fbpx

Vlada TK: 10,5 miliona KM za ulaganja u oblast vodoprivrede

2 min. za čitanje

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini. Prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Kantonu u 2019. godini procijenjen je u iznosu od 4.380.197,75 KM, te uz prenesena neutrošena sredstva vodnih naknada iz 2018. godine, koja iznose 6.170.974,25 KM, ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama Programom za 2019. godinu, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.551.172,00 KM.

U narednom periodu Ministarstvo će obavijestiti gradove, odnosno općine o planiranim projektima od gradskog, odnosno općinskog značaja i njihovim obavezama.Za projekte planirane ovim programom gradovi, odnosno općine su dužni provesti proceduru izbora najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i realizovati projekat na način i u roku predviđenim projektnim zadatkom. Realizacija projekata bit će omogućena samo za projekte za koje najkasnije do 25. decembra tekuće godine bude dostavljena kompletna dokumentacija o realizaciji projekta.

Također, data je saglasnost na odobravanje sredstva  sa  stavke  Sredstva  rezerve  Programa  ulaganja  sredstava  vodnih  naknada  u  oblast  vodoprivrede  u  2019.  godini, za realizaciju projekata od gradskog, odnosno općinskog značaja u ukupnom iznosu od 2.331.967,95 KM.

Između ostalog, Vlada Tuzlanskog kantona je  razmatrala i odbila da prihvati Izvještaj o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2018. godinu.

Vlada je donijela odluke o raspisivanju i utvrđivanju tekstova javnih konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći, direktora Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam, upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i direktora Kantonalne uprave za  šumarstvo, uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala Školski odbor JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments