Traži se izvještaj o broju pokrenutih postupaka protiv odgovornih lica za koje postoje osnovi sumnje da su počinili privredni kriminal

1 min. za čitanje

U zahtjevu Tužilastvu, građanke i građani traže da im se u roku od 48 sati dostavi izvještaj o broju pokrenutih postupaka protiv odgovornih lica za koje postoje osnovi sumnje da su počinili privredni kriminal, te u kojoj se fazi ti postupci nalaze.

U zahtjevu koji je poslat na adresu Kantonalne agencije za privatizaciju, građanke i građani TK traže da im se dostavi izvještaj o okončanim postupcima privatizacije privrednih društava na području Tuzlanskog kantona, o broju privatizovanih privrednih društava, ispunjenju privatizacijskih ugovora, te o broju postupaka koji su eventualno pokrenuti u vezi sa raskidom ili poništenjem privatizacijskih ugovora.

Oba zahtjeva proklamovana su Proglasom Plenuma građanki i graDjanki Tuzlanskog kantona od 22.02.2014. godine, i u skladu su sa članom 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar