Ostale odluke donesene na 113. redovnoj sjednici Vlade TK

3 min. za čitanje

Na 113.redovnoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o obavljenoj internoj reviziji realizacije Programa mjera za otklanjanje uočenih slabosti u Finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu. Izvještaj, u kojem su navedeni pokazatelji o realizaciji općih i posebnih mjera, bit će dostavljeni Uredu za reviziju institucija FBiH. Preporuka interne revizije je da se u narednom periodu posveti dodatna pažnja i ozbiljnost realizaciji usvojenih mjera i preporuka datih u ranijim revizorskim izvještajima.

Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku o raspisivanju oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta oglasa za popunjavanje pozicije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantonaRješenjem je formirala radnu grupu koja ima zadatak da u roku od 20 dana sačini i Vladi Kantona dostavi na razmatranje prijedlog Informacije o ulaganjima i efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za razvoj Kantona u toku 2007. 2008. i 2009. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o formiranju Komisije za izbor i provođenje postupka javnog oglasa radi nominovanja i imenovanja predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju. Zadatak Komisije je da pregleda i ocijeni pristigle prijave po javnom oglasu, obavi intervju sa kandidatima i sačini rang listu kandidata. Prijedlog rang liste treba u roku do 30 dana dostaviti Vladi Kantona na razmatranje i dalji postupak.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o formiranju Komisije za izbor i provođenje postupka javnog oglasa radi nominovanja i imenovanja predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Zadatak Komisije je da pregleda i ocijeni pristigle prijave po javnom oglasu, obavi intervju sa kandidatima i sačini rang listu kandidata. Prijedlog rang liste treba u roku do 30 dana dostaviti Vladi Kantona na razmatranje i dalji postupak.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za utvrđivanje i isplatu naknada za rad licima angažovanim kao vanjski saradnici i eksperti rješenjima pojedinih ministara angažovanih u komisijama.
Vlada Tuzlanskog kantona kao kandidate za Nadzorni odbor TTU Tuzla predložila Mufida Moranjkića i Suada Imamovića, a za Nadzorni odbor Elektromontaže Tuzla Jasmina Fejzića. O konačnom imenovanju članova ova dva nadzorna odbora odlučit će skupštine društava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar