Uskoro realizacija projekata toplifikacije i zaštite zraka u TK

3 min. za čitanje

Radi se o dvije vrste projekata, a to su projekti toplifikacije u primarnoj i sekundarnoj mreži i projekti energetske učinkovitosti, čiji je glavni cilj zaštita zraka na području Tuzlanskog kantona.

“Vrijednost ovih projekata za zaštitu zraka iznosi oko 14 miliona maraka. Bit će raspoređeni na način da će se 85 posto tih sredstava utrošiti na realizaciju projekata na području općina Tuzla, Lukavac i Živinice. Veliki dio sredstava će se utrošiti u ove tri općine, jer su najviše pogođene zagađenim zrakom od rada Termoelektrane “Tuzla”, koji je glavni energetski faktor na ovim prostorima“, izjavio je Agenciji  Feni ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a Božo Antunović.

Pojasnio je da će 50 posto od tih sredstava biti utrošeno u realizaciju projekata za zaštitu zraka na području općine Tuzla, a po 25 posto biti utrošeno na području općina Lukavac i Živinice.

“Ostalih 15 posto od ovih 14 miliona KM će biti utrošeno na preostalih deset općina Tuzlanskog kantona. To će se uraditi na način da nijednoj općini ne pripada određeni iznos, nego sve općine su dobile mogućnost da kandidiraju one projekte za koje smatraju da su im nužni, a koji su vezani za zaštitu zraka – potcrtao je Antunović.

Naveo je da u pitanje mogu doći samo dvije vrste projekata, a to su projekti toplifikacije, bez obzira na to da li se radi o primarnoj ili sekundarnoj mreži, te projekti energetske učinkovitosti čiji je cilj zaštita zraka.

Realizacijom ovih projekata se želi prvo uticati na smanjenje individualnih ložišta koji se nalaze na području Tuzlanskog kantona, što bi rezultiralo znatnu umanjenost zagađenosti zraka.

“Osnovna namjera nam je uticati na smanjenje jako velikog broja individualnih ložišta na području Tuzlanske županije, pogotovo u općinama Tuzla, Lukavac i Živinice, a koje u zimskom periodu izazivaju velika aerozagađenja“, istaknuo je Antunović.

Naglasio je da će prvo izvođenje radova početi na području općine Tuzla, u mjesnim zajednicama koje se nalaze u neposrednoj blizini termoelektrane gdje će se izvršiti proširenje primarnog, ali ako budu u mogućnosti i sekundarnog dijela mreže toplifikacije.

“Nadamo se da će realizacija projekata početi najdalje za mjesec dana, nakon prikupljene projektne i tehničke dokumentacije. Procijenili smo da od onoga što smo zacrtali bar polovinu uradimo do kraja godine, a druga polovina da bude započeta da bi se mogla nastaviti u narednom periodu“, zaključio je Antunović.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar