fbpx

Šta podrazumijeva proglašenje stanja nesreće u FBiH?

3 min. za čitanje

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 214. tematskoj sjednici, održanoj u Sarajevu, donijela je Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH.

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Vlada Federacije BiH je odredila da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite, te da nadležni kantonalni i općinski/gradski štabovi civilne zaštite, takođe stave na raspologanje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, biti korišteni na na ugroženim područjima.

Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u FBiH, u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah treba uvesti pasivno dežurstvo s ciljem izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je usvojila informaciju o pojavi novog koronavirusa u Federaciji BiH, te donijela zaključke kojima je, uz ostalo, sve nadležne institucije vlasti u Federaciji BiH, krizni štabove u FBiH, nadležna ministarstva zdravstva, zavode za javno zdravstvo u FBiH, Federalnu i kantonalne uprave za inspekcijske poslove i zdravstvene ustanove zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa.

Federalna vlada je zdravstvenin ustanovama dala saglasnost za nabavku opreme i medicinskih sredstava neophodnih za suzbijanje koronavirusa, prema članu 10. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi člana 187. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Federalna direkcija robnih rezervi zadužena da sve robe koje se nalaze na stanju u najkraćem vremenu stavi na raspolaganje Vladi Federacije BiH, odnosno Kriznom štabu.

Donesen je cijeli niz preporuka u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, a s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom, a usvojeno je i više preporuka koje se odnose na bankarski i porezni sustav u Federaciji BiH.

BH Telecom d.d. Sarajevo obavijestilo je učesnike današnje tematske sjednice da je 11.3.2020. godine Uprava ovog društva donijela Odluku o odobravanju korištenja IPTV platforme i svih drugih neophodnih i pratećih resursa za odvijanje online nastave u skladu tehničkim mogućnostima BH Telecoma.

Federalna vlada donijela je Odluku kojom je utvrdila postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području FBiH, a kao mjeru ove kontrole propisuje za pojedine proizvode zadržavanje cijena na nivou zatečenom 5.3.2020. Mjere neposredne kontrole odnose se na proizvode u nadležnosti kantona, grada i općine propisane članom 9. Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale osnovne životne namirnice i osnovne higijenske potrepštine, koje prodaju privredna društva i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu na veliko i na malo, saopćeno je nakon današnje sjednice Vlade FBiH.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments