Od danas duže reklame na RTV servisu

2 min. za čitanje

Vijeće je razmatralo nacrt izmjene člana 21 Kodeksa o komercijalnim komunikacijama, te jednoglasno donijelo odluku da se vrijeme trajanja marketinškog oglašavanja kod javnih RTV servisa s postojeće četiri minute poveća na šest minuta.

Odluka o izmjeni Kodeksa o komercijalnim komunikacijama stupa na snagu nakon objave u Službenom listu BiH.

Vijeće će nastaviti sa izradom sveobuhvatne analize u narednih šest mjeseci, nakon čega će biti donesena konačna odluka.

Vijeće je zadužilo Agenciju da redovno provodi monitoring ukupnih finansijskih rezultata i komercijalnih programskih sadržaja javnih RTV servisa.

Između ostalog, Vijeće će organizirati široku javnu raspravu o ispunjenju uloge javnih servisa u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno, Vijeće najozbiljnije upozorava javne RTV servise da se pridržavaju usvojenih cjenovnika, te preporučuje da popusti na oglašavanje ne bi trebali biti veći od 30 posto na godišnjoj osnovi.

Na sjednici je donesena i odluka o formiranju Komisije za izbor generalnog direktora Agencije. Komisiju će sačinjavati članovi Vijeća.

Usvojen je i nacrt Pravila o pružanju javnih mobilnih telefonskih usluga i donesena odluku da se uputi na javne konsultacije, saopćeno je iz RAK-a.

Nacrt pravila predstavlja realizaciju smjernica Politike sektora telekomunikacija koja predviđa liberalizaciju tržišta u području pružanja mobilnih telefonskih usluga kroz uvođenje davalaca usluga (SP) i virtuelnih mobilnih operatora (MVNO).

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments