Javni poziv za općinske instruktore i popisivače za područje općine Lukavac

5 min. za čitanje

popis-stanovništva2Zainteresovani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se lično prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi – Općina Lukavac, Trg slobode br.1.

Prijave za sudjelovanje u Popisu će se zaprimati od 10.07. do 31.07.2013.godine, u vremenu od 10 do 14 sati u prostorijama općine Lukavac (Šalter sala općine Lukavac, šalter do br.5).

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog instruktora ili popisivača.

OPĆINSKI INSTRUKTORI

Obaveze u Popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.

Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:

 • da je državljanin BiH;
 • da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
 • da je po mogudnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;
 • da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
 • da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Spiskovi kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljeni najkasnije do 25.08.2013.godine u prostorijama Popisne komisije, web stranici općine Lukavac i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovine.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30.08.2013.godine Popisnoj komisiji općine Lukavac podnesu kopije sljededih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata):

 • Lične karte;
 • Diplome;
 • Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost);
 • Indexa (za studente);
 • Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Procedure za izbor popisnih organa i osoblja

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu       od 06. do 10.09.2013.godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u Popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstava i stanove). Popisivanje na terenu traje od 1. do 15. Oktobra 2013.godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Uvjeti koje kandidat popisivača treba da ispunjava:

 • da je državljanin BiH;
 • da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;
 • da je (po mogudnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;
 • da ima čitak rukopis;
 • da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
 • da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada;

Lista kandidata koji budu izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25.08.2013.godine u prostorijama Popisne komisije općine Lukavac, web stranici općine Lukavac i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30.08.2013.godine Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljededih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata):

 • Lične karte;
 • Diplome;
 • Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost);
 • Indexa (za studente);
 • Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. 09.2013.godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati za općinske instruktore ili popisivače koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u Popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora i popisivača ostvaruju naknadu (ovisno od angažmana) shodno Instrukcijama Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Kantonalne Popisne komisije.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
3 komentara
3 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Je li potrebno sta od dokumenata prilikom apliciranja(uvjerenja o drzavljanstvu i ne kaznjavanju)?

Bice štele,biće…

Možel šta bez štele? 🙂