Spisak novorođene djece u periodu od 24. do 31.08.2009

4 min. za čitanje

bebaIz matičnog ureda u Tuzli dobili smo spisak novorođene djece u periodu od 24. do 31.08.2009 koji u nastavku i objavljujemo:

1. Hadžić Adnan i Amira dobili sina
2. Bričić Zurahid i Sanela dobili sina
3. Duraković Elvir i Sanela dobili kćerku
4. Karić Alen i Amela dobili kćerku
5. Mešanović Sanel i Mina dobili sina
6. Kamenjašević Marinko i Mladenka dobili sina
7. Mustafić Edin i Edisa dobili sina
8. Ćehić Mensur u Meliha dobili kćerku
9. Redžić Fuad i Antigona dobili sina
10. Hasanagić Nermin i Alma dobili kćerku

11. Žilić Kadro i Lejla dobili sina
12. Ibralić Meho i Rahmana dobili sina
13. Bešić Asmir i Femija dobili sina
14. Srna Suad i Sahiba dobili kćerku
15. Arslanović Sakib i Alma dobili kćerku
16. Suman Jasmin i Azemina dobili kćerku
17. Ibrišimović Fadil i Farzila dobili kćerku
18. Smajić Nehrudin i Nizama dobili kćerku
19. Isić Almir i Edina dobili sina
20. Halilović Midhat i Mersiha dobili kćerku

21. Horić Behadil i Emila dobili kćerku
22. Šahbazović Nermin i Amela dobili sina
23. Durgutović Almir i Aida dobili kćerku
24. Nazibegović Sead i Elvira dobili sina
25. Ibričić Emir i Erna dobili kćerku
26. Huskić Damir i Elvedina dobili kćerku
27. Korlatović Mirza i Elvira dobili kćerku
28. Jahić Asmir i Samira dobili kćerku
29. Andrić Davor i Biljana dobili kćerku
30. Delalić Anel i Šemsa dobili kćerku

31. Salkić Samed i Adnela dobili sina
32. Uzejrović Jasmin i Emira dobili kćerku
33. Mešić Damir i Edisa dobili kćerku
34. Mazić Esad i Melisa dobili sina
35. Čamdžić Izudin i Mevla dobili sina
36. Mulavdić Sanel i Edina dobili kćerku
37. Divljanović Muhamed i Selma dobili sina
38. Balkić Sead i Jasmina dobili sina
39. Krajinović Nedim i Aldina dobili sina
40. Ibrić Senad i Lejla dobili kćerku

41. Husić Esad i Amila dobili sina
42. Fehratović Aldin i Nevzeta dobili kćerku
43. Hidanović Almir i Belkisa dobili kćerku
44. Salihović Nihad i Zahreta dobili sina
45. Delić Nedim i Mirnesa dobili sina
46. Dedić Jasmin i Nedžmija dobili kćerku
47. Zukić Almir i Amela dobili kćerku
48. Avdić Avdulah i Mejra dobili sina
49. Duraković Bećir i Ajiša dobili kćerku
50. Sakić Denis i Merima dobili kćerku

51. Džanić Ahmed i Suada dobili kćerku
52. Maketić Vedran i Šefika dobili sina
53. Spahić Mustafa i Sabina dobili kćerku
54. Mujić Mirsad i Zehra dobili kćerku
55. Mujić Mirsad i Zehra dobili sina
56. Husić Zaim i Saida dobili kćerku
57. Mešković Osman i Ermina dobili sina
58. Topčić Edi i Milada dobili sina
59. Bedić Samir i Esma dobili kćerku
60. Sejdinović Emir i Vesima dobili sina

61. Zukić Asmir i Albina dobili sina
62. Golać Midhat i Envera dobili sina
63. Omerefendić Edin i Aida dobili sina
64. Bajrović Nedžad i Sabina dobili sina
65. Jusufović Jasmin i Azra dobili kćerku
66. Smajlović Mirsad i Jelena dobili kćerku
67. Ćelomerović Hajrudin i Merdijana dobili kćerku
68. Alikadić Mirhat i Selma dobili sina
69. Salihović Ibrahim i Edisa dobili kćerku
70. Malkić Admir i Enida dobili sina

71. Ibrahimović Elvir i Adisa dobili sina
72. Dugonjić Damir i Almedina dobili sina
73. Haskić Mustafa i Jasmina dobili sina
74. Mujić Mehmed i Katarina dobili sina
75. Trumić Samir i Adisa dobili kćerku
76. Demirović Asmir i Mirela dobili kćerku
77. Halilović Elvir i Adisa dobili kćerku

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar