Danas sjednica Predstavničkog doma

3. Februara 2022.
4 min. za čitanje

Predstavnički doma Parlamentarne skupštine BiH trebao bi danas da se u prvom čitanju razmatra prijedlog izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTS) BiH.

Predlagač ovog zakonskog akta je Vijeće ministara, a njegovo donošenje je jedan od zahtjeva Evropske komisije za dobijanje kandidatskog statusa BiH. Ovim prijedlogom zakona se, između ostalog, uvodi obaveza sudija i tužilaca, odnosno članova VSTS-a da se izjasne i izvijeste o svojoj imovini i interesima.

Skraćeno radno vrijeme roditelja djece sa smetnjama u razvoju

Izvještaj o imovini jedna je od konkretnih mjera za koju Venecijanska komisija Vijeća Evrope zahtijeva da bude uspostavljena, s ciljem borbe protiv korupcije u pravosuđu.

Na dnevnom redu je i inicijativa poslanika Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova u Vijeću ministara da, u roku od 14 dana od dana usvajanja, uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih Covid-certifikata sa qr kodom sa ciljem njihovog korištenja van BiH.

Pred poslanicima će se naći i zahtjev poslanika Arnauta za razmatranje prijedloga izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, po hitnom postupku, a kojim se reguliše visina otpremnine zaposlenih u institucijama BiH prilikom odlaska u penziju.

Izmjenama se reguliše da minimalan iznos otpremnine ostaje, kao i do sada, 5.364 KM, dok se maksimalan iznos ograničava na 10.728 KM.

Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i zahtjev poslanika Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije koji se odnosi na prijedlog izmjene Zakona o radu u institucijama BiH, čijim usvajanjem bi se garantovala ista prava za sve roditelje djece sa težim smetnjama u razvoju i uskladio sa zakonima o radu na entitetskim nivoima.

Zakon o radu u institucijama BiH sada samo samohranim roditeljima djece sa težim smetnjama u razvoju daje pravo na skraćeno radno vrijeme.

Izvještaji o zaštiti ličnih podataka u BiH

Poslanici bi u prvom čitanju trebali da razmatraju i prijedlog dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Arnaut, a odnosi se na pooštravanje prekršajnih sankcija za oštećivanje saobraćajnih znakova.

Na dnevnom redu su i izvještaji o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu Agencije za zaštitu ličnih podataka, o stanju radijacijske i nuklearne bezbjednosti za 2020. godinu nadležne Regulatorne agencija, zatim Centralne izborne komisije o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini i specijalnom izvještaju Institucije ombudsmana za ljudska prava o govoru mržnje u BiH.

Dnevnim redom su obuhvaćene i inicijative poslanika Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojima se od Vijeća ministara traži da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. godinu, da u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini i da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka sa novousvojenim propisima EU.

Predstavnički dom bi trebalo da se izjasni i o inicijativi poslanika Saše Magazinovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH, koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance.

Sjednica Predstavničkog doma zakazana je za 12:00 sati.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments