Preliminarna procjena: Šteta od posljedica poplava i klizišta u opštini Lukavac 13,7 miliona KM

2 min. za čitanje

Najviše šteta pretrpjela je općina Tuzla. Tačan izvještaj i procjenu štete Civilna zaštita imat će dva mjeseca nakon što prestane stanje prirodne nesreće.

Preliminarne procjene pokazuju da su štete prouzrokovane poplavama i klizištima takvih razmjera da prevazilaze ekonomske mogućnosti općina i Tuzlanskog kantona, pa će za sanaciju biti potrebna međunarodna i pomoć sa viših nivoa vlasti.

Najviše štete poplave i klizišta prouzrokovali u Tuzli

Prvi preliminarni podaci govore da se štete od posljedica poplava i klizišta u TK iznose više od 519 miliona KM: U Banovićima 5,5 miliona, Čeliću 10 miliona, Doboj-Istoku 15 miliona, Gračanici 44 miliona, Gradačcu 20 miliona, Kalesiji, 6,6 miliona, Kladnju 8 miliona, Lukavcu 13,7, Sapni 14,3 miliona, Teočaku 6 miliona, a u Tuzli štete prelaze iznos od 353 miliona KM, u Živinicama 8,9 miliona KM.

Preliminarni izvještaj od jutros već treba dopuniti novim procjenama, jer je u toku dana prijavljeno oko 30 novih klizišta na području Kalesije, Srebrenika, Banovića i Tuzle. Općinske komisije zadužene su da naprave konačne izvješaje dva mjeseca nakon što zvanično bude proglašen prestanak stanja prirodne nesreće.

Kad te izvještaje usvoje općinska vijeća, onda načelnici općina imaju pravo tražiti novčanu i drugu pomoć, za koju će Kantonalni uprava Civilne zaštite lobirati kod Federalne uprave i dalje kod međunarodnih izvora. Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite kaže da će sav taj posao biti završen u najkraćem mogućem roku, ali boji se da će štete od klizišta biti daleko više od procijenjenih.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments