Inspekcija: Za postavljanje reklamnog znaka morate imati dozvolu!

2 839

S obzirom da u poslednje vrijeme KUIP TK zaprima enormno velik broj predstavki i pitanja vezanih za postavljanje „REKLAMNIH ZNAKOVA“ pored puta u putnom pojasu, zaštitnom pojasu puta i ostalim površinama, osjećamo za potrebu da damo odreñena pojašnjenja vezano za pomenutu problematiku.

Naime, da bi se postavio „REKLAMNI ZNAK“, bilo da se radi o pravnom ili fizičkom licu, dužni su pribaviti:

1. odobrenje nadležnog organa za ceste,
2. urbanističku saglasnost odnosno lokacijsku informaciju nadležne općinske/gradske službe za prostorno
planiranje i grañenje,
3. dokaz o rješenim imovinsko – pravnim odnosima,
4. kopiju izvoda iz katastra podzemnih instalacija i tehničku dokumentaciju.

Za reklamne znakove čija površina je manja od 2,0 m2 nije potrebna urbanistička saglasnost, odnosno lokacijska informacija, ali je potrebno osigurati odobrenje nadležnog organa za ceste. Za postavljanje reklamnih znakova čija je površina iznad 12 m2 korisnik je dužan pored navedene dokumentacije pribaviti odobrenje za gradnju od nadležnog organa za poslove prostornog planiranja i grañenja.

Reklamni znakovi mogu se postavljati u zaštitnom pojasu javnih cesta, osim autocesta i brzih cesta, izvan naselja na udaljenosti od 10 metara od krajnje tačke poprečnog profila ceste uz magistralne i regionalne ceste, odnosno 3 metra uz lokalne ceste.

Na dijelovima javnih cesta koje prolaze kroz naselja, uz koje se mogu postavljati reklamni znakovi, reklamni znakovi se mogu postavljati i u cestovnom pojasu na udaljenosti od najmanje 3 metra od ivice kolovoza uz odobrenje upravitelja javnom cestom.
Reklamni znakovi se ne smiju postavljati: na raskrsnicama, unutrašnjim stranama oštrih krivina, cestovnim objektima (portal tunela i unutar istog, mostovi, nadvožnjaci i sl.), na mjestima ukrštanja javnih cesta sa željezničkom prugom, s drugim saobraćajnim znakovima zajedno, niti se smiju postavljati na udaljenosti manjoj od 30 metara od saobraćajnih znakova.

Reklamni znakovi koji su osvijetljeni ne smiju svjetlost usmjeravati u pravcu uzdužne osi javne ceste prema vozačima, niti emitirati istu, u isprekidanim intervalima. Svi korisnici postavljenih reklamnih znakova u cestovnom pojasu ili u zaštitnom pojasu javnih cesta, koji nemaju odobrenje nadležnog organa za ceste su nelegalni korisnici.

Ako je reklamni znak postavljen suprotno odobrenju, nadležni organ za ceste će izdati nalog organizacijama koje vrše redovno održavanje javnih cesta da izvrše uklanjanje reklamnog znaka, o trošku vlasnika istog.

Ako nelegalni korisnici ne dopuste nadležnom organu za ceste da, putem organizacija za redovno održavanje, uklone reklamne znakove, tada će se uklanjanje istih izvršiti putem nadležnog inspekcijskog tijela uz asistenciju predstavnika nadležnog MUP-a.

Ukoliko su REKLAMNI ZNAKOVI u cestovnom i zaštitnom pojasu cesta postavljeni bez odobrenja ili suprotno uvjetima u odobrenju, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000.00 do 10.000,00 KM za preduzeća koja održavaju cestu ili druga pravna lica, te kazna od 500,00 do 3.000,00 bit će kažnjeno i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjenjen i građanin odnosno fizičko lice. Sve ostale aktivnosti, vezane za plakatiranje po gradskim ulicama, bilo da se radi o stubnim ili zidnim fasadama regulisane su općinskim odlukama o komunalnom redu i u isključivoj su nadležnosti općinskih komunalnih i grañevinskih inspektora.

Nakon ovog saopštenja koje ima svrhu edukacije i prevencije cestovni inspektori KUIP-a TK na terenu će djelovati isključivo represivno.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Joeryy

Koristan tekst. Samo dok ti naseg seljaka naucis da ima pravila van njegove pecinske kulture… Bosnu je evolucija zaobisla jbg

paravan

Ovo ne važi za lukavačke raskrsnice i lukavačke inspektore. Nije mi jasno zašto Sodalive uopće prenosi ovaj članak?!

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x