fbpx

Vlada TK: Izmjena datuma početka isplate subvencije

3 min. za čitanje

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku kojom daje saglasnost na tekst Aneksa II Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona koji će se zaključiti između Bosna Bank International d.d. Sarajevo i Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada TK i BBI Sarajevo zaključili su u decembru 2019. godine Ugovor o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope / profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Ugovorom je definisano da Banka iz sredstava namjenskog depozita vrši isplatu iznosa koji se odnose na subvencioniranje kamatne stope pri čemu će se isplate vršiti kvartalno počevši od 01. aprila 2021. godine, a u skladu sa uslovima iz ponude.

S obzirom na to da je Vlada Tuzlanskog kantona već izdvojila sredstva namjenskog
depozita u svrhu subvencioniranja, Ministarstvu privrede TK obratila se Bosna
Bank International d.d. Sarajevo sa prijedlogom da se sa isplatom subvencije
kamatne stope korisnicima kredita započne već od 1. jula 2020. godine shodno
otplatnim planovima odobrenih finansiranja.

U skladu s uslovima iz Javnog poziva BBI Sarajevo već je odabrala nekoliko korisnika finansiranja s kojima bi
se potpisali ugovori nakon dobijanja saglasnosti od strane Vlade TK na izbor
korisnika. Shodno podnesenim zahtjevima za finansiranje te uslovima odobrenja, korisnici ovih finansiranja (pravna lica sa područja TK) će generisati trošak profitne marže tokom 2020. godine. Njihova očekivanja su da će već u 2020. moći ostvariti benefite povrata plaćene profitne marže iz izdvojenog namjenskog depozita Vlade TK.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava u iznosu od 250.000,00 KM Udruženju HO „Merhamet“ MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla za potrebe Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli. U cilju ublažavanja teškog socio- ekonomskog stanja građana Tuzle i okolnih općina Vlada Tuzlanskog kantona redovno učestvuje u participaciji troškova Narodne kuhinje „Imaret“. Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga za karantin kojim se prostor na zadnja tri sprata u objektu „A HOTELI” d.o.o. Tuzla, na adresi Ulica ZAVNOBIH 13 u Tuzli utvrđuje kao prijedlog za karantinski smještaj za 69 studenata koji na prostor Tuzlanskog kantona trebaju doputovati iz SR Njemačke.

Prijedlog za karantinski smještaj dostavlja se Federalnom ministru zdravstva, koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nadležan za stavljanje u karantin i određivanju prostora za karantin, a troškovi karantina padaju na teret Budžeta Federacije BiH.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments