fbpx

Mjere Vlade Tuzlanskog kantona za ublažavanje posljedica pandemije korona virusom

6 min. za čitanje

Svjesna da pandemija virusa COVID-19 ostavlja posljedice na cjelokupnu društveno-ekonomsku situaciju u Tuzlanskom kantonu, Vlada Tuzlanskog kantona nastoji da, u skladu sa svojim ustavnim i  zakonskim ovlaštenjima  i finansijskim mogućnostima, te posljedice svede na što manju mjeru. S tim u vezi na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je Zaključkom utvrdila da je njen prioritet očuvanje života i zdravlja građana, kao i očuvanje stabilnosti zdravstvenog sektora koji ima maksimalnu moralnu i materijalnu podršku Vlade Tuzlanskog kantona u provođenju aktivnosti u borbi protiv pandemije korona virusa u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu naprijed navedeno, do sada je odobreno 900.000,00 KM iz sredstava posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, 200.000.00 KM iz budžetske rezerve i 100.000.00 KM iz sredstava Kantonalne direkcije robnih rezervi, a Vlada će i dalje nastaviti pružati svaku moguću pomoć zdravstvenim i svim drugim institucijama za provođenje aktivnosti na zaštiti života i građana Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, Vlada Tuzlanskog kantona podržava najavljene mjere Vlade Federacije BiH i u skladu sa svojim nadležnostima i finansijskim mogućnostima pružit će podršku Programu aktivnosti Vlade FBiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije korona virusa.

Putem određenih rješenja, koja su u pripremi, Vlada će definisati način ostvarivanja ušteda u Budžetu Tuzlanskog kantona i utvrditi pojedinačne mjere štednje za sve budžetske korisnike.

Vlada Tuzlanskog kantona odustaje od nabavke putničkih automobila za budžetske korisnike, izuzev MUP-a, a revidirat će i sve ostale planirane kapitalne izdatake i kapitalne transfere iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020.godinu.

Realizaciju programa iz namjenskih sredstava Vlada je danas odgodila do daljnjeg.

Sredstva ostvarena uštedama će se, putem programa koje će utvrditi Vlada Tuzlanskog kantona, prerasporediti na budžetske pozicije namijenjene prevenciji posljedica ili otklanjanju posljedica nastalih kao su rezultat pandemije korona virusa. Ovom prilikom vodit će se računa o privredi na području Tuzlanskog kantona i oblasti zdravstva, ne dovodeći u pitanje finansiranje ustavnih i zakonskih obaveza Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona nastojat će povećati iznos sredstava  namijenjen za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, prvenstveno za subvenciju nabavke sjemena, đubriva i zaštitnih sredstava za proljetnu sjetvu osnovnih poljoprivrednih kultura neophodnih za ishranu stanovništva. Također, kada je u pitanju podrška poljoprivrednoj proizvodnji, Vlada Tuzlanskog kantona se obavezuje da će od poljoprivrednih proizvođača, koji potpišu ugovore sa Vladom i koji pristupe sjetvi u skladu sa spomenutim Programom, putem Kantonalne direkcije robnih rezervi, otkupiti sav višak poljoprivrednih proizvoda koji ne mogu plasirati na tržištu, u količinama koje su neophodne za obnavljanje zaliha Kantonalne direkcije robnih rezervi.

Kada je u pitanju podrška privredi, u vezi sa ranije osiguranom subvencioniranom, beskamatnom, kreditnom linijom u BBI banci, ukupne vrijednosti od 27.150.000,00 KM, Vlada Tuzlanskog kantona, zahtijeva bržu realizaciju postupaka odabira korisnika kako bi sredstva što prije bila upućena krajnjim korisnicima.

Vlada Tuzlanskog kantona će osigurati dodatni milion konvertibilnih maraka sa Eskrow računa radi osiguranja dodatnih 27.000.000,00 KM povoljnih kreditnih sredstava za potrebe privrede Tuzlanskog kantona.

Privredni subjekti koji u ovom periodu budu otpuštali radnike neće biti obuhvaćeni programima Vlade Tuzlanskog kantona.

Danas donesenim zaključkom Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da, u skladu sa naprijed definisanim mjerama, pristupi zakonskoj proceduri utvrđivanja Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, vodeći računa o fiskalnoj stabilnosti i likvidnosti budžeta, te dostignutom nivou isplata oblika socijalne i dječije zaštite, dopunskih prava iz BIZ-a i drugih rashoda i izdataka na način da se omogući normalno funkcionisanje svih ustavnih nadležnosti kantona.

Svi budžetski korisnici su zaduženi da, u cilju realizacije navedene obaveze Ministarstva finansija, postupaju u skladu sa rokovima koje utvrdi Ministarstvo finansija.

Realizacijom Programa javnih investicija Vlada Tuzlanskog kantona će nastojati zadržati kontinuitet investicione aktivnosti u Tuzlanskom kantonu.

Na kraju, Vlada Tuzlanskog kantona traži od Vlade Federacije BiH da izmijeni Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kojom bi bilo omogućeno korištenje ukupno akumuliranih sredstava iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Ova sredstva bi bila usmjerena u mjere prevencije novonastale situacije u borbi protiv pandemije korona virusa na području Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

U cilju realizacije prethodno donesene odluke Vlada je na današnjoj sjednici odobrila usmjeravanje prihoda za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Ovim je Kantonalnoj upravi civilne zaštite, za nabavku medicinske i zaštitne opreme radi poduzimanja mjera i aktivnosti s ciljem zaštite stanovništva i ublažavanja posljedica utjecaja globalne pandemije koronavirusa (Covid-19), na raspolaganje stavljeno prethodno odobrenih 900.000,00 KM.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments