Spisak roditelja novorođene djece u periodu od 15.02. do 22.02.2010.

26. Februara 2010.
4 min. za čitanje

Iz matičnog ureda u Tuzli dobili smo spisak roditelja novorođene djece:

1. Dervišević Teufik i Nermina dobili kćerku
2. Hasanović Ernes i Sanela dobili kćerku
3. Tokić Damir i Sanela dobili sina
4. Muratbegović Suad i Mirnesa dobili sina
5. Bojagić Samir i Asmira dobili sina
6. Omić Selmir i Arnela dobili kćerku
7. Zukić Hazim i Enisa dobili kćerku
8. Mustafić Emir i Halida dobili sina
9. Čolić Muamer i Aldina dobili sina
10. Petrovac Amel i Selma dobili kćerku

11. Aličić Farid i Jasmina dobili sina
12. Salkičić Mirsad i Minka dobili sina
13. Suljkanović Suad i Aida dobili kćerku
14. Nurkanović Merlin i Samra dobili kćerku
15. Nurkanović Merlin i Samra dobili kćerku
16. Beširović Avdo i Emira dobili sina
17. Ćosić Edin i Enisa dobili kćerku
18. Mahmutović Senad i Rahima dobili kćerku
19. Čulum Dejan i Medira dobili sina
20. Milić Šimo i Marijana dobili sina

21. Širanović Suad i Seada dobili kćerku
22. Ibrić Irnes i Albina dobili kćerku
23. Fejzić Miralem i Enisa dobili kćerku
24. Mešić Mirzet i Arnela dobili sina
25. Smajlović Senad i Mulfija dobili sina
26. Musić Sanel i Armina dobili sina
27. Šarić Nermin i Aida dobili kćerku
28. Džinić Almir i Hata dobili sina
29. Duranović Senad i Alma dobili sina
30. Memić Ehdem i Almedina dobili kćerku

31. Memić Ehdem i Almedina dobili sina
32. Mešanović Mirsad i Amela dobili kćerku
33. Ljubunčić Amir i Nejra dobili kćerku
34. Avdić Nadil i Ilda dobili sina
35. Babović Ermin i Vedrana dobili kćerku
36. Duraković Himzo i Elvira dobili sina
37. Salihović Samir i Hasiba dobili kćerku
38. Ibrišimović Ismir i Lejla dobili sina
39. Taletović Sanel i Farisa dobili kćerku
40. Karabegović Sanel i Selma dobili sina

41. Ibrahimović Mustafa i Maksida dobili kćerku
42. Dervišević Denijal i Samira dobili sina
43. Jusufagić Alem i Emina dobili sina
44. Selimović Adnan i Almina dobili kćerku
45. Udvinčić Miralem i Meliha dobili sina
46. Havalić Aner i Aida dobili sina
47. Husić Ahmet i Amela dobili kćerku
48. Dropić Eldin i Lejla dobili sina
49. Hamidović Nermin i Erna dobili sina
50. Šljivić Mirza i Mersiha dobili sina

51. Imamović Amel i Suada dobili sina
52. Halilović Nermin i Fahrudina dobili kćerku
53. Pirić Belmin i Rusmira dobili kćerku
54. Tihić Elvir i Alisa dobili sina
55. Subašić Halil i Amira dobili sina
56. Džuzdanović Halid i Enisa dobili kćerku
57. Omerović Mersudin i Selmedina dobili sina
58. Smajić Elvis i Sanela dobili sina
59. Hodžić Mirnes i Jasmina dobili kćerku
60. Bešlagić Damir i Jasminadobili sina

61. Dedić Nisad i Mirsada dobilis ina
62. Kalajevac Dino i Mersiha dobili sina
63. Omić Edin i Amira dobili sina
64. Gutić Mirza i Amela dobili kćerku
65. Hasanović Kasim i Mirzeta dobili sina
66. Tursunović Elvir i Džemka dobili kćerku
67. Butković Samir i Nermina dobili sina
68. Alihodžić Damir i Nermina dobili sina
69. Džebo Sanel i Enida dobili kćerku
70. Daljac Hasan i Kasima dobili sina

71. Dervišević Sabahudin i Amela dobili sina
72. Kunić Mirza i Azra dobili sina
73. Hadžialjević Elmir i Sanela dobili kćerku
74. Zukić Emir i Anita dobili kćerku
75. Kulović Jasmin i Nisveta dobili sina
76. Jajić Suad i Sadeta dobili kćerku
77. Mustafić Mirhet i Zilka dobili sina
78. Šarić Mirzet i Jasmina dobili kćerku
79. Handanović Faik i Paša dobili kćerku

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments