Osigurana lica u hitnim slučajevima van granica BiH ne plaćaju liječenje

2 min. za čitanje

doktorOsiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona prilikom odlaska u inostranstvo imaju pravo na zdravstveno liječenje u tim zemljama i to samo u hitnim slučajevima.

Osigurana lice prije odlaska na put dužni su izvaditi dvojezični obrazac na kojem je tačno definisano koja su njegova prava za vrijeme boravka u inostranstvu, a kada je u pitanju liječenje.

Obrazac izdaje Zavod zdravstvenog osiguranja , a prije putovanja osiguranik je dužan za svakog člana porodice dostaviti ljekarsko uvjerenje Zavodu, ističe Aida Hadžić, pomoćnica direktora za pravna pitanja Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Ukoliko se radi o akutnom bolesniku njemu se ne izdaje pomenuti obrazac te mu se zabranjuje odlazak. Međutim ako se korisnik ipak odluči putovati troškove liječenja u inostranstvu plaća sam. Kada je u pitanju liječenje u drugom kantonu ili entitetu, ovaj odnos regulisan je na osnovu dva sporazuma, koja definišu liječenje u hitnim slučajevima.

Korisnik zdravstvenog osiguranja TK na području drugog entiteta kao i kantona u FBiH ima ista prava lječenja u hitnim slučajevima kao i u svom kantonu. U tom slučaju zdravstvena ustanova koja pruža liječenje koje će trajati manje od tri dana ispostavlja fakturu i lječničku dokumentaciju Zavodu zdravstvenog osiguranja, te osiguranik ne plaća troškove liječenja.

Ukoliko se procjeni da će liječenje trajati duže od tri dana, ustanova kod koje se pacijent nalazi dužna je u roku od 48 sati tražiti za pacijenta saglasnost od Zavoda zdrvastvenog osiguranja TK da se pacijent nastavi liječiti u toj ustanovi.Ukoliko je pacijent sposoban da podnese put, Zavod zdravstvenog osiguranja obezbjeđuje prijevoz pacijenta u zdravstvenu ustanovu na području TK.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
adbanner