fbpx

Vlada TK: Utvrđen prijedlog Budžeta za 2020. godinu

6 min. za čitanje

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020.godinu. Prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ukupno iznose 432.138.229,00 KM i za 26.734.892,00 KM su veći u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2019. godine.

Ovaj iznos čini Budžet Kantona za 2020. godinu najvećim do sada. U strukturi ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja, najveći dio (80,69%) se odnosi na prihode od poreza u iznosu od 348.670.265,00 KM što je za 20.951.169,00 KM ili 6,39 % više u poređenju sa Budžetom 2019. godine.

Nakon usvajanja nacrta Budžeta od strane Skupštine, Ministarstvo finansija je provelo postupak javne rasprave i uputilo ga Vladi Kantona na razmatranje. Vlada Kantona je svojim Zaključkom prihvatila određene rashode i izdatke koji su u odnosu na nacrt Budžeta veći za 15.570.968,00 KM i zadužila Ministarstvo finansija da ih uvrsti u prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Ministarstvo finansija je utvrdilo da ukupni rashodi u 2020. godini iznose 431.738.525,00 KM, a u svemu ovome, u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planiran je 1.9 miliona KM za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog sa 31.12.2019.godine.

U strukturi ukupnih rashoda najveće učešće u Budžetu za 2020. godinu imaju korisnici iz oblasti obrazovanja i nauke (45,09%) i korisnici u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova (14,67%). Najveći rast u odnosu na Budžet 2019. godine u strukturi ukupnih rashoda bilježe oblast obrazovanja i nauke, koja raste za 8.912.895,00 KM, oblast Ministarstva za boračka pitanja za 5.803.245,00 KM ili za 62,23%, oblast unutrašnjih poslova za 5.304.000,00 KM ili 8,98%, oblast prostornog uređenja i zaštite okolice, koja raste za 3.521.648,00 KM ili 38,89%, oblast poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 3.315.378,00 KM ili 12,12%. Za kategorije socijalne zaštite planirano je 34.521.038,00 KM, što je povećanje u odnosu na plan 2019.godine za 2.066.544,00.

Dio od 850.000,00 KM se odnosi na povećanje dječijeg doplatka, dok se dio od 1.000.000,00 KM odnosi na novi program podrške pronatalitetnoj politici Tuzlanskog kantona. U oblasti kulture, sporta i mladih za tjelesnu kulturu i sport je planirano 855.000,00 KM, što je za 200.000,00 KM više u odnosu na plan 2019.godine.

Također, pozicija podrške mladima planirana je u iznosu od 335.000,00 KM, što je povećanje u odnosu na plan 2019.godine za 180.000,00 KM. Jedna od razvojnih komponenti, uz namjenska sredstva za zaštitu okoliša ( 11,1 miliona KM) i sredstva vodnih naknada ( 10,7 miliona KM), jeste i povećanje iznosa za podršku razvoju Kantona, koja u Budžetu za 2020.godinu iznose 1,5 miliona KM i što je povećanje za 470.000,00 KM u odnosu na plan 2019.godine.

U oblasti obrazovanja treba istaknuti da su Budžetom planirana sredstva za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola zaključno sa 3. razredom, u iznosu od 540.000,00 KM. Kada su u pitanju kapitalni transferi, u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planirani su u iznosu od 22.021.490,00 KM, od čega su u dijelu budžetskih sredstava planirani u iznosu od 3.255.000,00 KM.

Za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirano je 800.000,00 KM, 700.000,00 KM za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla, za Međunarodni aerodrom Tuzla 330.000,00 KM, za potrebe ulaganja u infrastrukturne objekte i opremu aerodroma, 200.000,00 KM za izgradnju Centra za autizam Tuzla, 750.000,00 KM je planirano učešće Vlade Kantona u izgradnji Osnovne i Srednje Muzičke škole, a kada je u pitanju predškolski odgoj i obrazovanje 245.500,00 KM je planirano za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja.

Kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u iznosu od 18.660.904,00 KM, i to na poziciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 5.342.089,00 KM, u dijelu sredstva vodnih naknada planiran je iznos od 7.755.000,00 KM, dok su u oblasti zaštite okolice planirani kapitalni transferi u iznosu od 5.184.815,00 KM. Kada govorimo o kapitalnim izdacima, treba istaknuti i da je od ukupno planirano 22.889.105.00 KM.

Od ovog iznosa 3.063.000,00 KM se odnosi na kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava. Od toga 1,2 miliona KM planirano za Upravu policije, 411.100,00 KM za realizaciju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje, u cilju eliminisanja prostornih prepreka u vrtićima i prilagođavanje prostora djeci sa poteškoćama u razvoju, iznos od 355.000,00 odnosi se na Kantonalnu direkciju robnih rezervi za nabavku roba za robne rezerve, a 500.000,00 KM za izgradnju JU OŠ „Banovići Selo” Banovići. Također, u dijelu namjenskih sredstva planirana su sredstva u iznosu i 9.265.265,00 KM, od čega se najveći dio (4.920.185,00 KM) odnosi na Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, 2.265.080,00 KM na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i 1.475.000,00 KM na Kantonalnu upravu civilne zaštite.

Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, kao i Izmjene i dopune Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2022.godina, te sve ove dokumente uputila u dalju skupštinsku proceduru.

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments