Utvrđen Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu

20. Novembra 2009.
3 min. za čitanje

autvrdjenbudzetDanas je održana 57. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.
Utvrđen je Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u formi u kojoj je Nacrt predložilo Ministarstvo finansija.

Nacrtom su za narednu godinu planirani ukupni prihodi od 354.560.980,86 KM što je za 24.713.714,2 KM manje u odnosu na ukupni plan Budžeta za 2009. godinu.
Porezni prihodi su planirani na nivou plana za 2009. godinu, a manji nivo prihoda odnosi se na sredstva od privatizacije. Naime, u ovogodišnjem Budžetu planirano je da prihodi od privatizacije budu 29 miliona KM. U Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona 2010. godinu nisu planirani prihodi od privatizacije.
U okviru ukupnih planiranih prihoda za 2010. godinu predviđena su i 22 miliona iz aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dio ovih sredstava predviđen je za pokriće viška rashoda nad prihodima, a dio za kapitalne investicije za koje je Nacrtom predloženo 7 miliona KM.
Kada su u pitanju bruto plaće i naknade budžetskih korisnika za te namjene Nacrtom je predviđeno 196.249.060 KM, a Ministarstvo finansija je predlažući ovu kao i ostale budžetske pozicije uvažavalo principe i okvire zadate Federalnim Zakonom o uštedama. Tako su i tekući i kapitalni grantovi predloženi na nivou 2009. godine. Danas je utvrđen i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.
Utvrđivanjem nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona i Zakona o izvršenju Budžeta stvoreni su preduslovi da ovi dokumenti blagovremeno budu dostavljeni Skupštini Tuzlanskog kantona kako bi bili razmatrani 30.11.2009. godine. Nakon što Skupština Kantona usvoji Nacrt Budžeta uslijedit će javna rasprava.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala i Mišljenje na Prijedlog Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskog kantonu, koji su predložili poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona Amir Fazlić, Igor Rajner i Tomo Vidović. Vlada Tuzlanskog kantona u načelu podržava primjenu Okvirne konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope, kao dijela pravnog sistema u BiH, Federaciji BiH, a samim tim i u Tuzlanskom kantonu.
Vlada ne podržava princip dosljednog prepisivanja odredbi Federalnog zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, a koji nisu provodivi u skladu sa važećim propisima iz oblasti rada, zapošljavanja i državne službe.
U vezi sa dva člana Vlada Kantona će uložiti amandmane koji su danas utvrđeni. Amandmanima se traži da se organizacija kompletne nastave na jeziku nacionalne manjine predvidi u skladu sa kadrovskim i materijalnim mogućnostima, a da se planiranje sredstava za osposobljavanje nastavnika koji će izvoditi nastavu na jeziku nacionalnih manjina, predvidi za kreditiranje ili stipendiranje, a ne kompletno finansiranje kako je to u Prijedlogu zakona.
Vlada je stava da će za primjenu Zakona, ukoliko bi bio prihvaćen u obliku kakav je u Prijedlogu, trebati znatno veća sredstva u odnosu na procjenu koja je data u obrazloženju Prijedloga.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments