Otuđenost od pojma religio, Kuran 30:21

12 min. za čitanje

Otuđenost, zanos i opsjednutost plove kroz život zajedno, u paketu. Na jednom kraćem religijskom citatu koji će se prezentirati u toku teksta objasnit ću koliko su milijarde ljudi otuđeni od izvorne poruke i svrhovitosti nastanka postojećih svjetskih religija. Iz njegovog objašnjenja svjedoćit ćemo koliko su vjernici svijeta zalutali i otišli od srži teme koja je izuzetno vrijedna za zdravlje i napredak čovječanstva. Taj citat u svojoj suštini dat će objašnjenje o jedinstvenoj misli i suštinskoj poruci svih postojećih spisa, svitaka i tematskih sadržaja koji se postavljaju u religijskoj literaturi svijeta kao i tematskih sadržaja o kojima možete čuti na televizijskim ekranima i programima. Predmeti kao što su „sveti gral“, „kovčeg saveza“, „svici“, „blago templara“, pojmovne odredbe i suština koja stoji iza lika „Buda“, „Isus“ (raspeće, uskrsnuće i sl.), „Muhamed“ zatim poruke koje stoje u razumijevanju“ Muhamedov miradž“, „hidžra“, Kuran, Biblija, Bagavat Gita, Sefer Bahir – Knjiga sjaja ili Filozofija kabale, Pitagorejski tetraktis, formula Elohima i Alhima, formula tetragramatona, takozvana tajna društva Iluminati, Rozenkrojceri i druga slična govore o jedinstvenom istom sadržaju, o mogućnosti promjene čovjeka i društva, o fenomenu promjene, o stvaranju čovjeka od strane čovjeka. Sve tzv. svete knjige u svim religijama imaju istu poruku za čovjeka i društvo i sve religije imaju jedan svoj izvor nastanka ili kontinuitet svog postojanja. Prije nove ere tzv. Kartezijanskom podjelom (odvajanje Boga od čovjeka) počela je era eksploatacije čovjeka od strane čovjeka i početak stvaranja klasa i staleža, razdvajanje svjetovnog od religijskog, umnožavanje velike podjele rada, odvajanje naučnih disciplina od filozofije kao majke svih nauka i tako se zametnuo trag od početnog izvora. Sve tri svjetske religije nemaju svoj sopstveni izvor i ono što one nose kroz svoje knjige je preuzeto znanje od drevnih učenjaka – filozofa ili tzv. paganske religije kako je nazivaju ovdašnje religije, tako da one nisu „vlasnici“ tog učenja (jer su „poslanici“ postojali i prije njih). Pojam „Bog „ niko nema pravo da svojata. Vidjet ćete i sami o čemu je riječ kad budem naveo ono što slijedi uskoro.
Stanovništvo svijeta je toliko u neznanju i zabludi da ne mogu čak ni odgonetnuti da je zdravlje stanovništva svijeta oslabilo upravo i zbog ovoga, jer je sa ovim svjetska duša toliko u krizi i zaprljana da im sve ovo predstavlja misteriju i mistiku, a ne nauku i put oslobođenja. Religije i nauke su zajedno i sa političarima podvojile stanovnike na dvije ličnosti, svjetovne i religijske, i na taj su način zapečatile sposobnost čovjeka da dođe u posjed samog sebe, te na taj način stvorili u ljudima trajni sukob sa sobom i drugima. Taj se sukob na kraju prenio na nacije i regije svijeta, a jedan je Bog.
Marks je u svojoj teoriji objasnio mnogo toga o ovom što ja poručujem svijetu preko pojmova proletarijata, generičkog bića (razumijevaj kroz pojam „poslanika“), liberalne i pozitivne filozofije, u tezama o Fojerbahu, Svetoj porodici, podvojenosti bića na svjetovno i religijsko i drugo, iako je to stvarno jedno biće. Anštajn je ovo isto objasnio preko svoje formule E = mc2, koja nije samo njegova jer to se poznavalo i u drevnoj filozofiji. Hemija je to isto objašnjavala, to jest posudila preko objašnjenja stvaranja supstancije koja može zamjenjivati staro sa novim. Genetika je to isto objašnjavala preko stvaranja trajnog regulacionog proteina koji može kontrolisati gen i kroz druge činjenice. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je zauzela ovaj stav: „Zdravlje je psihičko, fizičko i socijalno blagostanje, a ne samo puka odsutnost bolesti ili slabosti“, jednostavnije čovjek je zdrav samo ako mu tijelo ne boluje i ako mu duša ne pati ili nije u socijalnoj patnji.
Sad ćemo da vidimo šta je čovjeku najvažnije u životu. Ovo je citat iz Kurana kojeg sam na početku teksta spomenuo:
„Čovjek se uz ženu smiruje. On za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i između vas uspostavlja ljubav i samilost.“ Svi oni koji ovo mogu postići treba da sklapaju brakove, rađaju djecu i stvaraju bolje čovječanstvo.

Zadubite se u ovaj sadržaj i pokušajte odgonetnuti u čemu se stvarno sastoji poruka ovih riječi i da saznate da ova univerzalna poruka egzistira u svim religijama i da se glavna poruka Biblije, Tore i Kurana nalaze u ovom sadržaju. Riječ je o stvaranju čovjeka – potencijalno mogućeg i ostvarenošću učinjenog. Čovjek sadašnjice nije taj ostvareni čovjek već opijeni i zaluđen od zajedničke zablude koju smo mi stvorili u praktičnoj interakciji preko zakonitosti kretanja materije i mišljenja. A građanin današnjice malo razmišlja o onom što misli i kako se ponaša preko onog što hoće. Marks, inače moj dobar prijatelj, kaže:“Ono što misli spoznaje, a ono što osjeća ujedno i misli“. Pozabavimo se sa sobom i kažimo sebi istinu kako se osjećamo i šta osjećamo i mislimo o ovom svijetu i životu, te sagledajmo da li imamo nadsvijest nad onim kako živimo i koliko smo svjesni stvarnosti i istine i kako se to sve odražava na naše zdravlje i stanje duše. Kako vi dragi čitaoci objašnjavate slijedeće:
– Uz koju se mi ženu trebamo smiriti: vanjsku ili unutrašnju?
– Kakve veze ima naša anima – duša sa viđenjem svoje žene vani, u simptomima tjelesnim i preko naših misli, riječi i emocija do neposredne komunikacije sa našom fizičkom ženom?
– Koje nasilje možemo prepoznati prema sebi i prema vanjskoj ženi, i tko to u nama vrši nasilje i poradi koje svrhe?
– Kako možemo prepoznati animus u sebi i u svojoj vanjskoj ženi i kako to žena isto čini i da li je sposobna za to kao i mi muškarci?
– Animus je muški princip tj. duhovi u nama koji se ispoljavaju preko naših misli, govora i ponašanja i određuju u nama i našu animu dušu, a koji se mogu mijenjati – preobražavati u kvalitetu preko naše samosvijesti i naše samospoznaje.
– Preko našeg aktivnog unutrašnjeg posmatrača, svjedoka nas samih i drugih, mi možemo suditi sebi i drugima ako smo te orjentacije, i na taj način uviđati sebe i druge kakvi smo stvarni, možemo imati viđenje da li se želimo mijenjati i poradi čega.
– Dakle riječ je o fenomenu promjene koji nas treba učiniti zdravijim, pravednijim, poštenijim i sposobnijim. Ovdje se uključuje liberalna i pozitivna filozofija koja nam svjedoči da li se kritički osvrćemo na sve postojeće ili ne i zašto. Ako to činimo permanentno onda će se u nama i drugima zakonito stvarati supstancija koja će se prepoznavati preko pozitivne filozofije i našeg sveukupnog stanja (u tijelu i duši).
– Kako se to čovjek smiruje u svojoj duši – ženi? Vidimo da se to ne može postići bez onog “ON”. Ovo je glavno pitanje za religiju. Da li u Njega vjerujemo, ko je to stvarni On, gdje je On, da li je u nama i van nas. Dakle oni koji vjeruju i koji su sposobni da vjeruju, vjeruju u ovog Boga, jer nam je on “bliži od žile kucavice”. Vjerujem da već osjećate nešto veoma vrijedno i u naukama prisutno, što mogu objasniti preko stvaranja “trajnog regulacionog proteina” koji u nama kontroliše gen ako ga stvorimo u sebi preko tzv. pozitivne povratne sprege. Šta je ova sprega? Ako uspijemo refleksijom da u sebe vraćamo sve što vidimo vani i sudimo tome, te to obradimo u sebi, u nama će se preko enzima I hormona početi stvarati supstancija koja će stvarati navedeni protin koji će u nama egzistirati kao biće koje vidi nas i druge onakvi kakvi jesmo stvarni i mogući.

Neću vam reći sve, tragajte i sami da tekst ne bi bio veliki.
– Dakle “ON” je fenomen u nama i naš Gospodar, jer može da mijenja i gen, da nas stvara, održava i rastvara. O ovome su znali izvorna religija i filozofija, a ovdašnje vjeroispovijesti ništa ne govore o ovome, jer i ne znaju. Kada bi saznale, ovakve religije bi nestale kao takve. Sada vidite gdje je vrijednost i u kojoj zabludi se nalazi narod planete Zemlja. Ovakvo stanje neki žele radi sebe da bi imali “ovce” u svom toru i da bi na toj muci i bolesti uživali svoje plate i jeftinu egzistenciju. Zdravstveno stanje ljudi bi se radikalno promijenilo sa ovom spoznajom, nestale bi mnoge bolnice, tvornice lijekova i narodi ne bi bili eksploatisani i poniženi. Ne bi moglo biti ovakvih postojećih političara jer ih niko ne bi ni pogledao niti bi ih smatrao vrijednim kao ljude. Mnogo toga bi se stvarno promijenilo i drastično bi bio povećan broj samoubistava zbog protračenog i izluđenog života.
– Idemo dalje, ON od vrste vaše stvara žene – duše da pronađete mir i zadovoljstvo života. Ako uspijemo u tome kako se unutar nas stvara više ljubavi, samilosti, pravednosti i razumijevanja, jer smo sklopili unutrašnji brak sa razvijenim muškarcem i ženom i vidimo novo “dijete” u nama kao proizvod tog stvaranja od onog kojeg nazivamo „Bog – ON”, onda smo dokučili svrhu života i vrh spoznaje. Drugim riječima sam sam sebe uzdigao na viši stepen rahatluka i zdravlja, da sam sebi i mojoj ženi draži i poželjniji. Takvi koji su postigli takav brak koji je u apstaktnoj opštosti poželjan, oni treba da se žene i da rađaju djecu, kako u sebi tako i vani. Oni kao takvi insani neće praviti nered na zemlji. To je onaj dženet ili raj o kojem se govori u religijama, a u naukama o sopstvu, čistom bitku, čistoj duši, čestici bozonu i slično.
– Sa ovakvim ljudima, stanovnicima se stvara poželjno čovječanstvo i oni imaju zajedničku -jedinstvenu vjeru, i u teoriji, i u praksi. To je “generičko biće“ po Marksu ili po Hegelu “ćudoredno biće”. Oni su bili božiji poslanici i vjernici “par excellence”.

Ko želi više o ovome javite se i organizovat ćemo predavanje na ovu temu.

Izet Bačić

Podijeli ovaj članak
8 komentara