fbpx

Za period od 2024 do 2026. godine na TK planirane investicije vrijednosti 433 milijarde KM

5 min. za čitanje

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Program javnih investicija 2024-2026. koji se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i po lokacijama, a pripremljen je na osnovu podataka o projektima koji su Ministarstvu privrede dostavila ministarstva i gradovi i općine u Tuzlanskom kantonu. 

Ukupna planirana vrijednost svih projekata iznosi 433.121.899 KM, od čega se 143.151.654 KM odnosi na 95 kandidovanih projekata i 289.970.245 KM na 45 projekta u implementaciji.

U Program su uključena ukupno 73 projekta (12 projekata u implementaciji i 61 kandidovani projekat koje su kandidovale nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu), u skladu sa Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u TK, a što je za 42 projekta više u odnosu na Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025.

Kantonalna ministarstva predložila su 34 projekta (10 u implementaciji i 24 kandidovana), a gradovi i općine 106 projekata (35 u implementaciji i 71 kandidovani).

Planirano je da će u periodu 2024-2026. za realizaciju projekata biti utrošeno ukupno 156.500.391 KM, što je za 56,4 miliona KM više u odnosu na prethodni planski period. Od tog iznosa, za projekte u implementaciji planiran je iznos od 92.457.339 KM, što je za 15,3 miliona KM više u odnosu na prethodni planski period, dok je za kandidovane projekte planirano 64.043.052 KM, što je za 41,1 milion KM više u odnosu na period 2023-2025. 

Također, Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period mart 2023 – septembar 2023. 

Vlada je danas privrednom društvu TBG BH d.o.o. Kakanj dodijelila koncesiju za korištenje vode iz bunara izgrađenog u krugu betonare u naselju Bistarac Donji, općina Lukavac. Koncesija je dodijeljena na period od 10 godina, te su utvrđeni iznosi jednokratne i tekuće koncesione naknade.

Vlada se upoznala sa Informacijom o nepokretnoj imovini budžetskih korisnika. Vlada je imenovala radnu grupu sa zadatkom da analiziraju stanje kantonalne imovine i imovine kantonalnih organa i institucija, te da Vladi dostave prijedlog mjera i aktivnosti neophodnih za uspostavljenje odgovarajuće organizacione jedinice ili kancelarije za obavljanje stručnog dijela poslova imovinsko-pravne prirode za potrebe kantonalnih organa i institucija.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, te ovlastila ministricu zdravstva Dušanku Bećirović da, u ime Vlade TK, sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, potpiše Kolektivni ugovor.

Vlada je danas prihvatila Program mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti navedenih u izvještaju o finansijskoj reviziji Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

“Imajući u vidu specifičnosti škola, te različite potrebe i pojedinačne specifičnosti škola u smislu potreba za fizičkom i tehničkom zaštitom, Vlada je danas imenovala radno tijelo čiji je zadatak da sačini analizu potreba za fizičkom zaštitom u školama koje su obuhvaćene Uredbom o osiguranju i provođenju odgovarajuće tehničke i fizičke zaštite u osnovnim i srednjim školama TK, te, u slučaju potrebe za efikasnijim načinom uređenja fizičke zaštite u objektima škola, predloži Vladi TK novi model za realizaciju fizičke zaštite u školama”, saopćeno je iz Vlade TK.

Podijeli ovaj članak
2 komentara
Subscribe
Notify of
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Malo ste,vi u Redakciji,pretjerali sa tom cifrom,nije ni BDP cijele BiH,kao što je napisano u naslovu.
Nije štamparska greška već slaba matematika,to je 433 miliona KM,a ne 433 milijarde KM.

Kako može neko vjerovati vašim vijestima,kada vas ne zanima vaša greška u naslovu 1.000 puta veća od stvarne vrijednosti u članku.
Čudi me da političari ne reaguju jer bi oni trebali prvi da primijete takvu nesmotrenost autora tog teksta.
Nađite malo vremena pa ispravite tu cifru,nije sramota pogriješiti,sramota je kada na ukazanu grešku od strane drugog ne reagujemo,a on je u pravu.