Izvještaj sa 105. redovne sjednice Vlade TK

5. Novembra 2009.
13 min. za čitanje

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLJEĐE I POKLON

105. sjednica TK []Na danas održanoj 105. redovnoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila je Prijedlog Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon. Prema ovom Prijedlogu obveznik poreza na imovinu je fizičko i pravno lice koje je vlasnik zgrade ili stana za odmor i rekraciju, poslovne prostorije, stambene zgrade, stana, garaže i parking prostora koji se izdaju pod zakup, motornih vozila, poslovnog objekta, vazduhoplova ili letjelice u vlasništvu fizičkog lica. Obveznik poreza na imovinu je fizičko i pravno lice koje je vlasnik ili korisnik stola za igru u casinu, automata za igru na sreću i za zabavne igre.

Porez na imovinu ne plaćaju Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, kantoni i općine, strane države po uslovima reciprociteta, invalidna lica na jedan putnički automobil nabavljen jednom u periodu od 5 godina, vlasnici zgrada ili stanova za odmor ili rekreaciju koje koriste u stambene svrhe obveznik i članovi njihove porodice, izbjegla ili raseljena lica, kao i vlasnici objekata koji su oštećeni više do 70%. Predviđeno je da ovu vrstu poreza ne plaćaju i vjerske institucije te organizacije crvenog križa Tuzlanskog kantona i općina.

Obveznik poreza na nasljeđe i poklon je fizičko lice koje na teritoriji Kantona naslijedi ili primi na poklon imovinu podložnu plaćanju poreza na nasljeđe i poklon. Obveznik poreza na nasljeđe i poklon je i lice koje naslijedi odnosno primi na poklon pravo uživanja ili korištenja nepokrentosti. Porezu na nasljeđe i poklon podliježe zemljište, zgrade i ostala nepokretna imovina, kao i pravo uživanja, odnosno korištenja na toj nepokretnoj imovini koju fizičko lice stiče na teritoriji kantona na osnovu Zakona o nasljeđivanju, odnosno ugovora o poklonu među živima ili za slučaj smrti. Porezu na nasljeđe i poklon podliježe pokretna imovina čija prometna vrijednost prelazi 2 000,00 KM.

Prijedlogom je predviđeno da se prihodi od poreza na imovinu, nasljeđe i poklon raspoređuju po 50% općinama i Kantonu.

UTVRĐEN PLAN NOVČANIH TOKOVA DO KRAJA 2009. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluke Ministra finansija o odobravanju Plana novčanih tokova za period oktobar-dcembar 2009. godine i Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar-decembar 2009. godine.

Ovim odlukama za posljednji kvartal 2009. godine u Operativnom planu je ukupno odobreno 109 900 809,15 KM.
U skladu sa ovim Odlukama novčana sredstva za posljednji kvartal 2009. godine procijenjena su na 87 034 544,00 KM. Riječ je o prognoziranim prihodima i planiranim sredstvima iz prve  tranše aranžmana sa MMF-om. Od toga gornja granica za odobravanje Operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar-decembar 2009. godine iznosi 76 192 525,46 KM. Za realizaciju svih aktivnosti odobrenih operativnim planovima za 2009. godinu nedostaje 9 074 146,00 KM. Novčana sredstva za vlastite prihode, grantove, donacije i prihode po posebnim propisma za posljednji kvartal procjenjuju se na 33 708 283,69 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za avgust 2009. godine, čime je stavljena van snage Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun akontacije plaća za avgust ove godine. Ovom Odlukom za avgust je utvrđena visina osnovice od 351,00 KM.

Vlada je danas utvrdila i osnovicu za obračun plaća budžetskih korisnika za oktobar 2009. godine od 390,00 KM. Za oktobar je danas utvrđena i naknada za ishranu u toku rada za budžetske korisnike, koja iznosi 7 KM po izrađenom danu.

SMANJEN BROJ MALOLJETNIH POČINILACA KRIVIČNIH DJELA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-septembar 2009. godine.

U ovom periodu nadležnim tužilaštvima podneseno je 3 010 izvještaja o izvršenju krivičnog djela, protiv 3 806 učinilaca. U odnosu na isti period prošle godine broj podnesenih izvještaja nadležnim tužilaštvima je veći za 72 ili 2,45% dok je broj prijavljenih učinilaca manji za 26 ili 0,68%.

Ukupan broj krivičnih djela, koji je obuhvaćen ovim Izvještajem je 3 315, što je za 120 krivičnih djela ili 3,76% više u odnosu na isti period prošle godine.

Otkriveni su počinioci 1 115 krivičnih djela prijavljenih po  nepoznatom izvršiocu. Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 59,56% dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 77,16%.

Od ukupnog broja prijavljenih učinilaca 495 su maloljetnici, što je za 168 manje u odnosu na isti period prošle godine.

Povećan je broj krivičnih djela nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, krivotvorenja isprave, razbojništva, krivotvorenja novca, dok je smanjen broj krivčnih djela teških krađa, teških krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, izazivanja opće opasnosti, napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti i nasilničkog ponašanja.

U oblasti javnog reda i mir stanje na području Tuzlanskog kantona je zadovoljavajuće, ocjena je Ministarstva unutrašnjih poslova.U prvih devet mjeseci evidentirano je 2 082 događaja u kojima je došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Za 837 događaja podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka, dok je 1 245 događaja sankcionisano izdavanjem prekršajnih naloga.

Od ukupnog broja prijavljenih događaja evidentiran je 81 teži oblik.

U posmatranom periodu službenici policije su, u cilju prevencije, kontrolisali 186 378 vozila i 59 807 lica u vozilima (osim vozača). Podnesena su 103 izvještaja zbog počinjenog krivičnog djela, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 19,5%. Evidentirano je 2 220 vozača koji su upravljali motornim vozilom pod dejstvom alkohola, što je u odnosu na isti period prošle godine više za 347 odnosno 18,5%.

U prvih devet mjeseci 2009. godine u Tuzlanskom kantonu se dogodilo 4 150 saobraćajnih nezgoda, što je manje za 0,7%. U 25 saobraćajnih nesreća 27 lica je smrtno stradalo što je manje za 18,2% u odnosu na isti period prošle godine.

 

USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT SUFINANSIRANJA DEMINIRANJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o sufinansiranju deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2009. godini.

Na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju koji je Vlada Tuzlanskog kantona potpisala sa Međunarodnim fondom za deminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF) iz Budžeta Tuzlanskog kantona je izdvojeno 100 000,00 KM za sufinansiranje deminiranja.

Projekat je zasnovan na principu da se deminiranje sufinansira iz kantonalnog i budžeta općina koje žele učestvovati u projektu deminiranja, uz podršku donatorskim sredstvima Vlade Sjedinjenih Američkih Država, sa kojma raspolaže ITF.

U 2008. godini u ovom projektu su učestvovale općine: Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna i Tuzla, u kojima je deminirano ukupno 159 021 metara kvadratnih. Kanton i općine su u projektu učestovali sa ukupno 97 218,45 eura, a ITF sa 147 039,50 eura. Neutrošeno je ostalo 4 203,80 eura, koji će na području općina Kalesija i Lukavac biti realizovani u 2010. godini.

Projekat sufinansiranja deminiranja je omogućio da se i druge direktne donacije općinama preko ITF-a realizuju na isti način. To je već iskoristila općina Gračanica i donaciju iz Italije od 30 000 eura iskoristila za deminiranje projkata Obala i korito rijeke Spreče 2 i 5, ukupne površine 30 558 metara kvadratnih.

 

NAJZNAČAJNIJI DIO PRIHODA OD KONCESIJA ZA OBRAZOVANJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program utroška sredstava koje su prikupljene kao prihod od koncesija.Riječ o 20% prihoda od koncesija koji su prihodi Kantona. Ukupno je Programom raspoređeno 559 593,35 KM. Za projekte u resoru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta bit će utrošeno 309 593,35 KM.

Ovim sredstvima bit će podržani završetak izgradnje fiskulturne sale u JU OŠ Druga osnova škola Srebrenik, dogradnja područne škole Sniježnica u JU OŠ Teočak, izgradnja centralnog grijanja u područnoj školi Buk u JU OŠ Džakule u Gračanici i rekonstrukcija školskog objekta područne škole Srednja Špionica u JU OŠ Špionica u Srebreniku.

U resoru Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja bit će realizovano 114 000,00 KM i to za sufinansiranje sanacije i rekonstrukcije Lovačkog doma Lovačkog društva Tuzla, u neposrednoj blizini turističkog kompleksa Panonska jezera, izgradnje prilaznog puta do ulaza u Djevojačku pećinu u općini Kladanj, rekonstrukciju prilaznog puta prema jezeru Bistarac u općini Luakvac, izradu projektne dokumentacije za uređenje prilaza prema pećini Šljepača u Brijesnici Maloj, u općini Doboj Istok i sufinansiranje programa Kupujmo domaće.

Za resor obnove, razvoja i povratka dodijeljeno je 36 000 KM za opremanje i modernizaciju laboratorije za kontrolu ispitivanja zavarenih spojeva u Institutu za zavarivanje Tuzla.

U resoru industrije, energetike i rudarstva sa 100 000,00 KM bit će podržan monitoring stijenskog masiva u posteksploatacionom periodu na ležištu soli Tuzla.

Inače, u Tuzlanskom kantonu prihodi od koncesija raspoređuju su na način da 80% prihoda pripada općinama na kojima su prirodna bogatska koja su predmet koncesija, a 20% su prihodi Kantona.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih za manifestacije na poziciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Odlukom je ispravljena tehnička greška do koje je došlo prilikom usvajanja Programa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je Ministarstvu za boračka pitanja odobreno 7 500,00 KM sa pozicije „Kapitalni izdaci“. Sredstva su odobrena za nabavku računarske opreme.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojom je Koksno-hemijskom kombinatu DD Lukavac odobreno 90 000,00 KM. Sredstva su odobrena sa pozicije „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ a namijenjena su za sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja radnika.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila sredstva planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona za podršku projektima Kantonalne privredne komore. Za ove namjene je planirano 18.000,00 KM, a bit će podržana tri projekta koji se odnose na uvođenje sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima, pripremu projekata u korištenju instrumenata predpristupne pomoći i stručnu podršku u procesu reorganizacije Rudnika „Kreka“ u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju oglasa i utvrđivanju teksta oglasa u cilju popune upražnjenih pozicija članova i predsjednika Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju. Aktuelnom predsjedniku i članovima Nadzornog odbora KAP-a mandat ističe 26.1.2010. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o imenovanju školskih odbora u  19 osnovnih i srednjih škola i imenovanju privremenih školskih odbora u 13 osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Donesena je i jedna odluka o razrješenju odnosno imenovanju jednog broja članova u školskom odboru.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje o imenovanju Radne grupe koja ima zadatak da u roku od 25 dana pripremi i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi na razmatranje prijedloge Izvještaja o ostvarenju ciljeva i politike Tuzlanskog kantona za 2009. godinu i Ciljeve i politiku za 2010. godinu. U Radnu grupu su imenovani predstavnici ureda, ministarstava i kantonalnih uprava.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je sa pozicije „Kapitalni izdaci“ Ministarstvu finansija odobrila 5 000,00 KM za nabavku opreme.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments