Vlada TK utvrdila prijedlog Zakona o načinu ostvarivanja ušteda

17. Septembra 2009.
7 min. za čitanje

grb tkVlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o Zakonu čije je donošenje propisano federalnim Zakonom o uštedama koji je usvojen u cilju ispunjavanja uslova iz aranžmana sa MMF-om. Prijedlog kantonalnog Zakona o uštedama u skladu je sa Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona.
Prijedlogom Zakona je predviđeno da ukupna mjesečna masa sredstava koja su namijenjena za plaće i naknade koje nemaju karakter plaća zaposlenih u Skupštini Tuzlanskog kantona, organima uprave, sudova, tužilaštva, pravobranilaštva, izabranih i imenovanih funkcionera, nositelje izvršnih funkcija i njihovih savjetnika, te svim drugim institucijama i ustanovama koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona smanjuje za 10% u odnosu na decembar 2008. godine, s tim da najniža isplaćena neto plaća zaposlenika-budžetskih korisnika neće biti manja od plaće isplaćene u junu 2009. godine.
Uštede po osnovu plaća i naknada koje nemaju karakter plaća regulisat će se odredbama Aneksa kolektivnih ugovora grana i djelatnosti ili potpisivanjem posebnih sporazuma. Predloženo je da zaposlenicima, budžetskim korisnicima, pripada naknada od 1% prosječne neto plaće u Federaciji BiH za naknadu za ishranu u toku rada i regres od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH.

Prijedlogom Zakona predviđena je i obustava isplate naknada za rad u svim komisijama koje obrazuju zakonodavni, izvršni i organi uprave. Izuzete su samo naknade za rad u komisijama koje su obrazovane na osnovnu posebnih zakona, a koje mogu iznositi mjesečno u visini sredstava za te naknade isplaćene za decembar 2008. godine, umanjene za 10%.

Naknade za rad po ugovoru o djelu i naknade po osnovu dodatnog primanja mogu iznositi maksimalno u visini isplaćenih za decembar 2008. godine, umanjene za 50%, izuzev naknada za rad po ugovoru o djelu za obavljanje poslova redovne nastave u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i nastave u dodiplomskom studiju, koje mogu iznositi maksimalno u visini isplaćenih za mjesec decembar 2008. godine umanjene za 10%.

Predviđeno je smanjenje dnevnica za službena putovanja u inostranstvo za 30%.

Visina tekućih grantova za kategorije socijalne zaštite, iznosit će mjesečno u visini sredstava za te naknade isplaćene za decembar 2008. godine, umanjene za 10%, a visina tekućih grantova i tekućih izdataka za dopunska prava iz boračko-invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a smanjuje se u ukupnoj masi za 10%, u odnosu na planirana sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.

Predviđeno je i da visina tekućih grantova, kapitalnih grantova i ostalih tekućih izdataka namijenjenih za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koji se isplaćuje iz Budžeta kantona, smanjuje se u ukupnoj masi za 10% u odnosu na planirana sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.

Predviđeno je i smanjenje ostalih transfera do nivoa utvrđenog aranžmanom sa MMF-om.

Uz Zakon o uštedama Vlada je danas donijela Zaključak kojim se, u skladu sa postignutim dogovorima sa predstavnicima boračkih organizacija i saveza Tuzlanskog kantona, obavezuje da će zaključno sa januarom 2010. godine biti izmirene obaveze po osnovu dopunskih prava boračko-invalidske zaštite, a u skladu sa Budžetom odnosno smanjenjima predviđenim Zakonom o uštedama u Tuzlanskom kantonu. Skupštini Tuzlanskog kantona bit će predloženo da se ovaj Prijedlog Zakona razmatra po hitnoj proceduri.

UTVRĐEN PRIJEDLOG STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA TUZLANSKOG KANTONA DO 2013. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog strategije zapošljavanja Tuzlanskog kantona do 2013. godine. Riječ je o strateškom dokumentu koji je uradio Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, a u skladu sa metodama i principima Evropske unije. Prijedlog Strategije prezentirao je profesor Adil Kurtić, član Istraživačkog tima koji je radio ovu strategiju.
U socioekonomskom pregledu je istaknuto da je stopa nezaposlenosti, kao relevantan pokazatelj dostignutog nivoa ekonomske razvijenosti, prostor današnjeg Tuzlanskog kantona svrstavala, i u granicama prijeratne RBiH, u nedovoljno razvijena područja.
Problem nezaposlenosti na ovom području datira još od sredine 60-ih godina prošlog stoljeća, a pogoršan je u poslijeratnom periodu. Negativni trendovi trajali su do 2008. godine kada je trend rasta nezaposlenih zaustavljen. Broj zaposlenih je značajnije počeo rasti 2006. godine, da bi u 2008. godini dostigao najveći poslijeratni nivo.

Generalni cilj postavljen u Prijedlogu Strategije zapošljavanja Tuzlanskog kantona do 2013. godine jeste zaustaviti dalji rast nezaposlenosti u prvoj godini provođenja strategije, te ostvariti potrebnu stabilnost i pretpostavke za brži rast zaposlenosti u naredne četiri godine. Cilj je krajem 2013. godine dostići stopu zaposlenosti ukupnog stavništva od oko 20% odnosno smanjiti stopu registrovane nezaposlenosti ispod 40%.

Realizacija generalnog cilja zahtijeva da se u periodu od 2010. do 2013. godine otvori 20 903 novih radnih mjesta, čime bi se broj zaposlenih u decembru 2013. godine povećao na 103 400.
Ostvarenje ovog cilja zahtijeva provedbu strateških ciljeva i projekata definisanih u ovom i ranije donesenim strateškim dokumentima Tuzlanskog kantona.

Strateški ciljevi u oblasti zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu je očuvanje postojećih radnih mjesta, stvaranje novih radnih mjesta, jačanje institucionalnog kapaciteta za pomoć i podršku zapošljavanju i smanjenju nejednakosti pri zapošljavanju.

Prilikom izrade ovog dokumenta imala se u vidu i ekonomska kriza čiji efekti se osjećaju i u Tuzlanskom kantonu. Zbog toga je kao poželjan okvir za kratkoročnu reakciju na udar recesije navedeno ubrzanje procesa tranzicije, jačanje konkurentnosti bh privrede, poticaja izvorno orijentisanim preduzećima, eliminisanje visokih zahtjeva za poslodavce i smanjenje učešća sive ekonomije. Zaokretom recesije u fazu ekspanzije stvorit će se prilike za otvaranje novih radnih mjesta. To je uz jačanje institucionalnog kapaciteta za pomoć i podršku zapošljavanju i smanjenje nejednakosti pri zapošljavanju jedan od strateških ciljeva.
U Prijedlogu Strategije zapošljavanja dat je i opis 22 projektne ideje koje se smatraju relevantnim za provedbu ove Strategije, a njen sastavni dio je i pregled načina evaluacije i monitoringa provođenja Strategije. 

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments