fbpx

Objavljen Javni poziv za dodjelu građevinskog materijala

8 min. za čitanje

Na osnovu člana 6. Pravilnika o načinu raspodjele građevinskog materijala, broj: 02-02-2-5020/19 od 10.06.2019.godine i člana 6. Odluke o pokretanju postupka dodjele građevinskog materijala, broj: 02-02-1-7746/19 od 08.08.2019. godine, Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica donosi

JAVNI POZIV

za dodjelu građevinskog materijala

I

Predmet Javnog poziva je doniranje građevinskog materijala u svrhu stvaranje boljih uslova za građane, poboljšanje uslova rada u MZ i javnim ustanovama i udruženjima, stvaranje uslova za nastavak ili završetak započetih projekata i aktivnog učešća građana u realizaciji projekata, kako slijedi:

Red.broj NAZIV ARTIKLAJEDINICA MJEREKOLIČINA
1malter 510, pakovanje  25/1kg1.000
2PLF horizontalni oluk RŠ 33 (poluokrugli)m30
3PLF vertikalnii oluk ø100 RŠ 33 (poluokrugli)m20
4PLF lajsna čeona  za krov RŠ 41m40
5PLF donji opšav dimnjaka  (standardni)kom4
6PLF kubura  RŠ 41m60
7PLF t rapezni lim TR 35/207/100m2160
8Nabavka i sporuka fasade granulacije 2mm, pakovanje 25/1. Obračun po kgkg2.000
9Nabavka i isporuka  armature-mreže i šipke   Obrač  po  kgkg1.000
10Nabavka I isporuka gotovog betona  MB 30, Obračun po m3m325
11Stiropol  EPS 2cm PODNIm2200
12Stiropol fasadni 5 CMm21.000
13Mrežica za stiropol  PVCm21.000
14Kutne lajsne sa mrežicom (PVC L= 2,5m)kom100
15Tiplovi za stiropolkom1.000
16Ljepilo za stiropol 25/1kg2.000
17Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 1000 mm, Obračun po komadu L=1mkom100
18Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 800 mm, Obračun po komadu L=1mkom100
19Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 600 mm, Obračun po komadu L=1mkom800
20Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 200 mm, Obračun po komadu L=1mkom100
21Nabavka I isporuka betonskih cijevi  Ø 400 mm, Obračun po komadu L=1mkom800
22Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 300 mm, Obračun po komadu L=1mkom900
23Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 500 mm,  Obračun po komadu L=1mkom550
24Nabvka i isporuka betonskih polutica Ø 500 mm, Obračun po komadu L=1mkom115

Podnosilac zahtjeva će prilikom prijavljivanja naznačiti za koju vrstu i količinu materijala aplicira, i uz zahtjev treba da priloži prilog sa opisom radova, predmjer i predračun radova i specifikaciju materijala.

II

Građevinski materijal iz tačke I ovog Javnog poziva će se raspoređivati  prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o načinu raspodjele građevinskog materijala, broj: 02-02-2-5020/19 od 10.06.2019.godine i Odlukom o pokretanju postupka dodjele građevinskog materijala, broj: 02-02-1-7746/19 od 08.08.2019. godine, u skladu sa prilivom sredstava u Budžetu.

Ugradnju dodijeljenog građevinskog materijala korisnici su dužni izvršiti o svom trošku.

III

Kriteriji  na osnovu kojih će se vršiti izbor korisnika pomoći su:

r.br.KRITERIJIMAX. BROJ BODOVA
1Važnost, prioritet i hitnost kandidovanih projekata15
2Projekti koji su u fazi realizacije (ranije započeti projekti)15
3Procenat učešća građana i drugih investitora u sufinasiranju projekta20
4Projekti koji postižu najveće efekte na području gdje se realizuju30
5Projekti koji će nakon realizacije biti za upotrebu-korištenje građana20

Da bi podnosilac zahtjeva ostvario pravo na dodjelu građevinskog materijala treba da bude bodovan iz najmanje tri kategorije, a da ukupan zbir bodova iznosi minimalno 50.

