Javni poziv za Javnu raspravu

1 min. za čitanje

Svim zainteresovanim građanima, preduzećima i ustanovama sa područja općine Lukavac Služba za komunalno-stambene poslove upućuje javni poziv za

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Općinsko vijeće Lukavac je na 6. redovnoj sjednici usvojilo Nacrt Odluke o komunalnom redu, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

            U skladu sa navedenim Zaključkom Općinskog vijeća, Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnom redu održat će se u periodu od 14.07.2021.godine do zaključno sa 30.08.2021. godine.

Uvid u Nacrt Odluke o komunalnom redu moguće je izvršiti na web stranici općine Lukavac www.lukavac.ba, kao i u prostorijama općine Lukavac, Služba za komunalno-stambene poslove.

Uzimajući u obzir pandemiju uzrokovanu virusom Covid-19 neće se održati usmena javna rasprava, nego zainteresovana lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrđeni Nacrt Odluke mogu dostaviti Službi komunalno-stambene poslove pismeno putem pošte na adresu: Općina Lukavac, Služba za komunalno-stambene poslove, Trg slobode br.1 ili e-maila: [email protected] zaključno sa 30.08.2021.godine

Ovim putem pozivamo sva zainteresovana lica da se uključe u ove aktivnosti davanjem pismenih primjedbi, prijedloga i sugestija.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Mirela Bubić, dipl.pravnik

Nacrt Odluke o komunalnom redu Općine Lukavac

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar