Dvadesetak kompanija za izgradnju TE Tuzla

23. Marta 2010.
4 min. za čitanje

U “Elektroprivredi BiH” očekuju da će se na međunarodni javni poziv za pretkvalifikacije za izbor strateških partnera za izgradnju termobloka 7 u Termoelektrani Tuzla javiti desetak kompanija ili konzorcija.

Izgradnja termobloka 7 u Termoelektrani Tuzla je investicija vrijedna 840 miliona eura, a prema programu izgradnje elektroenergetskih objekata u FBiH njegova gradnja trebalo bi da počne 2012, a planirani rok završetka poslova je 2017. godina.

“Očekujemo interesovanje investitora, ali ne kao prilikom prošlog javnog poziva za izgradnju elektroenergetskih objekata kada se prijavilo 37 kompanija”, kaže Amer Jerlagić, direktor “Elektroprivrede BiH”.

Napominje da će javni poziv za pretkvalifikacije biti objavljen već 30. marta, od kada će teći rok od 45 dana u kojem će se zainteresovane kompanije i konzorciji moći prijaviti. U drugoj fazi biće biran najbolji ponuđač, a rok za izbor biće utvrđen 45 dana od dana raspoloživosti dokumentacije.

“Sa izabranim strateškim investitorom biće formirano zajedničko preduzeće, dok FBiH ostaje vlasnik resursa. Povrat uloženih sredstava biće izvršen u električnoj energiji u roku od 20 godina ili duže, zavisno od dogovora”, precizira Jerlagić.

Za uslove koje zainteresovane kompanije moraju ispunjavati u javnom pozivu kaže da su fleksibilni i ne smatra da su previše visoko postavljeni.

“Širom Evrope od Portugala do Skandinavije ima barem dvadesetak kompanija koje ispunjavaju ove uslove”, obrazlaže Jerlagić.

Između ostalog, javnim pozivom biće precizirano da se mogu prijaviti kompanije koje imaju godišnji prihod od pet milijardi eura, da imaju energetske objekte instalisane snage 400 megavata, da su u posljednje tri godine ostvarili profit od minimalno 400 miliona eura, te da raspolažu sa 500 miliona KM sredstava za realizaciju investicije ili mogu obezbijediti kreditno zaduženje u tom iznosu.

“Logično je da za strateškog partnera tražimo kompaniju koja ima deset puta veći godišnji prihod od ‘Elektroprivrede BiH’, koja je objektivno gledajući mala kompanija. Ali, ostavili smo i mogućnost prijavljivanja konzorcija u čijem sastavu mogu biti i finansijske institucije. Ipak, na čelu konzorcija moraju biti preduzeća koja se najmanje pet godina bave elektroprivrednom djelatnošću, a takve kompanije lakše će stati u red kod svjetskih proizvođača opreme za termoelektrane, kojih u svijetu nije veliki broj”, ističe Jerlagić.

Blok 7 u termoelektrani Tuzla imaće instalisanu snagu od 450 megavata, te toplotnu snagu od 320 megavata. Jerlagić podsjeća da je on zamjena za blokove 3 i 4 Termoelektrane Tuzla, čije je gašenje planirano za 2015, odnosno 2016. godinu, a njegovom gradnjom biće obezbijeđeno i grijanje za Tuzlu i Lukavac, a u perspektivi i za Živinice.

Završen idejni projekat

Amer Jerlagić, direktor “Elektroprivrede BiH”, kaže da je značajan dio priprema za izgradnju bloka 7 u Tuzli već obavljen.

“Završeni su idejni projekat i studija uticaja na okoliš, a podneseni su i zahtjevi za dobijanje okolinske dozvole i prethodnu vodnu saglasnost”, kaže Jerlagić.

Predviđeno je da tokom izgradnje ovog objekta bude angažovano 4.000 radnika indirektno, te 2.500 zaposlenih direktno, dok bi nakon završetka investicije posao dobilo 1.165 radnika, od čega 900 u rudniku i 265 u termoelektrani.

(SodaLIVE.ba/Capital.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments