Spisak novorođene djece u periodu od 26.10. do 02.10.2009.

5. Novembra 2009.
4 min. za čitanje

bebaIz matičnog ureda u Tuzli dobili smo spisak novorođene djece u periodu od 26.10. do 02.10.2009.

1. Mumić Senad i Mersida dobili kćerku
2. Džafić Damir i Amra dobili kćerku
3. Jašarević Eldar i Majda dobili kćerku
4. Okanović Sead i Mersiha dobili kćerku
5. Jahić Mirza i Emina dobili kćerku
6. Abadžić Ibrahim i Sedina dobili sina
7. Smajilbegović Isal i Halida dobili sina
8. Čalaković Mujo i Šefika dobili sina
9. Hodžić Mirzet i Nevresa dobili kćerku
10. Novačinović Samir i Alma dobili kćerku

11. Kovačević Ernes i Damira dobili kćerku
12. Delić Ramiz i Meliha dobili kćerku
13. Mehinbašić Vahidin i Sajima dobili sina
14. Žigić Mersudin i Almedina dobili kćerku
15. Avdihodžić Mirhet i Eldina dobili sina
16. Ligić Mirsad i Adisa dobili sina
17. Mehmedović Elmedin i Edisa dobili sina
18. Džambić Enver i Azra dobili sina
19. Mešanović Bećir i Mersija dobili sina
20. Gubaljević Alija i Nusreta dobili kćerku
21. Mujkanović Ismet i Lejla dobili sina
22. Joldić Edin i Admira dobili kćerku
23. Žunić Nermin i Sandra dobili kćerku
24. Jusić Alen i Enisa dobili kćerku
25. Velagić Remzudin i Selma dobili sina
26. Murtić Suvad i Enesa dobili sina
27. Bleković Seudin i Minasa dobili sina
28. Kamberović Emir i Vanesa dobili kćerku
29. Serhatlić Ibrahim i Mirela dobili kćerku
30. Duraković Mernis i Enisa dobili sina

31. Mustafa Semir i Azra dobili kćerku
32. Alić Fuad i Ramiza dobili kćerku
33. Čilašević Damir i Senada dobili sina
34. Medenjaković Aziz i Nesiba dobili sina
35. Islamović Osman i Alma dobili kćerku
36. Bećirović Amir i Nizama dobili sina
37. Haskaj Petriz i Medina dobili kćerku
38. Vodenčarević Mirza i Edina dobili sina
39. Marković Alen i Jasmina dobili sina
40. Hudejnefendić Suad i Ivana dobili sina

41. Tulumović Samir i Jasmina dobili sina
42. Hodžić Jasmin i Alma dobili kćerku
43. Hasanović Salem i Mejra dobili kćerku
44. Halilović Dženan i Zijada dobili kćerku
45. Pudilović Nisad i Elvisa dobili sina
46. Bešić Edin i Izeta dobili sina
47. Bešić Edin i Izeta dobili sina
48. Mujčinović Huso i Edina dobili sina
49. Halilović Osman i Merima dobili kćerku
50. Šehić Emir i Almira dobili kćerku

51. Husanović Adnan i Mirzeta dobili sina
52. Glotić Edin i Selmina dobili sina
53. Osmanhodžić Suljo i Amna dobili sina
54. Nešanović Mevludin i Sabina dobili kćerku
55. Okanović Nermin i Amela dobili sina
56. Smajić Semin i Saliha dobili kćerku
57. Husejnović Edin i Alma dobili sina
58. Hasić Emir i Amina dobili sina
59. Bešić Esad i Admira dobili kćerku
60. Jahić Admir i Medina dobili sina

61. Hajdarević Almir i Maida dobili sina
62. Goletić Mensur i Mersija dobili kćerku
63. Džindo Alen i Meliha dobili kćerku
64. Memić Ahmet i Elvis dobili sina
65. Hodžić Admir i Refija dobili sina
66. Tursunović Mirsad i Nihada dobili kćerku

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments