Saopstenje za javnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK

3 min. za čitanje

vladatkU okviru svojih aktivnosti, programa i plana rada, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju će u narednom periodu vršiti pojačani inspekcijski nadzor sa sljedećim inspekcijama:

1. Elektroenergetska inspekcija će vršiti pojačani inspekcijski nadzor niskonaponskih mreža na području Tuzlanskog kantona u vlasništvu JP EPBiH Sarajevo d.d., Podružnica Elektrodistribucija Tuzla, odnosno na području poslovnih jedinica Elektrodistribucije Tuzla. Prilikom pregleda Elektroenergetska inspekcija će nadzirati navedene objekte, a u skladu sa Zakonom o elektroenergetskoj inspekciji TK («Sužbene novine TK», broj: 04/03 i 04/08) i Zakona o električnoj energiji («Sužbene novine FBiH», broj: 41/02 i 38/05).

Ovim saopštenjem upoznajemo JP EPBiH Sarajevo d.d., Podružnica Elektrodistribucija Tuzla da se gore navedene aktivnosti preduzimaju radi kontrole održavanja niskonaponskih mreža u tehnički ispravnom stanju, a sve u cilju obezbjeđenja pravilnog rada i sprečavanja opasnosti po zdravlje i život ljudi kao i zaštitu materijalnih dobara, tim prije ako se uvaži činjenica nadolazećeg zimskog perioda.

Ukoliko se u toku inspekcijskog pregleda uoče nadostaci na niskonaponskim mrežama preduzet će se mjere u skladu sa gore navedenim zakonima.

Pojačani nadzor nad gore pomenutim subjektima, vršit će se kontinuirano počev od 25.09.2009. godine do 31.12.2009. godine.

2. Inspekcija zaštite okolice

Pojačan nadzor u ovoj upravnoj oblasti vršit će se u kontinuitetu počev od 25.09.2009. godine do 31.12.2009. godine kod pogona za intenzivni uzgoj živine, svinja i krupne stoke na osnovu Zakona o zaštiti okoliša («Sužbene novine FBiH», broj: 33/03 i 38/09) i Pravilnika o izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno utjecati na okoliš («Službene novine TK», broj: 03/05) a koji su slijedećeg kapaciteta:

  • 5.000 do 60.000 mjesta za brojlere,
  • 3.000 do 40.000 mjesta za kokoške,
  • 200 do 2.000 mjesta za svinje (preko 30 kg) ili
  • 100 do 700 mjesta za krmaće,
  • 100 do 500 mjesta za krupnu stoku.

Takođe, vršit će se kontrola okolinskih dozvola, emisija polutanata, ugovori o odlaganju opasnog otpada i uginulih životinja kao i način odlaganja otpada-stajnjaka.

Poslodavci i fizička lica su obavezni da pripreme inspektorima na uvid potrebnu dokumentaciju iz naprijed navedenih oblasti koje će kontrolisati.

Ovim sapoćenjem upoznajemo poslodavce da isto ima preventivni i edukativni karakter i želimo da upozorimo sve subjekte nadzora na području TK-a da sve nedostatke blagovremen otklone prije započete kontrole.

Ukoliko se u toku kontrole utvrdi da su poslodavci kršili odredbe zakona koji će se kontrolisati, protiv istih će se djelovati represivno.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar