U BiH 39.547 nezaposlenih s fakultetskom diplomom

1 min. za čitanje

U ovaj broj su uključeni i doktori nauka i magistri. U decembru 2013. broj registrovanih nezaposlenih u BiH iznosio je 553.762.

Ako kao baznu godinu uzmemo 2011. i uporedimo decembar 2013. sa istim mjesecom 2012. godine, uočićemo rast nezaposlenosti od 0,7 indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 3.507.

Potrebno je naglasiti da ovaj broj registrovanih nezaposlenih osoba ne može da se upoređuje sa brojem nezaposlenih osoba koji je dobijen putem Ankete o radnoj snazi.

Ako poredimo registrovane nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 194.579, zatim slijede osobe sa NK 154.858 i sa srednjom stručnom spremom 144.626 osoba.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja, tj. VŠS 7.808, a slijede ih osobe sa visokom školskom spremom 39.547.

Udio ženske populacije u registrovanim nezaposlenim licima iznosi 50,5% ili u apsolutnom iznosu 279.537 osoba ženskoga pola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom – 85.309, nekvalifikovanih NK – 81.332 i sa VKV i KV kvalifikacijom 76.979 osoba ženskog pola.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar