavanje ambrozije, prema navedenoj Odluci, vrši se na površinama: poljoprivrednog, šumskog, građevinskog i vodnog zemljišta.

Što se tiče lica koja su dužna da provode mjere za sprečavanje širenja i uništavanje ambrozije, ovim putem obavještavamo javnost da su to sljedeća lica:

1) Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta-obrađenog i neobrađenog (njive, voćnjaci, vinogradi, vrtovi i bašte, livade i drugo) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta;
2) Vlasnici i korisnici šumskog zemljišta (šuma i lovišta);
3) Vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta-izgrađenog i neizgrađenog;
4) Subjekti koji upravljaju vodotokovima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale;
5) Subjekti koji održavaju površine uz javne puteve, ceste i željezničke pruge;
6) Subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;
7) Vlasnici i korisnici zapuštenih površina zemljišnih površina pored puteva, staza, kao i utrina, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mjesta u šumama i drugo.
Vlasnici, korisnici i subjekti prethodno navedeni, dužni su da u toku vegetacijske sezone, u više navrata, u periodu od aprila do kraja juna prije fenološke faze cvjetanja, pa sve do oktobra, na naprijed pobrojanim površinama, redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom sljedećih mjera:
1. agrotehničkih mjera: obradom zemljišta (oranje, zaoravanje strnjišta, taniranje), njegom usjeva (okopavanje, međuredno kultiviranje, plijevljenje), uvođenjem i održavanjem plodoreda, pravovremenom sjetvom i prihranom kultura koje se uzgajaju;
2. mehaničkih mjera: kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena formiranjem gustog i čvrstog pokrova, ustanovljanjem cvjetnjaka ili sadnjom drveća) i dr.;
3. hemijskih mjera: upotrebom odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja-herbicida (selektivvnih i neselektivnih-totalnih) koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji BiH i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa uputstvom za primjenu koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstva, strogo vodeći računa o vrsti i namjeni zemljišta na kojem se sredstva primjenjuju (poljoprivredna ili nepoljoprivredna površina), kao i njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda, vodotokova, izvorišta voda, jezera i sl., i na način kojim će se osigurati očuvanje kvaliteta vode i klase vodotoka.

Ovo Saopštenje za javnost svi gore nabrojani subjekti nadzora trebaju prihvatiti kao edukativno-preventivnu mjeru ove Uprave i postupiti u skladu sa uputama iz ovog Saopštenja, te da preduzimaju mjere na redovnom suzbijanju i uništavanju ambrozije.
U protivnom, bit će bespotrebno izloženi represivnom djelovanju inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a i nepotrebnim finansijskim izdacima.

Naime, ukoliko se radi o ne preduzimanju mjera na redovnom suzbijanju i uništavanju ambrozije na poljoprivrednom zemljištu, za pravno lice je zaprijećena novčana kazna u rasponu od 5.000 do 10.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu u rasponu od 500 do 2.000 KM a za fizičko lice u rasponu od 500 do 1.500 KM, obzirom da su to kazne propisane za prekršaj iz člana 139. stav 1. i 2. alineja 26. i člana 140. stav 1. alineja 26. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.novine FBiH“, broj: 52/09).

Napominjemo, za sve povratnike u prekršaju bit će podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog Suda i istim će se tražiti izricanje maksimalnih kazni protiv takvih prekršilaca, koje se kreću i do 10.000,00 KM
Takođe, obzirom da je tačkom IV. navedene Odluke propisano da su nadležna Kantonalna ministarstva u saradnji sa nadležnim općinskim službama dužna u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke sačiniti evidenciju većih površina na kojima je prisutna ambrozija, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK-a je uputila dopis svim općinama na području TK-a kojim je zatražila od istih da hitno dostave Kantonalnoj upravi evidenciju većih površina na kojima je prisutna ambrozija, kako bi nadležne inspekcije Kantonalne uprave mogle efikasno i bez odugovlačenja krenuti u inspekcijske nadzore na tim lokacijama koje su prioritetne, obzirom da je to veća površina na kojima je prisutna ova, po ljudsko zdravlje, štetna biljka, te vlasnicima i korisnicima zemljišta i drugih površina, nalagati upravne mjere vezane za uništavanje ambrozije na mjestima gde bude zatečena, a takođe izricati i prekršajne mjere u skladu sa važećim materijalnim propisima.
Ovim putem takođe i apelujemo na općine da izvrše svoju naprijed navedenu obavezu.

D I R E K T O R

mr.sc. Besim Duraković, dipl.oec.

(SodaLIVE.ba)

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments