Općina Lukavac: Urađeni početni koraci ka digitalizaciji katastra

2 min. za čitanje

Osnovni cilj tog istog je modernizacija sistema zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

– Uradili smo početne korake, georeferensirali sve karte analognog oblika i preveli u oblik koji bi mogao biti povoljan za digitalizaciju. Budžetom općine Lukavac tada smo planirali sredstva za finansiranje projekta, izvršili smo renoviranje svih prostorija koje koristi geodetska služba kao i zamjenu računarske opreme kako bi smo mogli zadovoljiti projektno rješenje. Projekat je finansiran od strane Federalne geodetske uprave, općine Lukavac te dijelom iz sredstava Svjetske banke. Uspješno smo realizirali prvu fazu projekta, nakon čega se krenulo sa izradom i instalacijom softvera. Uradili smo digitalizaciju osam najvećih katastarskih općina u FBiH što znači da imamo i digitalne i bazne podatke u softveru koji se mogu koristiti na stranici federalne geodetske uprave, kaže Osman Mahmutović, pomoćnik načelnika općine Lukavac za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Geodetski instrumenti sa optičkim spravama koji su korišteni sada su prošlost kaže Mahmutović te su u upotrebi instrumenti na bazi GSM uređaja. Općina Lukavac odnosno Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove je na godišnjem nivou pretplatnik za korištenje podataka sa baznih stanica, odnosno za korištenje GSM uređaja za mjerenje na terenu na području općine Lukavac.

Sprovođenje ove digitalizacije podrazumijevalo je i uvođenje dodatne obuke za osobe koje rade u oblasti geodetskih poslova. Digitalizacija katastra je gledano sa raznih tački olakšala kako uposlenicima tako i korisnicima koji koriste i poznaju nove tehnologije, što ujedno za njih znači i dosta niže troškove. Modernizacija katastra poboljšava državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

Prema riječima Mahmutovića, digitalizacij se i dalje nastavlja, za ovu godinu predloženo je devet katastarskih općina a od finansijskih sredstava Federalne geodetske uprave ovisi će i konačan broj općina koje će biti obihvaćene digitalizacijom.

Uvid u katarske podatke možete pronaći na adresi:

http://www.katastar.ba/Pocetna.asp

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments