Servisne informacije za 26.04.2013

1 min. za čitanje
Još se čeka saopštenje nadležnih institucija
Još se čeka saopštenje nadležnih institucija

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Juče nije postignut odvoz smeća u dijelu MZ Dobošnica što će biti izvršeno danas.

Započeti radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina sa sadnjom sezonskog cvijeća se nastavljaju. Danas planirano košenje trave u ulici Vase Pelagića i 25.Novembra, orezivanje ograde u ulici Branilaca Bosne i Patriotske lige, sadnja sezonskog cvijeća u ulici Macan Marije.

Prema Odluci o komunalnom redu (čl.138) čišćenje septičkih jama, obavlja Javno komunalno preduzeće, odnosno pravno lice ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome je povjereno vršenje ovih poslova u skladu sa sanitarno-tehničkim uslovima, a na zahtjev vlasnika septičke jame. Čišćenje (pražnjenje) septičkih jama vrši se odmah po njenom punjenju. Visinu naknade za pražnjenje septičkih jama i odvoz fekalija utvrđuje Javno komunalno preduzeća, odnosno pravno lice ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome je povjereno vršenje ovih poslova jedanput godišnje, na koju svoju saglasnost daje Općinsko vijeće.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.

(SodaLIVE.ba/JP RAD Lukavac)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments