Potrebna dokumentacija za prvi i drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

2 min. za čitanje

studentiZa buduće studente objavljujemo šta je sve potrebno od dokumenata prilikom upisa na fakultet:

PRVI UPISNI ROK
– Podnošenje prijava vršit će se do 2.7. do 8.7. 2009. godine
– Prijemni ispit održat će se 10. jula u 9 sati.
– Privremena rang lista kandidata objavit će se 13. jula a konačna 17. jula 2009. godine
– upis primljenih kandidata trajat će od 20. do 24. jula 2009. godine

DRUGI UPISNI ROK
– Podnošenje prijava vršit će se od 1. do 5. septembra 2009. godine
– Prijemnio ispit održat će se 10. septembra 2009. godine u 9 sati
– Privremena rang lista kandidata objavit će se 14. septembraa a konačna 18. septembra
– Upis primljenih kandidata traje od 21. do 24. septembra 2009. godine


Potrebna dokumentacija:

Prijavu na konkurs na propisanom obrazcu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvršenom roku lično ili preporučenom poštom studentskoj službi fakulteta na koji se žele upisati. na prijavi kandidat mora naznačiti odsjek/usmjerenje/studentski program fakulteta/akademije na koji se žele upisati te da li se prijavljuje na redovan ili vanredni studij.

Uz prijavu se obavezno prilažu, originalno svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju, originali svjedočanstava svih razreda srednje škole, Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerene fotokopija CIPS-ove lične karte i Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci i Uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica iz zakona o dopunskim prfavima boraca i članova njihovih porodica.

Uz prijavu se obavezno prilaže i koverta sa poštanskom markom na kojoj je ispisana adresa kandidata, radi povrata dokumenata kandidatima koji ne budu primljeni.

(SodaLIVE)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
adbanner