IV

Uslovi za izbor korisnika pomoći su:

  • da se radi o mjesnoj zajednici, javnoj ustanovi, sportskim i kulturnim udruženjima, ostalim udruženjima, grupi građana koji djeluju na području općine Lukavac;
  • da se radi o nekom od objekata od interesa za lokalnu zajednicu (sportski objekti, objekti kulture, spomen obilježja, ambulante, škole, infrastrukturni objekti kao i radovi na sanaciji prostora koji su vezani za zaštitu životne sredine za koje građani imaju potrebu) koga je potrebno obnoviti i da se taj objekat nalazi na području općune Lukavac;
  • da se za radove ili za infrastrukturu koja prolazi nekretninama koje nisu u vlasništvu izvođača, osigura pisana saglasnost i pravni osnov za izvođenje radova.

V

Prijavu na Javni poziv podnosi se na obrascu 2. koji se može preuzeti  na web stranici općini Lukavac ili u šalter-sali općine Lukavac.

Uz prijavu, podnosioci su dužni dostaviti izjavu, ovjerenu od nadležnog organa, da će donirani materijal ugraditi o svom trošku (obrazac 1.) koja se može preuzeti na web stranici općine Lukavac ili u šalter-sali općine Lukavac i slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  • rješenje o registraciji podnosioca zahtjeva sa podacima o osobi ovlaštenoj za zastupanje, odnosno ovlaštenje za zastupanje u predmetnom postupku, ukoliko se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva potpisi građana na čiju je incjativu je podnešen zahtjev,
  • izvod iz katastra nekretnina,
  • objekti koji nisu u vlasništvu izvođača, treba da osigura pisanu saglasnost i pravni osnov za izvođenje radova,
  • specifikaciju radova koji se planiraju izvršiti na predmetnom objektu,
  • popunjenu i potpisanu izjavu na obrascu 1., koji je sastavni dio ovog Poziva, ovjerenu od strane ovlaštenog organa, da će dobiveni građevinski materijal ugraditi o svom trošku ili potpisi grupe građana na čiju je incjativu podnešen zahtjev.

VI

Postupak pregledanja prijava i utvrđivanje prijedloga odluke o dodjeli materijala u skladu sa Pravilnikom vrsiti će Komisija koji imenuje općinski načelnik, a konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik.

VII

Nadzor i provjeru namjenskog utroška sredstava vrši općina Lukavac putem stručne komisije koju imenuje Općinski načelnik. Provjere se vrše na osnovu mjesečnih izvještaja korisnika sredstava u odnosu na potpisani ugovor, izrade godišnjeg plana terenskih posjeta, provođenja kontrola na terenu i izrade izvještaja o provedenoj kontroli, koji sadrži nalaze i prijedlog mjera.

VIII

Prijave na javni poziv sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

Općina Lukavac

Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica

Trg slobode br. 1

75300 Lukavac

ili lično u šalter Sali općine Lukavac (šalter 8 i 9), svakim radnim danom od 08 do 16h.

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči, web stranici općine Lukavac i lokalnim medijima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijeli ovaj članak
10 komentara
Subscribe
Notify of
10 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Jedna vangla i mistrija za mog druga Edina. Da popravi fasadu na zgradi Jupiter.

Pitam se da li smo mi normalni pa sve ovo gledamo dog Lafinaš troši budžetski novac i dijeli privatnim podobnim osobama građevinski materijal.Ljudi pa čovjek još nije ugradio na stotine cijevi koje je podijelio pred prošle izbore i pred referendum o opozivu.Mnoge od tih cijevi završile su u privatnim dvorištima, a neke su i prodate.Ovdje samo dobro prolazi “Dženex” i naravno Delić koji od njega uzima procenat na isporučenu robu.Dosta više ovih gluposti i kamena iz SISECAM SODE Lukavac koji se dijeli po stranačkoj liniji i gdje je glavni vozač Delića koji nije još ni primljen u općinu Lukavac za stalno a već ima velike ovlasti.Bruka je ovo i zamazivanje očiju običnom svijetu.Pitam se gdje nestadoše građani općine Lukavac posebno grada Lukavca kojima je obećan čist zrak,pitka voda, olimpijski bazen,šetalište i posebno POŠTENO ZAPOŠLJAVANJE.Znate šta smo dobili: Veliko NIŠTA, i na žalost nas iz SDP, lafinaš je pokušao da ugasi SDP BiH u Lukavcu, ali ja sam duboko ubijeđen da je uništio sebe i još neke izdajnike.Te da je već politički mrtav samo mu još nisu javili.