fbpx

RMU Banovići nakon kontrole inspektora: Nije ostvareno ni pola planiranog, nedostaju fiskalni računi, čak 202 povrede od januara

4 min. za čitanje

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) 24. septembra ove godine započela je sveobuhvatne inspekcijske nadzora u Rudniku mrkog uglja Banovići. Višednevne složene nadzore vršilo je 14 federalnih inspektora, a tom prilikom uočeni su brojni nedostaci u skoro svim oblastima rada, te je konstatovano da ranije naložene upravne mjere za otklanjanje nedostataka nisu u potpunosti realizirane.Federalni rudarski inspektori su, između ostalog, ustanovili da je rudnik “Podzemna eksploatacija uglja” za period januar-august 2019. godine planirao proizvodnju 364.630 tona, a ostvario proizvodnju 181.085,5 tona komercijalnog uglja što je 49,7 posto od planirane proizvodnje. Za isti period planirano je 2.315 m, a ostvareno 893,65 m (38,6 posto) pripreme. Planirana je i izrada 690 metara, a ralizirana izrada 257,7 m (37,3 posto) istražnih prostorija.Prema izvještaju o stanju zaštite na radu, zaštite od požara, rudarskog spašavanja i radu Službe zaštite na radu u RMU Banovići za prvo polugodište ove godine dogodilo se 149 povreda, od kojih je 138 lakših i 11 težih. Inače, na osnovu izvještaja o stanju zaštite na radu u rudnicima, najveći broj povreda je u rudnicima za eksploataciju uglja, a najmanji u rudnicima soli, ustanovili su inspektori. Broj povreda se na ukupnom nivou kreće od dvije povrede u Rudniku soli, do 202 povrede u RMU Banovići. Radi se o periodu od januara do septembra 2019.

Saobraćajni inspektor je utvrdio da u  određenom broju kontrolisanih putnih naloga za august nije upisana evidencija utroška goriva i maziva za vozila koja su u tehničkoj eksploataciji, a za koja postoje izvještaji o potrošnji, odnosno točenju goriva u istom mjesecu.

RMU Banovići: Uočeni brojni nedostaci u skoro svim oblastima rada

– Federalni tržišni inspektor je utvrdio da subjekt nadzora ne izdaje fiskalne račune za natovareni ugalj, te da ne vodi trgovačku knjigu u kojoj se vodi evidencija prodaje roba i izvršenih trgovačkih usluga – navode, između ostalog iz FUZIP-a.

Federalni inspektori rada za oblast radnih odnosa su ustanovili da ugovori za Upravu društva nisu sačinjeni u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, zbog čega je subjektu nadzora u toku inspekcijskog nadzora izrečeno upozorenje.

Također je konstatovano da subjekt nadzora angažira radnike (pomoćno osoblje) putem posredničke firme, što je u suprotnosti s pozitivnim zakonskim odredbama jer su radna mjesta sistematizovana.

Federalni građevinski inspektor je utvrdio da pravna osoba kojoj je povjereno održavanje građevine ne vodi knjigu održavanja i ne planira sredstva potrebna za održavanje u skladu sa odgovarajućom uredbom.

–  Uočen je i znatan nesklad između planiranih sredstava za održavanje za 2019. godinu (planirano samo 51.000 KM) i 2020. godinu (planirano više od milion KM). Knjigom održavanja građevinskih objekata za 2020. godinu nisu obuhvaćeni svi aspekti održavanja (zaštita okoliša, zaštita od požara, zaštita od buke, itd.) – navode federalni inspektori.   

U kontroli federalnog inspektora za hranu utvrđeno je da voditeljica skladišta ne posjeduje urednu sanitarnu knjižicu, te joj je izrečena privremena zabrana rada na poslovima u okviru kojih dolazi u kontakt s hranom, do pribavljanja sanitarne knjižice.

Također, u centralnoj kuhinji zatečeni su proizvodi s isteklim rokom, te proizvodi za koje se ne može utvrditi rok upotrebe, zbog čega je izdato rješenje kojim se nalaže uništenje šest proizvoda s isteklim rokom upotrebe.

U predstojećem periodu, inspekcijski nadzori će se vršiti i u ostalim rudnicima u  FBiH, a s ciljem utvrđivanja trenutnog stanja i unapređenja poslovanja rudnika, kao i ispunjavanja obaveza iz upravnih mjera naloženih u okviru ranijih redovnih inspekcijskih nadzora.

Podijeli ovaj članak
1 komentar
Subscribe
Notify of
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Veliki pozdrav za budimira