Vlada TK izdvojila 35.000 KM za izradu idejnog projekta sakupljanja i prečišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda

5 min. za čitanje

vladatkdanasVlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona. Izmijenjen je Član koji je predviđao da su studenti, koji obnavljaju godinu, obavezni prisustvovati nastavi iz predmeta koje nisu položili. Izmjenama Zakona predviđeno je da se način realizacije nastave za studente koji obnavljaju godinu studija bliže uređuje Statutom visokoškolske ustanove.
S obzirom na to da se ne radi o obimnoj izmjeni Skupštini Tuzlanskog kantona bit će predloženo da Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju bude donesen po skraćenom postupku.

VLADA PREPORUČILA DA UNIVERZITET U TUZLI OMOGUĆI UPIS SVIH KANDIDATA KOJI SU OBEZBIJEDILI BODOVNI MINIMUM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli da obezbijedi upis u I godinu dodiplomskog studija na fakultetima/akademiji pri Univerzitetu u Tuzli za studijsku 2009/2010. godinu studenata iz kategorije boračke populacije.
Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, kojim je propisano da Vlada Kantona posebnim odlukama omogućava upis u srednjoškolske i visokoobrazovne ustanove, u slučajevima kada broj prijavljenih kandidata prelazI utvrđeni broj za upis.
Riječ je o 451 kandidatu iz Tuzlanskog kantona i 21 kandidatu iz Brčko distrika i drugih kantona, iz boračke kategorije, koji su položili prijemni ispit i obezbijedili bodovni minimum, ali nisu upisani u okviru prvog upisnog roka, zbog ograničenog broja kandidata čiji upis je planiran.
S obzirom na to da je osim kandidata iz boračke kategorije ostao još relativno mali broj neupisanih kandidata koji nisu iz ove kategorije, a ostvarili su bodovni minimum, Vlada Tuzlanskog kantona danas je preporučila nadležnim organima Univerziteta u Tuzli da sagledaju mogućnost upisa svih kandidiata koji su aplicirali i položili prijemne ispite.
Vlada kantona izražava spremnost da na dostavljeni prijedlog Univerziteta i priložene spiskove kandidata, da odgovarajuću saglasnost.

Kako je obrazložila resorna ministrica Mirzeta Hadžić-Suljkić u prilog ovakvoj preporuci je i danas predložena izmjena Zakona o visokom obrazovanju kojom se predlaže izmjena člana koji je obavezivao studente koji obnavljaju godinu da pohađaju nastavu iz predmeta koje nisu položili.

459 000,00 NAMJENSKIH SREDSTVA ZA EKOLOŠKE PROJEKTE
OPĆINA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na dvanaest odluka Ministrice prostornog uređenja i zaštite okolice kojima su odobrena namjenska sredstva za sufinansiranje ekoloških projekata.

Općini Kalesija dodijeljeno je 90 200,00 KM i to za nastavak vanjskog uređenja užeg dijela centra Kalesije, poboljšanje sistema toplifikacije, sanaciju privremene deponije Vis i čišćenje putnog pojasa na magistralnim i regionalnim putevima od komunalnog otpada.

Općini Gradačac dodijeljeno je 130 000,00 KM za rekonstrukciju dijela gradskog parka i nabavku kamiona za odvoz kućnog otpada i čistilice za trotoare i rigole.

Općini Živinice dodijeljeno je 100 000,00 KM za izgradnju gradskog parka i nastavak uređenja prostora oko Rajskog jezera u Bašigovcima.

Općini Srebrenik dodijeljeno je 19 000,00 KM za čišćenje putnog pojasa duž regionalnih i magistralnih puteva.

Općini Banovići dodijeljeno je 84 800,00 KM za rekonstrukciju podstanice sistema centralnog grijanja i čišćenje putnog pojasa na magistralnim i regionalnim putevima od komunalnog otpada.

Javnom preduzeću Spreča dodijeljeno je 35 000,00 KM za izradu idejnog projekta sakupljanja i prečišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda priobalnih naselja oko akumulacije „Modrac“.

Namjenska sredstva za ekološke projekte koje su kandidovale općine Tuzlanskog kantona dodjeljivana su na osnovu ranije utvrđenih uslova i kriterija odnosno Programom korištenja namjenskih sredstava.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela sedam odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o šest donacija općine Banovići osnovnim i Srednjoj mješovitoj školi na području općine Banovići, namijenjenim za osposobljavanje nezaposlenih lica sa završenom visokom i višom školskom spremom za samostalan rad u oblasti obrazovanja i jednoj donaciji općine Srebrenik OŠ Rapatnica, za iste namjene.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da u operativni plan za mjesec avgust i septembar unese finansijska sredstva na kontima „Izdaci za materijal i usluge“ za sve budžetske korisnike, sredstva Ministarstva za rad i socijalnu politiku za oblike socijalne zaštite i sredstva po zahtjevu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Unos u operativni plan bit će izvršen u skladu sa dostavljenim zahtjevima budžetskih korisnika za unos operativnih planova za period juli-septembar 2009. godine, radi realizacije dospjelih obaveza.

(SodaLIVE.ba/Vlada TK)

Podijeli ovaj članak
2 komentara
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

svim opstinama po nesto, a nama po obicaju…0

j**** te TUZLO!!!!!!!!!!!!!!!! LK-DISTRIKT….

adbanner